Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Formidling og publisering

Åpen tilgang til forskning

Åpen tilgang (Open Access) til forskningspublikasjoner og forskningsdata innebærer at disse gjøres fritt tilgjengelig for alle på nettet.

Når du publiserer Open Access beholder du opphavsretten til publikasjonen og de åpne forskningsdataene, men gir brukere tillatelse til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.

Innhold

 1. Nasjonale mål og retningslinjer
 2. Støtte til å publisere OA og til lagring av åpne forskningsdata
 3. Veier til Open Access
 4. Finansiørers krav knyttet til OA
 5. Hvordan gjøre forskningen tilgjengelig
 6. Open Access ved OsloMet

Nasjonale mål og retningslinjer

Regjeringen har fastsatt nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. I tillegg har regjeringen vedtatt en ny nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

1. Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelige.

Forskere skal undersøke mulighetene for å publisere sine artikler i åpne tidsskrifter og velge åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig. Kun i unntakstilfeller kan artikler basert på offentlig finansiering publiseres i tidsskrifter som ikke tillater tilgjengeliggjøring i vitenarkiv.

Ved OsloMet laster du opp filer til artiklene dine i Cristin.

2. Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres (lastes opp) i et egnet vitenarkiv.

Ved OsloMet heter dette arkivet Open Digital Archive, ODA

3. Forskningsdata skal være så åpne som mulig, og så lukkede som nødvendig.

4. Forskningsdata bør håndteres og tilrettelegges slik at verdiene i dataene kan utnyttes best mulig.

Støtte til å publisere OA og til lagring av åpne forskningsdata

Krav til forfatteren: 

 • Korresponderende forfatter må ha tilhørighet til OsloMet.
 • Oppgi Oslo Metropolitan University som institusjon ved innsending av artikkelen og/eller ved signering av publiseringsavtale (kan omtales som "License Agreement", "Publishing Agreement" eller "Publishing contract") .

Om du finner et interessant tidsskrift å publisere i, er det lurt å sjekke om tidsskriftet gir uttelling i finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer.

Søk gjerne tidlig i publiseringsprosessen, det muliggjør enklere og raskere saksbehandling.

Veier til Open Access

1. Gull

Publisering i et åpent tidsskrift eller bok som sikrer tilgang gjennom en lisens som tillater gjenbruk. Tidsskriftene finansieres gjennom institusjoner eller gjennom en avgift for å publisere.

Portalen Directory of Open Access Journals (DOAJ) gir en fullstendig oversikt over Open Access-tidsskrifter. Kriteriene for å komme med i DOAJ, er at tidsskriftet er fagfellevurdert og at alt innhold er åpent tilgjengelig.

2. Grønn

Egenarkivering av artikler som er publisert i tradisjonelle, abonnementsbaserte tidsskrifter. Disse tilgjengeliggjøres i åpne arkiv dersom utgiver tillater det.

Ved OsloMet legges artikler i det åpne arkivet ODA.

3. Hybrid Open Access

Hybrid Open Access er en modell som blander inntekt fra abonnementsavgifter og publiseringsavgifter. Det gir forfatterne av aksepterte forskningsartikler i et abonnementstidsskrift muligheten til å gjøre denne åpent tilgjengelig umiddelbart etter publisering gjennom å betale en artikkelavgift (APC).

OsloMets publiseringsfond dekker ikke utgifter knyttet til hybrid Open Access.

Finansiørers krav knyttet til OA

Både norske og internasjonale forskningsfinansiører krever at vitenskapelige artikler som er basert på støtte fra dem skal være åpent tilgjengelig i et vitenarkiv. I tillegg skal forskningsdataene være så åpne som mulig. Alle forskningsprosjekter må utarbeide en datahåndteringsplan.

Hvordan gjøre forskningen tilgjengelig

 1. Sjekk hva din forskningsfinansiør krever når det gjelder publiseringskanaler.
 2. OsloMet krever at du egenarkiverer din vitenskapelige artikkel i Cristin. Veiledning til egenarkivering av fulltekst i Cristin.
 3. Vær oppmerksom på Open Access-alternativet allerede når du søker om tilskudd, slik at du kan ha med publiseringskostnader i det totale budsjettet.
 4. Etter at du har gjort en publiseringsanalyse og kanskje funnet et Open Access-tidsskrift innen ditt fagområde kan du sjekke om dette er registrert i The Directory of Open Access Journals (DOAJ).
 5. Velg et tidsskrift som er en del av registeret over autoriserte publiseringskanaler. Her finner du en oversikt over Open Access-tidsskrifter i det nasjonale registeret over publiseringskanaler.
 6. Du kan få støtte til Open Access-utgifter fra OsloMet.
 7. Hvis Open Access publisering ikke er et alternativ, publiser i et tidsskrift som tillater egenarkivering. De fleste tidsskriftene vil tillate deg å gjøre en fagfellevurdert kopi av artikkelen din tilgjengelig i et vitenarkiv.

Open Access ved OsloMet

Kontakt

Publisering, publiseringsfond, retningslinjer og politikk for åpen tilgang til forskning m.m.

Tanja Strøm

Telefon :
67 23 52 03 / 915 17 063
E-post :
Url :
Tanja Strøm

Hjelp til å lagre filer i Cristin

Url :
Finn din Cristin-kontakt

For godkjenning av åpen publisering hos Wiley, Elsevier og Taylor & Francis

Universitetsbiblioteket

E-post :

For informasjon om OsloMets åpne arkiv, ODA

E-post :

For informasjon om bibliotekets publiseringsløsning for Open Access-tidsskrifter

E-post :

chatbot-portlet