Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kontaktpunkter for hjelp

Auditoriehjelpen

Auditoriehjelpen er en hjelpetjeneste for pedagoger, forelesere og brukere av auditorier og felles undervisningsrom ved OsloMet.

Trenger du hjelp?

Telefonsupport på  (6723) 5555

  • Når auditoriehjelpen får inn en henvendelse vil vi i første omgang forsøke å løse den på telefon. Lykkes ikke dette, vil en av våre supportmedarbeider bistå brukeren på stedet

 E-post

  Åpningstider

  • Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30 (sommertid: kl. 08.00 - 15.00) 

Dette bistår vi med

  • Audiovisuell support
  • Teknisk support
  • Byggteknisk support 

Undervisningsrom, grupperom og klasserom

  • Undervisningsrom, grupperom og klasserom kan bestilles av alle avdelinger og enheter via TP rombestilling.

Vedlikehold og brukervennlighet

  • Auditoriehjelpen utfører daglig vedlikehold, feilsøking, programmering og oppsett av relevant IT- og AV-teknisk utstyr
  • Auditoriehjelpen arbeider for at fellesrommene skal bli mest mulig enhetlig og brukervennlige. Det er allikevel nødvendig med opplæring for å kunne betjene de forskjellige rommene optimalt.

Kurs og opplæring

  • Auditoriehjelpen tilbyr kurs i bruk av standard audiovisuelt utstyr som finnes i felles undervisningsrom.
  • I tillegg tilbyr vi en-til-en opplæring som må avtales på forhånd.

Det forventes at undervisningspersonalet kan det utstyret de trenger i undervisningen. Kontakt Auditoriehjelpen i god tid før undervisningsstart for kurs og opplæring.

Kontakt