Forskning- og innovasjonsstøtte

For forskere, forskningsledere og forskningsadministratorer.

Annet nyttig innen forskning og innovasjon

Annet nyttig innen forskning og innovasjon

  1. Forskningsdatabasen

  2. Råd og utvalg

  3. Forskningsansvarliges rolle og oppgaver

  4. Osloregionens Europakontor (ORE)

    OsloMet er medlem i Osloregionens Europakontor (ORE). Les mer om kontoret og hva de kan tilby.