Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Lønn og refusjoner

Lønn

Om utbetaling av lønn, forskudd på lønn, overtid og feriepenger.

Utbetaling av lønn

Ordinær lønn  og lønn til timelærere

Ordinær lønn  og lønn til timelærere kommer inn på konto den 12. i hver måned. Er det helg eller offentlig fridag, skjer utbetalingen nærmeste forutgående virkedag.

NB! Oppdager du feil eller manglende utbetaling, ta kontakt med din lokale HR-seksjon/personalansvarlig.

Lønn for nytilsatte

Nytilsatte med tiltredelsesdato tidligere enn den 12. får normalt lønn samme måned. Hvis tiltredelsesdato er etter den 12., blir lønnen utbetalt påfølgende måned. Mer informasjon til nyansatte finner du på OsloMet Start.

Honorar og etterfakturering

Lønn i form av honorar og etter faktura utbetales i slutten av måneden.

Lønnsslipp

Lønnsslippen din for de siste 12 måneder finner du i SAP-portalen.

DFØ-appen - enklere SAP-portal

For enklere tilgang til lønnsslipp, tidssaldo, timeføring, fraværssøknader, utgiftsrefusjon m.m. Last ned DFØ-appen til din smarttelefon her.

Reiseoppgjør

Reiseoppgjør utbetales én gang per uke forutsatt at reiseregning er levert og godkjent i SAP-portalen. Mer om SAP-portalen.

Årsoppgave

Årsoppgaven (kalt sammenstilling) finner du også i SAP-portalen.

Forskudd på lønn

Forskudd på lønn gis i særskilte tilfeller.

For mer informasjon om lønn - se Personalhåndboka.

Overtid

Utbetaling

Utbetaling av overtid skjer normalt to måneder etter utført overtidsarbeid, avhengig av når leder attesterer overtidsskjema.

 • TA-tilsatte registrerer overtid i SAP-portalen.
 • UF-tilsatte må fylle ut både arbeidstidsskjema og overtidsskjema:

Arbeidstidsskjema-2017-2018 (UF)  

Overtidsskjema.

 • Begge skjemaer må godkjennes av leder for at overtid kan utbetales/avspaseres.

Avspasering av overtid kan, etter avtale med leder, skje time for time - overtidstillegget utbetales.

Har du tabellkort, trekkes skatt for overtidsarbeid etter tabell. Skattetabellen er progressiv -  jo høyere skattepliktig beløp, desto høyere skatt.

Feriepenger

Universitet foretar en engangsberegning av feriepenger i juni måned på bakgrunn av fjorårets lønn.

 • Ferielønnstillegget, dvs. den delen av feriepengene som overstiger ordinær lønn under ferien, blir utbetalt sammen med lønnen i juni måned.
 • All ferieavvikling skal meldes inn til leder og registreres.
 • Sjekk kvoteoversikt i SAP-portalen for hvor mange feriedager du til enhver tid har til rådighet.

Nyttige lenker

Lokal lønnspolitikk

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger

Lønnstabeller

Lønnstabeller for ansatte i  staten

Lønnskjøringer

Frister for lønn- og reiser 2019.

Fristliste E-skjema 2019

Frister for lønn, refusjoner og reiser 2020

Skjemaer for innkjøp og økonomi

Skjemaer for innkjøp og økonomi.

Ta i bruk DFØ-appen

 • I DFØ-appen kan du blant annet:
 • - stemple inn og ut
 • - registrere overtid
 • - sende fraværssøknad 
 • - registrere og levere reiseregning
 • - søke refusjon av utgifter
Hvordan bruke DFØ-appen?

Kontakt

Ta kontakt med lønn/økonomimedarbeidere på egen enhet


chatbot-portlet