OTRS | Verktøyoversikt - Ansatt

OTRS

OTRS

OTRS er OsloMets primære saksbehandlingssystem for innkommende henvendelser, bestillinger, hendelser og lignende.

Bestille tilgang?

Kontakt IT-servicedesk for å bestille køer, tilganger og ved behov for hjelp knyttet til OTRS.

Innlogging

Koble til alltid til eduVPN for å få tilgang til OTRS om du jobber hjemmefra.

 • Tilgang til OTRS uten VPN

  For å få tilgang til sakene dine i OTRS uten VPN, kan du logge inn via direktelenker.

 • OTRS som sakshåndteringssystem

  OTRS benyttes til håndtering av henvendelser og/eller hendelser. Innkommende henvendelser sorteres i køer som igjen er tilgjengelig for en eller flere saksbehandlere.

  Maler og prosesser

  Det er et fleksibelt system som kan tilpasses det enkelte bruksområde med maler og logiske prosesser som gjør saksbehandlingen enkel og sømløs.

  Køvisning

  Kø og prioritering av saker

  Sakene kommer inn i en kø, og saker behandles vanligvis etter «først inn, først ut» prinsippet, eller etter prioritet.

  Sakene kan få ulik prioritet som fører til at høyt prioriterte saker kommer foran i køen.

  Innmeldte saker kan kategoriseres og merkes slik at det er enkelt å ta ut statistikk over forskjellig type henvendelser/hendelser.

  Statistikk

  Henvendelser

  Henvendelser kommer inn i systemet via e-post eller et webskjema som knyttes til OTRS.

  Henvendelse

  Automatisk kvittering

  Det sendes automatisk en kvittering med et referansenummer. Dette gjør at det er enkelt å spore ulike henvendelser / hendelser.

  Saksbehandling i OTRS

  Det er også mulig for saksbehandler å legge inn en sak direkte/manuelt i OTRS.

  Overføring av sak til annen enhet

  Saker som er sendt til feil enhet kan på en enkel måte overføres til rett behandlingsinstans. 

  Videreføre sak eller splitte sak til flere delsaker

  Saker som skal behandles av flere instanser kan settes opp med automatiske arbeidsprosesser der enten saken først behandles av en enhet og deretter videreføres til neste behandlingsinstans, eller ved at saken splittes i flere ulike delsaker som sendes til aktuell behandlingsinstans.

  Varsling av endringer

  Saksbehandler kan få varsel om nye saker eller endringer på e-post. OTRS er tilgjengelig på mobiltelefon og nettbrett. 

OTRS-innlogging

OTRS-innlogging