Droppe til innhold

Hva skjer


Tolkens dag på OsloMet

Pilestredet 46, Athene 1 og 2 og foajéen - og andre steder på campus

Tolkens dag på OsloMet skal fremme arbeidet til tolker, oversettere og andre språkarbeidere. Arrangementet er en møteplass for studenter ved ulike profesjonsutdanninger, tolkebrukere og andre samarbeidspartnere.

Tolken gjør det mulig å kommunisere til tross for språkbarrierer. De fleste profesjonsutøvere opplever språkbarrierer daglig. OsloMet utdanner en rekke ulike framtidige profesjonsutøvere; alt fra barnevernspedagoger, lærere, sykepleiere, fysioterapeuter til vernepleiere. For alle disse er kjennskap til tolkens funksjon og tolking helt avgjørende. På den måten sikrer vi at samfunnet kan tilby likeverdige tjenester. 

I tillegg til det faglige programmet som foregår i Athene 1 og 2 i Pilestredet 46, møter du studenter fra tolkeutdanningene og studenter fra andre profesjonsutdanninger i forskjellige bygg på campus. De står klar med alt fra quiz og rollespill til en hyggelig prat.

Tolkens dag er en møteplass for studenter ved ulike profesjonsutdanninger, tolker, tolkebrukere og andre samarbeidspartnere.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og krever ingen påmelding.

Vel møtt!

Les mer og se programmet på oslomet.no.

chatbot-portlet