Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kontaktpunkter for hjelp

Auditoriehjelpen

Auditoriehjelpen er en hjelpetjeneste for pedagoger, forelesere og brukere av auditorier og felles undervisningsrom ved OsloMet.

Trenger du hjelp?

Telefonsupport på  (6723) 5555

 • Når auditoriehjelpen får inn en henvendelse vil vi i første omgang forsøke å løse den på telefon. Lykkes ikke dette, vil en av våre supportmedarbeider bistå brukeren på stedet

 E-post

  Åpningstider

 • Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30 (sommertid: kl. 08.00 - 15.00) 
Informasjonsskriv fra Auditoriehjelpen sommer 2019
Sommeren er Auditoriehjelpen sin travleste periode med gjennomgang av rom, ombygninger og andre prosjekter. Her følger litt informasjon om hva som vil foregå i sommerperioden.
 
Gjennomgang av undervisningsrom
Alt teknisk utstyr på felles undervisningsrom vil gjennomgås og testes. Alle avvik vil bli reparert med forbehold om større feil som trenger eksterne teknikere. Alle tilsatte har tilgang på våre sjekklister som vi oppdaterer fortløpende.
 
Prosjekter
I Falbes gate 5 (FG5) bygger vi et ALC-rom, to seminarrom og seks undervisningsrom. I første omgang vil det i tillegg bli mulighet for opptak i et av undervisningsrommene i FG5. Som et testprosjekt utover høsten 2019 legger vi også til rette for infrastrukturløsninger slik at vi kan gjøre opptak fra tre andre undervisningsrom i FG5.
 
 • I P50 rom L120 blir det et nytt ALC-rom
 • Athene 1 og 2 i P46 vil bli oppgradert. Det vil også bli mulighet for opptak av undervisning i Athene 1
 • I P35 i rom PH170 oppgraderes slik at det blir mulighet for opptak av undervisning fra semesterstart
 • I P48 rom S141 får nytt taleanlegg
 • Lydanlegget i Fyrhuset blir oppgradert
 • Alle møterom på OsloMet skal dokumenteres i løpet av sommeren, dette som et grunnlag for prosjekt møterom 2022
 • På Kjeller blir det satt inn skjermer i åtte grupperom

God sommer fra Auditoriehjelpen

Dette bistår vi med

 • Audiovisuell brukerstøtte på Fellesundervisningsrom, grupperom og møterom
 • Audiovisuell rådgivning
 • Audiovisuell  prosjektledelse

Vedlikehold og brukervennlighet

 • Auditoriehjelpen utfører daglig vedlikehold, feilsøking, programmering og oppsett av relevant IT- og AV-teknisk utstyr
 • Auditoriehjelpen arbeider for at fellesrommene skal bli mest mulig enhetlig og brukervennlige. For opplæring ta kontakt med auditoriehjelpen@oslomet.no

Kurs og opplæring

 • Auditoriehjelpen tilbyr kurs i bruk av standard audiovisuelt utstyr som finnes i felles undervisningsrom.
 • I tillegg tilbyr vi en-til-en opplæring som må avtales på forhånd.

Det forventes at undervisningspersonalet kan det utstyret de trenger i undervisningen. Kontakt Auditoriehjelpen i god tid før undervisningsstart for kurs og opplæring.

Kontakt


chatbot-portlet