Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Lønn og refusjoner

Lønn

Om utbetaling av lønn, forskudd på lønn, overtid og feriepenger.

Utbetaling av lønn

Ordinær lønn og lønn til timelærere

Ordinær lønn og lønn til timelærere kommer inn på konto den 12. i hver måned. Er det helg eller offentlig fridag, skjer utbetalingen nærmeste forutgående virkedag.

NB! Oppdager du feil eller manglende utbetaling, ta kontakt med din lokale HR-seksjon/personalansvarlig.

Lønn for nyansatte

Nyansatte med tiltredelsesdato tidligere enn den 12. får normalt lønn samme måned. Hvis tiltredelsesdato er etter den 12., blir lønnen utbetalt påfølgende måned. Mer informasjon til nyansatte finner du på OsloMet Start.

Honorar og etterfakturering

Lønn i form av honorar og etter faktura utbetales i slutten av måneden.

Lønnsslipp

Lønnsslippen din for de siste 12 måneder finner du i SAP-portalen.

DFØ-appen - enklere SAP-portal

For enklere tilgang til lønnsslipp, tidssaldo, timeføring, fraværssøknader, utgiftsrefusjon m.m. Last ned DFØ-appen til din smarttelefon og nettbrett her.

Reiseoppgjør

Reiseoppgjør utbetales én gang per uke forutsatt at reiseregning er levert og godkjent i SAP-portalen. Mer om SAP-portalen.

Årsoppgave

Årsoppgaven (kalt "sammenstilling") finner du også i SAP-portalen.

Forskudd på lønn

Forskudd på lønn gis kun i særskilte tilfeller.

For mer informasjon om lønn - se Personalhåndboka.

Overtid

 • Overtid skal være pålagt. Begrunnelse for overtiden skal legges inn i registreringen - bruk kommentar- eller merknadsfeltet. 
 • TA-ansatte registrerer overtid med tidregistrering i SAP-portalen.
 • UF-ansatte registrerer overtid med E-skjema i SAP-portalen og utfylt arbeidstidsskjema UF - 2019/2020. Det må dokumenteres at avtalt arbeidstid er oppfylt før overtid kan utbetales.
  • Bruk skjema Godtgjørelse, som hovedregel med lønnart 2015 (50% overtid). Se detaljert veiledning.
  • Arbeidstidsskjemaet lastes opp som vedlegg til E-skjemaet. Skjemaet må være i pdf-format.
  • Arbeidstidsskjemaet skal være godkjent av leder gjennom signatur på skjemaet.
  • Arbeidsordren eller budsjettenheten hvor overtiden skal belastes må oppgis i skjemaet. Uten dette blir overtiden belastet der ansattes månedslønn belastes. 

Avspasering av overtid kan, etter avtale med leder, skje time for time. Overtidstillegget utbetales.

Utbetaling av overtid

For TA-ansatte: Utbetaling av overtid skjer normalt to måneder etter utført overtidsarbeid. Dette avhenger av når leder godkjenner overtiden i SAP-portalen.

For UF-ansatte: Utbetaling av overtid skjer ved første mulige hovedlønnsutbetaling etter at leder godkjenner E-skjemaet. Overtid kan dermed bli utbetalt førstkommende måned etter at overtiden er utført.  Dette avhenger av når E-skjemaet er innsendt og når det er godkjent.

Feriepenger

Universitet foretar en engangsberegning av feriepenger i juni måned på bakgrunn av fjorårets lønn.

 • Ferielønnstillegget, dvs. den delen av feriepengene som overstiger ordinær lønn under ferien, blir utbetalt sammen med lønnen i juni måned.
 • All ferieavvikling skal meldes inn til leder og registreres.
 • Sjekk kvoteoversikt i SAP-portalen for hvor mange feriedager du til enhver tid har til rådighet.

Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn

Tjenestekontoret håndterer alle reiseregninger og oppgavepliktig variabel lønn (timelønn, honorarer, godtgjørelser, sensur, råd og utvalg) til ansatte og eksterne som utbetales via lønnssystemet.

Tjenestekontoret håndterer saker for alle fakulteteter og sentre. Studentsaker håndteres ikke av Tjenestekontoret.

Kontakt: reiseregning@oslomet.no og variabellonn@oslomet.no

Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn håndterer følgende områder:

 • reiseregninger og utgiftsrefusjoner 
 • utbetalinger til timelønnede på grunnlag av timelister 
 • utbetalinger av honorarer for sensur, komiteer, enkeltstående oppdrag, råd og utvalg
 • utbetalinger av godtgjørelser (oppgavepliktige utbetalinger) til ansatte
 • bruk av SAP-portalen og DFØ-appen til disse utbetalingene

Tjenestekontoret håndterer ikke:

 • studentsaker (semesteravgift, studiereiser, praksisreiser)
 • utbetalinger som skal foretas via regnskap / UBW - kontakt regnskap@oslomet.no
 • reisebestillinger
 • innhold i arbeidsavtaler: kontakt lokal HR-enhet for henvendelser angående dette
 • håndtering av arbeidsavtaler i P360 og signering i Digipost av disse: kontakt dokhjelp@oslomet.no om dette

 

Nyttige lenker

Lokal lønnspolitikk

Lokal lønnspolitikk for OsloMet, med vedlegg

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger

Lønnstabeller

Lønnstabeller for ansatte i  staten

Frister for lønnskjøringer

Frister for lønn, refusjoner og reiser 2020

Skjemaer for innkjøp og økonomi

Skjemaer for innkjøp og økonomi

Ta i bruk DFØ-appen

 • I DFØ-appen kan du blant annet:
 • - stemple inn og ut
 • - registrere overtid
 • - sende fraværssøknad 
 • - registrere og levere reiseregning
 • - søke refusjon av utgifter
Hvordan bruke DFØ-appen?

Kontakt

Ta kontakt med lønn/økonomimedarbeidere på egen enhet


chatbot-portlet