Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy

Pensumlistesystem (Leganto)

Pensumlister ved OsloMet opprettes, redigeres og publiseres i pensumlistesystemet Leganto. Leganto er tilgjengelig via Canvas.
 

Denne siden oppdateres fortløpende med relevant informasjon.

Legantovisning i Canvas

Fra og med 4. februar kan det være problemer med visning av pensumlister i Canvas om du bruker nettleseren Chrome. Dette skyldes en sikkerhetsoppdatering i Chrome. Produktleverandør for Leganto er kjent med dette, og jobber med en løsning. Opplever du disse problemene, bruk annen nettleser inntil videre. 

Pensumlister for våren 2020

Det er fortsatt omtrent 60 pensumlister (per 13. februar) som ikke er blitt sendt til biblioteket for videre behandling og publisering. 

Vårsemesteret er nå i gang. Pensumlister er noe av det første studenter etterspør ved oppstart av nytt semester. Det er derfor av stor betydning at publisering ikke drøyer.  

Som alltid gjelder det at ingen pensumlister publiseres før emneansvarlige har trykket "Send til biblioteket for publisering" fra pensumlista i Leganto. Biblioteket publiserer ikke lister før de er sendt til oss. Vi tar heller ingen digitaliseringsforespørsler fra lister som ikke er blitt sendt til oss. 

Vi oppfordrer på det sterkeste til at dere som vet dere ikke har sendt inn listene nå gjør det. 

Vet dere at det kommer nye emner våren 2020, med nye pensumlister, er det fint om dere kommuniserer dette raskt til kontaktbibliotekaren for din utdanning, eller til pensum@oslomet.no. Vi vil da hjelpe deg med å opprette en pensumliste du kan jobbe videre med. 

 • Bruk ditt OsloMet-brukernavn (f.eks. s123456) og passord i Feide-innloggingsvinduet 
 • Er du allerede innlogget i Feide, blir du sendt direkte til Leganto 

Dette skjer

 • Universitetsbiblioteket ved OsloMet (tidl. Læringssenter og bibliotek) redigerer og publiserer pensumlister fortløpende etterhvert som vi får dem inn. 
 • Vi venter på at flere av vårens pensumlister skal sendes til biblioteket for videre behandling. Pensumlistene publiseres aldri før de er godkjent av pensumlisteansvarlig. Først når listene er publisert er de tilgjengelig for studentene i Canvas.
 • Digitaliseringsforespørsler tas fortløpende, men vi kan ikke garantere at alt blir klart til studiestart når det drøyer før vi får tilsendt pensumlistene.  Vi digitaliserer ikke noe før listene er sendt til biblioteket. 

Studentvisning i Canvas

Studentvisning på et emne i Canvas fungerer ikke for pensumlister. Leganto har kun visning i Canvas, og støttes ikke av Canvas-funksjoner som studentvisning. Ønsker du å se hvordan en pensumliste i Leganto ser ut for en student, ser du hvordan her. 

Søke opp pensumlister

Vil du søke etter pensumlister ved OsloMet, bruk denne lenken: https://bibsys-xp.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIOA/searchlists . Denne lenken kan også deles med eksterne søkere som ønsker å se pensum ved OsloMet. 

Dette må du som pensumlisteansvarlig gjøre

 • Når du får e-post om at pensumlistene du er ansvarlig for er lagt inn i Leganto og tilgjengelige for deg via Canvas, må du logge deg inn i Canvas, gå inn i pensumlistemodulen og oppdatere og godkjenne listene for det nye semesteret. Godkjenning gjøres ved at du trykker "Send til biblioteket for publisering" fra pensumlisten i Leganto. Først da publiserer biblioteket listen. 

Frister

Når er pensumlister klare for redigering?

Emneansvarlige får tilsendt et varsel når deres pensumlister er klare for redigering. Kopiering av lister er avhengig av at grunnlagsdata fra FS er klare for kommende semester. Vi kopierer pensumlister fortløpende fra og med: 

 • Medio mars for høstsemesteret
 • Primo/medio oktober for vårsemesteret

Vær vennlig å varsle oss i god tid om nye emner med nye pensumlister, da biblioteket ikke har enkel tilgang til slik informasjon. Gi beskjed til din kontaktbibliotekar, eller til  pensum@oslomet.no .

Når skal pensumlister sendes til UB for etterbehandling og publisering?

UB foretar bl.a. utgavesjekk og innkjøp på innsendte lister, i tillegg til å behandle digitaliseringsforespørsler. Vi har som mål at pensumlister skal være publisert til semesterregistreringen åpner. Dette forutsetter at pensumlistene er sendt til biblioteket innen følgende frister: 

 • 15. april for høstemner
 • 1. november for våremner  

Når låses pensumlister for redigering?

Pensumlistene låses for å unngå at det redigeres i lister fra aktive emner. Skulle du ha behov for å redigere i en låst liste, send en henvendelse til pensum@oslomet.no . Listene låses på følgende tidspunkt: 

 • Høstlister - primo oktober
 • Vårlister - primo april

Innlogging til Leganto

 • Logg inn i Leganto her.
 • Når pensumlisten er koblet til tilhørende emne, vil du også kunne få tilgang til pensumlisten gjennom Canvas. Dette forutsetter at emnet er opprettet i Canvas. 

 

Informasjon og hjelp

Pensumlistesystemet Leganto driftes av Universitetsbiblioteket ved OsloMet.

Fordeler med Leganto

 • Pensumlistene blir lett tilgjengelig i Canvas på emnenivå.
 • Det blir enklere å strukturere pensumlistene – du slipper å tenke på visningsstiler og enkeltelementene i en referanse.
 • Du kan legge til materiale fra mange ulike kilder (Oria, nettsider m.m.).
 • Du kan enkelt overlate pensumlistene til biblioteket for videre behandling (utgavesjekk, innkjøp, digitalisering m.m.)
 • Studentene får e-post når/hvis noe endres i en pensumliste etter at den er publisert.
 • Via pensumlistene i Leganto får man direkte tilgang til fulltekstartikler og informasjon om bøkene er på hylla i biblioteket.
chatbot-portlet