Droppe til innhold

Hva skjer


NAFO-konferansen 2018 - Mangfold i barnehage og skoleMangfold i barnehage og skole er overordnet tema for årets NAFO-konferanse.

Foto: Shutterstock

P32, store auditorium

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) arrangerer konferanse med fokus på språklig og kulturelt mangfold i barnehage og skole.

NAFO-konferansen arrangeres 19.-20. november på campus Pilestredet ved OsloMet – storbyuniversitetet. Konferansens målgruppe er de som jobber innenfor barnehage- og skolesektoren, studenter og andre interesserte. Det blir et variert program med foredragsholdere både fra forskings- og praksisfeltet. 

Mangfold i barnehage og skole

I en flerkulturell barnehage og skole er det god anledning til å benytte det språklige og kulturelle mangfoldet som er representert i gruppen. Det innebærer at mangfoldet synliggjøres og blir en naturlig del av hverdagen til barna, elevene og deltakerne. Der mangfoldet løftes fram, får alle mulighet til å identifisere seg med fellesskapet og barnehagen og skolens innhold. Men hvordan gjør man dette i praksis? På konferansen vil det være både fellesforelesninger og parallellsesjoner med temaer som belyser denne tematikken.

Påmelding

Det er begrensede plasser på konferansen, og vi vil derfor oppfordre alle til å melde seg på så raskt som mulig. Konferansen er gratis, og siste frist for å melde seg på er fredag 2. november kl. 23.55. Man kan også melde seg på konferansemiddag som arrangeres 19. november kl. 19. Deltakelse på middagen koster kr 490,- pr. person.

Se konferansen i streaming

Om du ikke har mulighet til å komme til Oslo, kan du se plenumsforedragene og foredragene rettet mot skolen fra dag 1 i streaming. Du kan se streamingen her.

Vi håper mange melder seg på, og vi ser fram til to lærerike og hyggelige dager!