Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Verktøyoversikt

Hjelp til DFØ-appen og SAP-portalen

I DFØ-appen og SAP-portalen søker du godkjenning av reiser og fører reiseregning, søker refusjon av utlegg og finner lønnsslippen din.
SAP er kun tilgjengelig når du er logget på OsloMet-nettverket.
Koble til VPN dersom du jobber hjemmefra/utenfra for tilgang til SAP.

Innhold

SAP på mobil - DFØ-appen

DFØ-app er mobilversjonen av SAP-portalen og er svært enkel å bruke. 

Last ned DFØ-app for smarttelefoner - Android/iPhone/iPad (dfo.no).

Hvordan bruke DFØ-app (dfo.no).

Ta i bruk DFØ-appen

  • Første gang: Logg inn via ID-porten med sikker pålogging: MinID, BankID eller BankID på mobil eller Buypass ID i mobil.
  • Etter pålogging: Velg firesifret PIN-kode.
  • Denne PIN-koden bruker du hver gang du logger på DFØ-appen.

Hva kan du gjøre i appen?

Hva administrerer jeg selv i SAP-portalen?

Alle ansatte med månedslønn skal benytte portalen.

Timelønnede

De som får honorar etter innleverte timelister, vil motta skriftlig lønnsslipp og må levere reiseregning manuelt.

Elektronisk lønnslipp

Du vil ikke motta lønnsslipp i posthyllen, men må selv aktivt hente den opp og eventuelt skrive ut.

Lønnslippen er alltid tilgjengelig, og du kan hente fram lønnslipper tilbake i tid.

Elektronisk administrasjon av tjenestereiser

  • Tilsatte må selv registrere sin reiseregning.
  • Etter registrering sendes en elektronisk oppgave til en saksbehandler for kontroll, og deretter til leder for godkjenning, før utbetaling.
  • Du vil alltid ha mulighet til å sjekke status i behandlingen av din reiseregning og til å se på tidligere reiseoppgjør.
Forhåndsgodkjenning av reise

SAP-portalen legger også til rette for enkel forhåndsgodkjenning av reiser, som kan benyttes før reisen bestilles.

  • Dette gjøres under: Reise- og utgiftsrefusjon/Reisesøknad/Opprett reisesøknad.

Elektronisk refusjon av utlegg

E-skjema - elektroniske skjema i SAP-portalen

E-skjema brukes til søknad om godtgjørelser, permisjoner, ferieoverføring, og registrering av ekstraerverv og ekstra skattetrekk m.m. E-skjema effektiviserer og forenkler økonomi- og personaloppgaver for ansatte og ledere.

I løpet av 2018 vil E-skjema tas i bruk til registrering av timer for timelønnede.

Hjelpeside for E-skjema

Med E-skjema i SAP-portalen kan ansatte blant annet:

e-skjemaløsningen i SAP

Godkjenning og kontroll av alle skjemaer

Alle skjemaer unntatt ekstra skattetrekk går til kontroll og godkjenning av enten HR- eller økonomimedarbeidere før de posteres i lønnssystemet.

Elektronisk sykefraværsoppfølging (SFO) - for ledere

Fra og med 15. august 2016 tar vi i bruk elektronisk sykefraværsoppfølging for alle ledere i SAP-portalen.

SAP-kontakt og veiledninger

Kontakt


E-skjemaer

E-skjema brukes til søknad om godtgjørelser og permisjoner, til registrering av ekstraerverv og ekstra skattetrekk m.m. I løpet av 2018 vil E-skjema også brukes til registrering av timer for timelønnede.

chatbot-portlet