Bestill en vare eller tjeneste| Innkjøp og økonomi - Ansatt

Bestill vare eller tjeneste

Bestill vare eller tjeneste

Alle varer og tjenester skal bestilles gjennom portalen "Min bestilling". Her kan du også gi tilbakemeldinger på OsloMets rammeavtaler og melde inn behov om bistand til inngåelse av nye rammeavtaler og kontrakter.
 • LUI: Lenke til bestilling av mat, bøker og blomster

 • Slik bruker du Min bestilling

  1. Gå inn i «Min bestilling» og velg «Meld inn behov».
  2. Fyll inn nøyaktig beskrivelse av behovet og annen relevant informasjon. Når du har meldt inn behovet, vil din lokale bestiller legge inn bestillingen i innkjøpssystemet og sende den til leverandøren.
  3. Meld i fra til din lokale bestiller når du har mottatt varen eller tjenesten slik at bestiller kan gjøre varemottak i systemet. Fakturaen blir automatisk betalt når varen er registrert som mottatt og i henhold til avtale.
 • Avtalekatalog med oversikt over OsloMets rammeavtaler

  OsloMets rammeavtaler finner du i: Avtalekatalogen. Bestilling/avrop og tilbakemeldinger på rammeavtaler gjør du i Min bestilling

 • Bestillingsrutiner for ulike varer og tjenester

 • Inngå ny avtale

  Har du behov for å kjøpe noe som vi ikke har en aktuell rammeavtale for? Da kan det være aktuelt å inngå en ny avtale for innkjøp. Se hvordan prosessen foregår og hvordan du går fram ved behov for en ny innkjøpsavtale. 

  Les mer om hva du skal gjøre dersom du har hatt utlegg for en vare eller tjeneste.

 • Slik klager du på en vare eller tjeneste

  Når du har bestilt og mottatt en vare eller tjeneste og opplever feil eller mangler, må du som er mottaker klage direkte til leverandøren og be om korrigerende tiltak.

  • Hvis klagen ikke fører frem, bør du ta kontakt med avtaleforvalteren for støtte. I OsloMets avtalekatalog står det informasjon om hvem som er avtaleforvalter for hver enkelt avtale.
  • Alle klager må dokumenteres. Ta gjerne en prat med leverandøren, men følg opp med en skriftlig henvendelse.
  • Hvis gjentatte klager til leverandøren ikke fører frem, og OsloMet stadig opplever feil og mangler, må avtaleforvalteren vurdere oppsigelse av avtalen (i henhold til kontraktens bestemmelser). I de tilfeller bør avtaleforvalteren be Seksjon innkjøp og anskaffelseslederen om bistand.
 • Bærekraftige anskaffelser

  Bærekraft i anskaffelsene

  OsloMet har en handlingsplan på bærekraft som sier at vi skal tilrettelegge for Grønne Innkjøp. Det er leders og medarbeiders ansvar å tilegne seg den kompetansen som trengs for å følge regelverk og bidra til måloppnåelse.

  Bærekraft i anskaffelser handler om å

  • Oppnå klima- og miljøvennlige anskaffelser
  • Unngå å kjøpe varer og tjenester som er produsert på kritikkverdig måte
  • Hindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping ved å stille riktige krav til lønns- og arbeidsvilkår
  • Utforme og tilrettelegge for like muligheter for alle personer i samfunnet
  • Være økonomisk forsvarlig

  Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har definert noen prioriterte områder innen bærekraftige anskaffelser.

  Disse er:

  • Transport

  • Bygg og anlegg

  • Mat og måltidstjenester

  • Plastprodukter

  • IKT/elektriske og elektroniske produkter

  • Batterier

  • Møbler og tekstiler

  DFØ har utarbeidet kriterieveiviseren (anskaffelser.no) som innkjøperne kan se på for å få hjelp til å sette hensiktsmessige krav. Det er også opprettet en sparretelefon der du kan drøfte dine spørsmål. Ring dem på telefon: 40434830 (de har åpent mellom kl. 9-13 mandag til fredag) eller send e-post til sparretelefon@dfo.no.

  Lær mer om bærekraftige anskaffelser (anskaffelser.no).

  Det mest bærekraftige du kan gjøre er å redusere forbruket, så før du kjøper noe i det hele tatt, må du vurdere om du klarer deg med mindre.

  Innkjøpere sentralt i økonomiavdelingen har hevet sin kompetanse på bærekraftige anskaffelser og er sertifisert innenfor bærekraftige anskaffelser.

  Innovasjon i anskaffelsene

  Det legges opp til at vi må tenke nytt på hvordan vi skal dekke våre behov hvis vi skal nå klimamålene. 

  Ofte handler det om å la være å sette så detaljerte krav knyttet til det produktet du ser for deg skal dekke ditt behov, og heller beskrive utfordringene og selve behovet, og be leverandørene om å komme med løsninger.

  Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) (innovativeankskaffelser.no) har vært pådriver og beskrevet prosessen i ni steg.

 • Innkjøpsforum i Teams

  Seksjon for Innkjøp har en gruppe i Teams som heter Innkjøpsforum. Hovedmålgruppen er bestillere, innkjøpere, økonomisjefer, ledere som er opptatt av anskaffelser og ansatte som inngår mindre avtaler på kjøp av varer og tjenester ved OsloMet. Her deles erfaring, og spørsmål angående innkjøpsområdet. Søk om å bli med hvis dette er relevant for deg i din jobb på OsloMet.

Kontakt

Kontakt