Personalhåndboka - Ansatt

Personalhåndboka

Personalhåndboka

Du finner det meste av relevant informasjon om ditt arbeidsforhold i OsloMets personalhåndbok.

HR-Henry

I Personalhåndboka kan du også bli kjent med vår gode digitale kollega HR-Henry, som til enhver tid kan gi deg svar på eventuelle spørsmål du måtte ha.

HR-Henry er under opplæring, og har behov for mengdetrening.

Andre henvendelser

Har du henvendelser eller spørsmål om ditt arbeidsforhold som du ikke finner informasjon om her  eller i personalhåndboka, kan du ta direkte kontakt med HR-seksjonene på fakultet, eller administrasjonene ved SVA og SPS.

Kontaktpunkt HR-fellestjenester