Bestill en vare eller tjeneste| Innkjøp og økonomi - Ansatt

Innkjøp av varer og tjenster

Innkjøp av varer og tjenster

Alle varer og tjenester skal bestilles via Min bestilling. Gå rett til Min bestilling, eller les mer om hvordan bestillinger og innkjøp foregår på OsloMet. Du kan også gi tilbakemeldinger på OsloMets rammeavtaler i Min bestilling.

Slik bestiller du en vare eller en tjeneste

  1. Gå inn i «Min bestilling» og velg «Meld inn behov».
  2. Fyll inn nøyaktig beskrivelse av behovet og annen relevant informasjon. Når du har meldt inn behovet, vil din lokale bestiller legge inn bestillingen i innkjøpssystemet og sende den til leverandøren.
  3. Meld i fra til din lokale bestiller når du har mottatt varen eller tjenesten slik at bestiller kan gjøre varemottak i systemet. Fakturaen blir automatisk betalt når varen er registrert som mottatt og i henhold til avtale.

Slik klager du på en vare eller tjeneste

  • Når du har bestilt og mottatt en vare eller tjeneste og opplever feil eller mangler, må du som er mottaker klage direkte til leverandøren og be om korrigerende tiltak.
  • Hvis klagen ikke fører frem, bør du ta kontakt med avtaleforvalteren for støtte. I OsloMets avtalekatalog står det informasjon om hvem som er avtaleforvalter for hver enkelt avtale.
  • Alle klager må dokumenteres. Ta gjerne en prat med leverandøren, men følg opp med en skriftlig henvendelse.
  • Hvis gjentatte klager til leverandøren ikke fører frem, og OsloMet stadig opplever feil og mangler, må avtaleforvalteren vurdere oppsigelse av avtalen (i henhold til kontraktens bestemmelser). I de tilfeller bør avtaleforvalteren be Seksjon innkjøp og anskaffelseslederen om bistand.

Hva vil du bestille?

Les mer om bestillingsrutinene:

Disse varene og tjenestene bestiller du utenom Min bestilling:

Våre rammeavtaler

Når vi bruker Min bestilling, handler vi med leverandører som OsloMet har rammeavtale med. Les mer om våre rammeavtaler. Gi tilbakemelding på rammeavtale i Min bestilling.

Inngå ny avtale

Har du behov for å kjøpe noe som vi ikke har en aktuell rammeavtale for? Da kan det være aktuelt å inngå en ny avtale for innkjøp. Se hvordan prosessen foregår og hvordan du går fram ved behov for en ny innkjøpsavtale. 

Les mer om hva du skal gjøre dersom du har hatt utlegg for en vare eller tjeneste.

Kontakt

Kontakt