Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy

Pensumlistesystem (Leganto)

Pensumlister ved OsloMet opprettes, redigeres og publiseres i pensumlistesystemet Leganto. Leganto er tilgjengelig via Canvas.
 

Denne siden oppdateres fortløpende med relevant informasjon.

Pensumlister for høsten 2019

Alle publiserte pensumlister med status=complete er nå låst for redigering

Dette er for å forhindre at det redigeres i lister for emner som er undervist i høsten 2019.  

Pensumlister for våren 2020

Onsdag 2. oktober kopierte vi omtrent 450 pensumlister fra våren 2019 til våren 2020. Emneansvarlige tilknyttet disse listene fikk fredag 4. oktober beskjed om at de nå har tilgang til å redigere i pensumlistene. 

Som alltid gjelder det at ingen pensumlister publiseres før emneansvarlige har trykket "Send til biblioteket for publisering" fra pensumlista i Leganto. Biblioteket publiserer ikke lister før de er sendt til oss. 

Pensumlister er noe av det første studenter møter, og etterspør ved studiestart. Det er derfor av stor betydning at publisering ikke drøyer. 

Vi vil varsle fortløpende etterhvert som vi foretar nye kopieringer av lister. 

Vet dere at det kommer nye emner våren 2020, med nye pensumlister, er det fint om dere kommuniserer dette raskt til kontaktbibliotekaren for din utdanning, eller til pensum@oslomet.no. Vi vil da hjelpe deg med å opprette en pensumliste du kan jobbe videre med. 

 • Bruk ditt OsloMet-brukernavn (f.eks. s123456) og passord i Feide-innloggingsvinduet 
 • Er du allerede innlogget i Feide, blir du sendt direkte til Leganto 
 • Glemt brukernavn eller passord?

Dette skjer

 • Universitetsbiblioteket ved OsloMet (tidl. Læringssenter og bibliotek) redigerer og publiserer pensumlister fortløpende etterhvert som vi får dem inn. 
 • Vi jobber fortsatt med å digitalisere tekster til høstens pensumlister. Savner du noen filer, vil de lastes opp så raskt vi rekker. 
 • Onsdag 2. oktober foretar vi første kopiering av pensumlister fra våren 2019 til våren 2020. 
 • Ansvarlige for pensumlistene får beskjed når de kan oppdatere listene slik at de blir klare til nytt semester. Pensumlistene publiseres aldri før de er godkjent av pensumlisteansvarlig. Først når listene er publisert er de tilgjengelig for studentene i Canvas.

Studentvisning i Canvas

Studentvisning på et emne i Canvas fungerer ikke for pensumlister. Leganto har kun visning i Canvas, og støttes ikke av Canvas-funksjoner som studentvisning. Ønsker du å se hvordan en pensumliste i Leganto ser ut for en student, ser du hvordan her. 

Søke opp pensumlister

Vil du søke etter pensumlister ved OsloMet, bruk denne lenken: https://bibsys-xp.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIOA/searchlists . Denne lenken kan også deles med eksterne søkere som ønsker å se pensum ved OsloMet. 

Fordeler med nytt pensumlistesystem

 • Pensumlistene blir lett tilgjengelig i Canvas på emnenivå.
 • Det blir enklere å strukturere pensumlistene – du slipper å tenke på visningsstiler og enkeltelementene i en referanse.
 • Du kan legge til materiale fra mange ulike kilder (Oria, nettsider m.m.).
 • Du kan enkelt overlate pensumlistene til biblioteket for videre behandling (utgavesjekk, innkjøp, digitalisering m.m.)
 • Studentene får e-post når/hvis noe endres i en pensumliste etter at den er publisert.
 • Via pensumlistene i Leganto får man direkte tilgang til fulltekstartikler og informasjon om bøkene er på hylla i biblioteket.

Dette må du som pensumlisteansvarlig gjøre

 • Når du får e-post om at pensumlistene du er ansvarlig for er lagt inn i Leganto og tilgjengelige for deg via Canvas, må du logge deg inn i Canvas, gå inn i pensumlistemodulen og oppdatere og godkjenne listene for det nye semesteret. Godkjenning gjøres ved at du trykker "Send til biblioteket for publisering" fra pensumlisten i Leganto. Først da publiserer biblioteket listen. 
 • Logg inn i Leganto her.

Informasjon og hjelp

Pensumlistesystemet Leganto driftes av Universitetsbiblioteket ved OsloMet.

chatbot-portlet