Sikkerhet | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap

OsloMet skal ha trygge arbeidsplasser. Mennesker, informasjon og materiell skal være sikret mot misbruk, skade og tap.

Den sikre siden

Informasjon om sikkerhet for studenter og ansatte ved OsloMet finner du på nettstedet På den sikre siden (sikresiden.no).

Trusselhåndtering

Trusselskjema

Sikkerhet og beredskap ved OsloMet

Beredskapsplan for OsloMet

Sentral beredskapsledelse er øverste ledelse av krisesituasjoner ved OsloMet og alle fakulteter og sentre er underlagt denne. Beredskapsplanen beskriver hvordan ulike krisesituasjoner håndteres. 

Akutt hjelp

Akutt hjelp

Brann: 110 - Politi: 112 - Ambulanse: 113

Hjelp ved OsloMet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt vekter ved akutt hendelse/beredskap

Hjelp i utlandet

Telefon :
+4795119181
Ring lokalt nødnummer. Kontakt forsikringsselskapet ditt. Last ned Sjømannskirkens nødapp før du drar.:
Url :
Sjømannskirken

Kontakt

E-post :

Spørsmål eller melding om uønskede hendelser og avvik. NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post, det er ikke en sikret måte å kommunisere på. Skal du formidle sensitiv informasjon, ber du om et møte. Behandles kun i vanlig arbeidstid.