Bestill en vare eller tjeneste| Innkjøp og økonomi - Ansatt

Innkjøp av varer og tjenster

Innkjøp av varer og tjenster

Alle varer og tjenester skal bestilles via Min bestilling. Gå rett til Min bestilling, eller les mer om hvordan bestillinger og innkjøp foregår på OsloMet. Du kan også gi tilbakemeldinger på OsloMets rammeavtaler i Min bestilling.

Slik bestiller du en vare eller en tjeneste

  1. Gå inn i «Min bestilling» og velg «Meld inn behov».
  2. Fyll inn nøyaktig beskrivelse av behovet og annen relevant informasjon. Når du har meldt inn behovet, vil din lokale bestiller legge inn bestillingen i innkjøpssystemet og sende den til leverandøren.
  3. Meld i fra til din lokale bestiller når du har mottatt varen eller tjenesten slik at bestiller kan gjøre varemottak i systemet. Fakturaen blir automatisk betalt når varen er registrert som mottatt og i henhold til avtale.

Kontakt

Kontakt