Pensumlistesystem (Leganto) - Ansatt

Pensumlistesystem (Leganto)

Pensumlistesystem (Leganto)

Pensumlister ved OsloMet redigeres og publiseres i Leganto. Leganto er tilgjengelig via Canvas.

Tilgang til pensum

Studenter må gå inn på pensumlistene via emnet i Canvas. Det er kun slik de får tilgangen til det som finnes elektronisk og det som er digitalisert. 

Pensumlister for høsten 2021

Fredag 19. februar kjørte vi første kopiering av pensumlister for høsten 2021. Etterhvert som emner og ansvarlige er på plass i FS vil flere få tilgang til å redigere i høstens pensumlister. Vi kjører importer og kopiering hver fredag. 

15. april er frist for å sende inn pensumlister til biblioteket via Leganto. Dette for at vi skal rekke å publisere, kjøpe inn og digitalisere til semesterregistrering åpner 1. juni. 

Pensumlister som blir sendt inn til oss etter fristen gjør at vi blir forsinket med publisering, innkjøp og digitalisering. Dette vil igjen føre til manglende tilgang til pensummateriell for studentene.  

Studentvisning i Canvas

Hvis du ønsker å se hvordan en pensumliste ser ut for studenter gjør du det i pensumlista, ved å trykke på de tre prikkene til høyre for tittel, og velger "Se pensumlisten som en student."

Søke opp pensumlister

Vil du søke etter pensumlister ved OsloMet, bruk denne lenken: https://bibsys-xp.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIOA/searchlists . Denne lenken kan også deles med eksterne søkere som ønsker å se pensum ved OsloMet. 

Frister

Når er pensumlister klare for redigering?

Emneansvarlige får tilsendt et varsel når deres pensumlister er klare for redigering:

  • Februar/mars for høstsemesteret
  • Midten av oktober for vårsemesteret

Hvis dere vet at det kommer nye emner, med nye pensumlister, er det fint om dere kommuniserer dette raskt til kontaktbibliotekaren for din utdanning (oslomet.no), eller til pensum@oslomet.no. Vi vil da hjelpe deg med å opprette en pensumliste du kan jobbe videre med. 

Når skal pensumlister sendes til UB for etterbehandling og publisering?

  • 15. april for høstemner
  • 1. november for våremner  

Når du er ferdig med å redigere pensumlisten i Leganto er det viktig at du trykker "Send til biblioteket for publisering". Først da vil biblioteket kvalitetssikre, behandle digitaliseringsforespørsler, og publisere pensumlisten.

Når skal pensumlister være publisert?

  • 1. juni for høstemner
  • 1. desember for våremner

Dette sammenfaller med dato for når semesterregistrering åpner ved OsloMet. 

Når låses pensumlister for redigering?

Pensumlistene låses for å unngå at det redigeres i lister fra aktive emner. Skulle du ha behov for å redigere i en låst liste, send en henvendelse til pensum@oslomet.no . Listene låses på følgende tidspunkt: 

  • Høstlister - midten av oktober
  • Vårlister - midten av april

Innlogging til Leganto

  • Logg inn i Leganto her.
  • Når pensumlisten er koblet til tilhørende emne, vil du også kunne få tilgang til pensumlisten gjennom Canvas. Dette forutsetter at emnet er opprettet i Canvas. 

Pensumlistesystemet Leganto driftes av Universitetsbiblioteket ved OsloMet.

Kontakt og veiledninger

Kontakt og veiledninger