Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy

Pensumlistesystem (Leganto)

Pensumlister ved OsloMet opprettes, redigeres og publiseres i pensumlistesystemet Leganto. Leganto er tilgjengelig via Canvas.
 

Denne siden oppdateres fortløpende med relevant informasjon.

Vi er i gang med å gjøre vårens pensumlister tilgjengelig for redigering og publisering. Ansvarlige for pensumlister får et eget varsel fra Leganto når pensumlisten er klar for redigering.

Pensumlister er kun tilgjengelig om de er publisert. Universitetsbiblioteket publiserer når ansvarlig for pensumlisten godkjenner listen ved å trykke "Send pensumliste" øverst i menyen på pensumlisten. For at lister skal publiseres må emnet være korrekt registrert i FS.

Studentvisning på et emne i Canvas fungerer ikke for pensumlister. Leganto har kun  visning i Canvas, og støttes ikke av Canvas-funksjoner som bl.a. studentvisning. Ønsker du å se hvordan en pensumliste i Leganto ser ut for en student, ser du hvordan her.

 

 • Bruk ditt OsloMet-brukernavn (f.eks. s123456) og passord i Feide-innloggingsvinduet 
 • Er du allerede innlogget i Feide, blir du sendt direkte til Leganto 
 • Glemt brukernavn eller passord?

Dette skjer

 • Universitetsbiblioteket ved OsloMet (tidl. Læringssenter og bibliotek) jobber nå med å gjøre vårens pensumlister tilgjengelig for redigering og publisering.
 • Ansvarlige for pensumlistene får beskjed når de kan oppdatere listene slik at de blir klare til nytt semester. Pensumlistene publiseres aldri før de er godkjent av pensumlisteansvarlig. Først når listene er publisert er de tilgjengelig for studentene i Canvas.

Fordeler med nytt pensumlistesystem

 • Pensumlistene blir lett tilgjengelig i Canvas på emnenivå.
 • Det blir enklere å strukturere pensumlistene – du slipper å tenke på visningsstiler og enkeltelementene i en referanse.
 • Du kan legge til materiale fra mange ulike kilder (Oria, nettsider m.m.).
 • Du kan enkelt overlate pensumlistene til biblioteket for videre behandling (utgavesjekk, innkjøp, digitalisering m.m.)
 • Studentene får e-post når/hvis noe endres i en pensumliste etter at den er publisert.
 • Via pensumlistene i Leganto får man direkte tilgang til fulltekstartikler og informasjon om bøkene er på hylla i biblioteket.

Dette må du som pensumlisteansvarlig gjøre

 • Når du får e-post om at pensumlistene du er ansvarlig for er lagt inn i Leganto og tilgjengelige for deg via Canvas, må du logge deg inn i Canvas, gå inn i pensumlistemodulen og oppdatere og godkjenne listene for det nye semesteret.
 • Logg inn i Leganto her.

Informasjon og hjelp

Pensumlistesystemet Leganto driftes av Universitetsbiblioteket ved OsloMet.