Bestill en vare eller tjeneste| Innkjøp og økonomi - Ansatt

Innkjøp av varer og tjenester

Innkjøp av varer og tjenester

Alle varer og tjenester skal bestilles gjennom portalen "Min bestilling". Her kan du også gi tilbakemeldinger på OsloMets rammeavtaler og melde inn behov om bistand til inngåelse av nye rammeavtaler og kontrakter.

Kontakt

Kontakt