Avfall og renhold - Ansatt

Avfall og renhold

Avfall og renhold

Avfallshåndtering er en viktig del av miljøfokuset på OsloMet, sammen med riktig renhold. Dette er et ansvar vi alle må ta sammen, og avdeling for eiendom tilrettelegger etter beste evne for enkel avfallshåndtering og godt renhold.

OsloMet skal produsere minst mulig avfall og legge til rette for god kildesortering. Målet er å øke sorteringsgraden fra 45 % til 60 %. Her kan du lese mer om hvordan du kan bidra rent praktisk.

 • Kildesortering - kast avfallet ditt på rett sted

  Sjekk fargen på toppen før du kaster avfallet ditt

  • SORT for restavfall
  • BLÅTT for plast
  • LYSEGRÅ for papir
  • GRØNN for matavfall
  • METALL for glass og metall
 • Returpunkter - hvor finner du dem?

  På disse returpunktene kan du kaste vanlig avfall, i tillegg til å levere inn batterier  

  • Studiested Kjeller, parkeringskjelleren
  • Pilestredet 32 - kildesorteringsstasjon i 1. et.
  • Pilestredet 35 - kildesorteringsstasjon i 1. et.
  • Pilestredet 44 - kildesorteringsstasjon i 1. et.
  • Pilestredet 50 - kildesorteringsstasjon i 1.et.
  • Stensberggata 26 - kildesorteringsstasjon i 1. et.
  • Pilestredet Park 33 - kildesorteringsstasjon i 1. et.

  I tillegg finnes det returkasser for batterier i de fleste store undervisningsrom/ auditorier.

 • Avfall - hva må du ta ansvar for selv?

  • Tømme avfall fra eget kontor i beholdere som er utplassert i hver etasje
  • Være bevisst på avfallstype og hvilken beholder som er riktig
  • Bruke returpunktene om nødvendig
  • Melde fra om ekstra behov ved større mengder avfall
 • Avfall - avdeling for eiendoms ansvar

  • Sørge for god tilrettelegging og informasjon om avfallssortering

  • Sørge for egnede og godt merkede avfallsbeholdere

  • Bistå ved større mengder avfall

 • ​​​​​​Trenger du ekstra renhold?

  Bestill ekstra renhold i BiE. Du kan bestille for eget kontor eller andre arealer du ser har behov for tilleggsrenhold.

 • Renhold og renholdsplan

  Alle bygg har samme renholdsfrekvens med få unntak. Frekvensen kan i noen tilfeller senkes eller økes på enkelte områder slik at renholdet er tilpasset bruken av lokalene.

  Renholdsplan

  • Daglig renhold: Undervisningsrom, grupperom, laboratorier, verksteder og andre spesialrom. Det samme gjelder for innganger og foajeer, resepsjoner, kantiner og kafeer, te-kjøkken, toaletter og korridorer i studentarealer.

  • Enkelte studenttoaletter med stor trafikk rengjøres to til tre ganger daglig
  • Tre ganger i uken: Trapper over tredje etasje, trapper opp til og med tredje etasje har daglig renhold. Korridorer i ansatteområder med kopirom har også renhold tre ganger pr. uke.
  • Ukentlig: Ansattekontorer. Ansatte sørger selv for å tømme eget avfall til kildesortering i fellesområdene
 • Farlig avfall og smitte-/risikoavfall

  Farlig avfall og potensielt smittefarlig avfall skal håndteres og avhendes i tråd med regelverkskrav og universitetets rutiner. Mer informasjon om farlig avfall og smittefarlig avfall finner du her.

Kontakt

Kontakt