Avfall og renhold | Brukerstøtte i Eiendom - Ansatt

Avfall og renhold

Avfall og renhold

Her finner du informasjon om avfallshåndtering og renhold

Innhold

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering er en viktig del av miljøfokuset til OsloMet. Universitetet skal produsere minst mulig avfall og legge til rette for god avfallssortering slik at resteavfallsmengden blir så liten som mulig. Som et ledd i dette arbeidet gjennomføres nå et prosjekt i Grønt OsloMet der målet er å øke sorteringsgraden fra 45 % til 60 %.

Fargede topper på avfallsbeholderne skal bidra til å gjøre kildesorteringen enklere av det vanligste avfallet vi kaster. På universitetet finner du følgende avfallsbeholdere:

 • SORT for restavfall
 • BLÅTT for plast
 • LYSEGRÅ for papir
 • GRØNN for matavfall
 • METALL for glass og metall

Avfallsbeholdere for matavfall finner du kun i de bygg som har storkjøkken, hvor det er lagt opp til kjølt avfall.

Her finner du returpunkter på OsloMet

Universitetet har også returpunkter, der det i tillegg til de vanligste avfallet også er mulig å kaste batterier. 

 • Studiested Kjeller, parkeringskjelleren
 • Pilestredet 32 - kildesorteringsstasjon i 1. et.
 • Pilestredet 35 - kildesorteringsstasjon i 1. et.
 • Pilestredet 42 - kildesorteringsstasjon i 1. et.
 • Pilestredet 44 - kildesorteringsstasjon i 1. et.
 • Pilestredet 46 - kildesorteringsstasjon i 3. et. ved KK senteret
 • Pilestredet 48 - kildesorteringsstasjon i 1. et.
 • Pilestredet 50 - kildesorteringsstasjon i 1.et.
 • Stensberggata 26 - kildesorteringsstasjon i 1. et.
 • Falbesgate 5 - kildesorteringsstasjon i 1. et.
 • Pilestredet Park 33 - kildesorteringsstasjon i 1. et.

Farlig avfall og smitte-/risikoavfall

Farlig avfall og potensielt smittefarlig avfall skal håndteres og avhendes i tråd med regelverkskrav og universitetets rutiner. Mer informasjon om farlig avfall og smittefarlig avfall finner du her.

Den enkeltes ansvar

 • Tømme avfall fra eget kontor i beholdere som er utplassert i hver etasje
 • Være bevisst på avfallstype og hvilken beholder som er riktig
 • Bruke returpunktene om nødvendig
 • Melde fra om ekstra behov ved større mengder avfall

Avdeling for eiendom skal

 • Sørge for god tilrettelegging og informasjon om avfallssortering
 • Sørge for egnede og godt merkede avfallsbeholdere
 • Bistå ved større mengder avfall

Renhold ved OsloMet

Alle bygg på OsloMet, enten det er i Oslo eller på Kjeller har like renholdsfrekvenser med få unntak. Frekvensen kan i noen tilfeller senkes eller økes på enkelte områder slik at en sikrer at renholdet er riktig tilpasset bruken av lokalene.

Renholdsplan

 • Undervisningsrom, grupperom, laboratoirer, verksteder og andre spesialrom har daglig renhold med få unntak
 • Innganger og foajeer, resepsjoner, kantiner og kafeer, te-kjøkken, toaletter og korridorer i studentarealer har daglig renhold
 • Enkelte studenttoaletter med stor trafikk rengjøres to til tre ganger per dag
 • Trapper til og med tredje etasje har daglig renhold, videre oppover er det renhold tre ganger per uke
 • Korridorer i ansatteområder med kopirom har renhold tre ganger per uke
 • Kontorer til ansatte har renhold en gang per uke. Ansatte sørger selv for å tømme eget avfall til kildesortering i fellesområdene

Kvalitet og standard på renholdet

Vi har kontrakt på renhold etter NS Insta 800 standarden. Insta 800 er et kvalitetsmålingssystem der det i forkant er satt en standard på hvilken kvalitet et gitt rom skal ha etter utført renhold. Renholdsbyrået foretar en NS Insta kontroll minimum 4 ganger i året. Hele rommet er inkludert i kontrollen.

Behov for ekstra renhold?

 • Meld fra på forhånd om du har behov for ekstra renhold

 

 

Kontakt

Kontakt