Auditoriehjelpen | Kontaktpunkter for hjelp - Ansatt

Auditoriehjelpen

Auditoriehjelpen

Auditoriehjelpen er en hjelpetjeneste for pedagoger, forelesere og brukere av auditorier og felles undervisningsrom ved OsloMet.

Dette bistår vi med

 • Audiovisuell brukerstøtte på Fellesundervisningsrom, grupperom og møterom
 • Audiovisuell rådgivning
 • Audiovisuell  prosjektledelse

Trenger du hjelp?

Kontakt oss i åpningstiden: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30 (sommertid: kl. 08.00 - 15.00) på telefon 67 23 55 55 eller på mail auditoriehjelpen@oslomet.no  

Vi vil i første omgang forsøke å løse henvendelsen på telefon. Lykkes ikke dette, vil en av våre supportmedarbeider bistå brukeren på stedet. 

 • Brukerstøtte

  • Auditoriehjelpen er en felles brukerstøttetjeneste som bistår når det oppstår tekniske problemer. Vi forutsetter at brukerne av utstyret har satt seg inn i hvordan dette benyttes.
  • Auditoriehjelpen utfører daglig vedlikehold, feilsøking, programmering og oppsett av relevant IT- og AV-teknisk utstyr
  • Auditoriehjelpen arbeider for at fellesrommene skal bli mest mulig enhetlig og brukervennlige. For opplæring ta kontakt med auditoriehjelpen@oslomet.no
 • Kurs og opplæring

  • Auditoriehjelpen tilbyr kurs i bruk av standard audiovisuelt utstyr som finnes i felles undervisningsrom.
  • I tillegg tilbyr vi en-til-en opplæring som må avtales på forhånd.

  Det forventes at undervisningspersonalet kan det utstyret de trenger i undervisningen. Kontakt Auditoriehjelpen i god tid før undervisningsstart for kurs og opplæring.

 • Smittevernstiltak teknisk utstyr

   Desinfeksjonsmiddel og tørkepapir skal være satt ut i alle undervisningsrom. Dette er beregnet til bruk på mus, tastatur, styringspanel, mikrofoner og eventuelt andre flater man vil tørke over. I tillegg er det satt ut små plastposer på katetrene som er ment til å tre over mikrofonhode på henholdsvis bøyle- og håndholdt mikrofon. Posene byttes og mikrofonene tørkes over med desinfeksjonsmiddel mellom hver bruker.

   Dette må nødvendigvis gjøres av hver enkelt foreleser hver gang en forelesning startes i et nytt rom eller underveis hvis flere personer skal bruke det samme utstyret under en forelesning eller konferanse.

  • Eksterne forelesere/gjesteforelesere

   Innleier har ansvar for å følge opp eksterne forelesere/gjesteforelesere slik at undervisningen kan gjennomføres på en god måte. Innleier er ansvarlig for at gjesteforelesere som skal undervise i hybride undervisningsrom gjennomfører kurs eller får grundig opplæring og trening.

   Huskeliste for eksterne forelesere ved OsloMet

  • Hybride undervisningsrom

  • Møterom og videomøterom

  • Overdragelseskriterier for spesialrom

  • Serviceerklæring

  Kontakt

  Kontakt