Hjelp A-Å | Kontaktpunkter for hjelp - Ansatt

Hjelp A-Å

template.back.to.overview Hjelp A-Å

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

A

B

C

D

  • Datarekvisita, se Innkjøp.
  • Dokumentasjons- og informasjonsforvaltning - ved problemer i Public 360 og lagring-/dokumenthåndtering. Kontakt: dokhjelp@oslomet.no. Telefon: 6723 5959. Nettside: Brukerstøtte og veiledninger for Public 360
  • Drift – henvendelser ang. daglig drift, adgangskontroll, ventilasjon, arrangementer, renhold, flytting, kontorskilt/skilt eller forskjellige rom på OsloMet. Kontakt BIE@oslomet.no (Brukerstøtte i Eiendom).
  • Driftsmeldinger på ansattsidene – driftsmeldinger fra ulike fagenheter og brukerstøttetjenester om avvik/endringer/driftsoppgaver i interne og eksterne systemer på OsloMet.

E

  • Eduroam-pålogging / Wi-Fi - Logg på med: brukernavn@oslomet.no og OsloMet-passord
  • Eiendom – saker ang. møbler, drift av bygninger/rom, flytting, heis, varme. Kontakt: bie@oslomet.no Nettside: Brukerstøtte i Eiendom
  • Eksamenskontoret – besvarer eksamenshenvendelser, og arrangerer, planlegger, fastsetter datoer og booke rom til skoleeksamener og hjemmeeksamener. Kontakt: eksamen@oslomet.no

F

G

H

I

K

L

  • Lønn – henvendelser ang. utbetaling av lønn, forskudd på lønn, overtid og feriepenger. Kontakt lonn@oslomet.no
  • Lokaler og utstyr  – oversikt over rom og lokaler for kurs og konferanser som kan bookes via KK-senteret.

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W