SAP-portalen | Verktøyoversikt - Ansatt

SAP-portalen og DFØ-appen

SAP-portalen og DFØ-appen

I SAP-portalen og DFØ-appen søker du om godkjenning av reiser, fører reiseregning, søker om refusjon av utlegg, henter lønnsslipp, registrerer tid og søker om fravær, og mye mer.

OsloMet bruker selvbetjeningsløsningene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. De er Selvbetjeningsportalen og DFØ-appen.

I OsloMet kaller vi Selvbetjeningsportalen for SAP-portalen

Hjelp med SAP-portalen og DFØ-appen

Hjelp med SAP-portalen og DFØ-appen

Kontaktpunkt for teknisk hjelp, pålogging og tilgang til SAP

E-post :

Hjelp med DFØ-appen - kontakt DFØ kundesenter

Telefon :
406 34 021
E-post :

Spørsmål om tid- og fraværsregistrering i SAP

Url :
Kontakt HR-fellestjenester

SAP-kontakter i SVA

Kontakt SAP-superbrukere i SVA: NOVA: May-Lill Skogli, AFI: Christina Lindskog, NIBR: Kathrine Gangnes, SIFO: Nadia Naguib Vaagan