Pensumlistesystem (Leganto) - Ansatt

Pensumlistesystem (Leganto)

Pensumlistesystem (Leganto)

Pensumlister ved OsloMet redigeres og publiseres i Leganto. Leganto er tilgjengelig via Canvas. Emneansvarlige må være tilknyttet emnet i FS for å få tilgang til å redigere pensumlister.

 

 • Veiledning for redigering av pensumlister

 • Når er pensumlistene klare for redigering?

  Emneansvarlige får fortløpende tilsendt et varsel på e-post når deres pensumlister er klare for redigering.

  • Fra midten av februar for høstsemesteret
  • Fra starten av oktober for vårsemesteret

  Hvis du vet at det kommer nye emner, med nye pensumlister, er det fint om du kommuniserer dette raskt til kontaktbibliotekaren for din utdanning (oslomet.no) eller til pensum@oslomet.no. Vi vil da hjelpe deg med å opprette en pensumliste du kan jobbe med.

 • Frister og publisering

  Frist for å sende inn ferdig redigerte pensumlister: 

  • 15. april for høstemner 
  • 1. november for våremner   

  Når du er ferdig med å redigere pensumlisten i Leganto er det viktig at du trykker "Send til biblioteket for publisering". Først da vil biblioteket kvalitetssikre, behandle digitaliseringsforespørsler, og publisere pensumlisten. 

  Hvis pensumlister ikke blir sendt inn innen fristen kan ikke biblioteket garantere at pensumlistene og materiale i pensumlistene er tilgjengelig for studenter innen semesterstart. 

  Pensumlistene låses for å unngå at det redigeres i lister for feil semester. Skulle du ha behov for å redigere i en låst liste, send en henvendelse til pensum@oslomet.no. Listene låses på følgende tidspunkt:  

  • Høstlister – første halvdel av oktober 
  • Vårlister - midten av april 
 • Tilgang til pensum

  Studenter må gå inn på pensumlistene via emnet i Canvas. Det er kun slik de får tilgang til referanser som er elektroniske og det som er digitalisert.

  Lærere kan gå inn på pensumlistene via emnet i Canvas, Logg-inn-knappen øverst på denne siden eller via e-posten de får med tilgang.

  Eksterne finner pensumlistene via emneplansidene på student.oslomet.no, eller ved å søke opp emnekoden i Leganto (exlibrisgroup.com).

 • Tilgang til pensum for eksterne

  Eksterne finner pensumlistene via emneplansidene på student.oslomet.no, eller ved å søke opp emnekoden i Leganto (exlibrisgroup.com).

 • Om digitalisering av pensum (digitaliseringsforespørsler)

  Referanser som ønskes digitalisert markeres med «digitaliseringsforespørsel» i pensumlisten. Pensumlisten blir publisert selv om alle digitaliseringsforespørsler ikke er behandlet. 

  For at vi skal vite hva vi skal digitalisere må du føre opp både kapittelinformasjon og sidetall (se veiledningen for nærmere forklaring). Digitaliseringsansvarlig skanner materiale og lager en PDF som lastes opp direkte i referansen så fort som mulig. For at biblioteket skal rekke å digitalisere forespørsler innen semesterstart må fristen overholdes.  

  Kopinor-avtalen gir deg automatisk lov til å dele 15% av en bok og 1 artikkel fra et tidsskrift (utenom våre abonnementsordninger). BOLK gir muligheten til å søke om utvidede rettigheter, dette medfører noe lenger behandlingstid og muligheten for avslag. Biblioteket tar seg av all rettighetsklarering i BOLK, og om en forespørsel skulle bli avslått informeres de fagansvarlige om dette. 

  Les mer om Kopinor-avtalen (kopinor.no)

  Kontakt digitaliseringsansvarlige:

  SAM: Mona Andersen (mona.andersen@oslomet.no)

  Alle andre fakultet: Asbjørn Tveit (asbjtv@oslomet.no)

 • Kontakt

 • Serviceerklæring for pensumlister

  1. Formål

  Formålet med serviceerklæringen er å sikre en forutsigbar leveranse av korrekte pensumlister til studentene ved OsloMet, gjennom å klargjøre de enkelte aktørenes ansvar. 

  2. Forutsetninger

  • Emnet må være registrert og oppdatert i FS slik at Universitetsbiblioteket (UB) kan importerer emnedata (inkludert emnekode og personroller). Dette danner basis for kobling til og kopiering av pensumlister ved nytt semester, som igjen gir emneansvarlige tilgang til å redigere pensumlistene.  
  • Pensumlister ved OsloMet skal kun produseres i Leganto, og UB tilbyr kun sine pensumtjenester om pensumlistene produseres der.  

  2. 1 Universitetsbiblioteket skal:

  • gi emneansvarlige tilgang til å opprette eller redigere en pensumliste så snart UB har tilgang på oppdaterte FS-data for gjeldende semester
  • gjøre innkjøp av pensummateriale 
  • digitalisere referanser merket med taggen «Digitaliseringsforespørsel», OCR-behandle og laste opp filene som PDF i pensumlisten dersom fristen for å sende inn pensumlista er overholdt
  • vi forbeholder oss retten til å avvise digitaliseringsforespørsler hvis materialet ikke blir rettighetsklarert fra Kopinor, hvis lærer ikke svarer på henvendelser fra UB om digitaliseringsforespørselen eller vi har materialet elektronisk
  • rapportere digitalisert materiale til Kopinor om det er rettighetspliktig
  • publisere pensumlistene slik at blir de tilgjengelige for alle, både internt og eksternt
  • pensumlistene skal være tilgjengelig via Canvas, emneplanoversikten på student-sidene og Leganto-søket på nett 
  • vedlikeholde lenker og tilganger til digitalt materiale kjøpt inn via UB
  • tilby nødvendig veiledningsmateriell og opplæring
  • tilby brukerstøtte via kontaktbibliotekarene, og via pensum@oslomet.no
  • informere om større endringer, feil og nedetid i Leganto

  2.2 Emneansvarlige skal:

  • redigere og sende pensumlister til UB innen gitt frist
  • merke referanser som ønskes digitalisert med taggen «Digitaliseringsforespørsel»
  • benytte UBs veiledningsmateriell, og holde seg oppdatert via tilsattsiden om Leganto

  2. 3 Fakultet/institutt skal

  • sørge for at FS er oppdatert med korrekte emnedata og personroller
  • sørge for at emneansvarlige leverer pensumlister til UB i henhold til tidsfristene

  Pensumlistesystemet Leganto driftes av Universitetsbiblioteket ved OsloMet.