Bestill en vare eller tjeneste| Innkjøp og økonomi - Ansatt

Innkjøp av varer og tjenester

Innkjøp av varer og tjenester

Alle varer og tjenester skal bestilles gjennom portalen "Min bestilling". Her kan du også gi tilbakemeldinger på OsloMets rammeavtaler og melde inn behov om bistand til inngåelse av nye rammeavtaler og kontrakter.

Slik bestiller du en vare eller en tjeneste

  1. Gå inn i «Min bestilling» og velg «Meld inn behov».
  2. Fyll inn nøyaktig beskrivelse av behovet og annen relevant informasjon. Når du har meldt inn behovet, vil din lokale bestiller legge inn bestillingen i innkjøpssystemet og sende den til leverandøren.
  3. Meld i fra til din lokale bestiller når du har mottatt varen eller tjenesten slik at bestiller kan gjøre varemottak i systemet. Fakturaen blir automatisk betalt når varen er registrert som mottatt og i henhold til avtale.

Kontakt

Kontakt