Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Verktøyoversikt

Hjelp til DFØ-appen og SAP-portalen

I DFØ-appen og SAP-portalen søker du godkjenning av reiser og fører reiseregning, søker refusjon av utlegg og finner lønnsslippen din - og mye mer.
SAP er kun tilgjengelig når du er logget på OsloMet-nettverket.
Koble til VPN dersom du jobber hjemmefra/utenfra for tilgang til SAP.

Innhold

SAP på mobil - DFØ-appen

DFØ-app er mobilversjonen av SAP-portalen og er svært enkel å bruke. 

Last ned DFØ-app for smarttelefoner - Android/iPhone/iPad (dfo.no).

Hvordan bruke DFØ-app (dfo.no).

Ta i bruk DFØ-appen

 • Første gang: Logg inn via ID-porten med sikker pålogging: MinID, BankID eller BankID på mobil eller Buypass ID i mobil.
 • Etter pålogging: Velg firesifret PIN-kode.
 • Denne PIN-koden bruker du hver gang du logger på DFØ-appen.

Hva kan du gjøre i appen?

Hva administrerer jeg selv i SAP-portalen?

Alle ansatte med månedslønn skal benytte portalen. TA-ansatte registrerer tid i SAP-portalen eller DFØ-appen. 

Timelønnede

De som får timelønn og honorar etter innleverte timelister, vil motta skriftlig lønnsslipp og må levere reiseregning manuelt.

De som leverer digitale timelister får elektronisk lønnsslipp i DFØ-appen og/eller Betalmeg. Reiseregninger må foreløpig leveres manuelt.

Elektronisk lønnslipp

Du vil ikke motta lønnsslipp i posthyllen, men må selv aktivt laste den ned og eventuelt skrive ut fra SAP-portalen eller DFØ-appen.

Nåværende og eldre lønnslipper er tilgjengelig i SAP-portalen så lenge du er ansatt i OsloMet. Det er derfor tilrådelig å lagre lønnsslippene på din egen maskin eller telefon før din ansettelse utløper.

Elektronisk administrasjon av tjenestereiser

 • Tilsatte må selv registrere sin reiseregning.
 • Etter registrering sendes en elektronisk oppgave til en saksbehandler for kontroll, og deretter til leder for godkjenning, før utbetaling.
 • Du vil alltid ha mulighet til å sjekke status i behandlingen av din reiseregning og til å se på tidligere reiseoppgjør.
Forhåndsgodkjenning av reise

SAP-portalen legger også til rette for enkel forhåndsgodkjenning av reiser, som kan benyttes før reisen bestilles.

 • Dette gjøres under: Reise- og utgiftsrefusjon/Reisesøknad/Opprett reisesøknad. 
 • Merk: dersom du ønsker forskudd på reise, er dette en egen funksjon under reisesøknad - godkjenning av reisesøknad betyr ikke automatisk utbetaling av reiseforskudd.

Elektronisk refusjon av utlegg

E-skjema - elektroniske skjema i SAP-portalen

E-skjema brukes til søknad om godtgjørelser, permisjoner, ferieoverføring, og registrering av ekstraerverv og ekstra skattetrekk m.m. E-skjema effektiviserer og forenkler økonomi- og personaloppgaver for ansatte og ledere.

E-skjema "Godtgjørelser" brukes til registrering av timer for timelønnede og honorar for honorarmottagere; mer informasjon her

Hjelpeside for E-skjema

Med E-skjema i SAP-portalen kan ansatte blant annet:

e-skjemaløsningen i SAP

Godkjenning og kontroll av alle skjemaer

Alle skjemaer unntatt ekstra skattetrekk går til kontroll og godkjenning av enten HR- eller økonomimedarbeidere før de posteres i lønnssystemet.

Elektronisk sykefraværsoppfølging (SFO) - for ledere

OsloMet bruker elektronisk sykefraværsoppfølging for alle ledere i SAP-portalen.

Stedfortredergodtgjørelse i DFØ-appen

Ledere kan registrere stedfortredergodtgjørelse for sine ansatte i DFØ-appen.  Her kan man registrere hvem som skal fungere for hvem, og i hvilken periode. Se en kort film om stedfortredergodtgjørelse her. 

 • Brukerveiledning for ledere her.
 • NB I: Under Avlønning skal man velge "Jeg ønsker at HR/lønn legger inn lønn". Da blir saken behandlet etter OsloMet sitt regelverk. Merk at HR legger inn riktig lønn og så vil saken gå i retur til leder, slik at leder kan se hva lønnen blir, og må godkjenne denne, før den går til utbetaling.  
 • NB II: Ledere må fortsatt sette opp stedfortredere i SAP-portalen ved fravær, se veileder fra DFØ
 • Stedfortredergodtgjørelsen blir behandlet av HR, som kan velge mellom å behandle den i DFØ-appen eller i SAP-portalen. 
 • Brukerveiledning for godkjennere: for DFØ-appen, for SAP-portalen.

 

SAP-kontakt og veiledninger

Kontakt


E-skjemaer

E-skjema brukes til søknad om godtgjørelser og permisjoner, til registrering av ekstraerverv og ekstra skattetrekk m.m. I løpet av 2018 vil E-skjema også brukes til registrering av timer for timelønnede.

chatbot-portlet