SAP-portalen | Verktøyoversikt - Ansatt

SAP-portalen og DFØ-appen

SAP-portalen og DFØ-appen

I SAP-portalen og DFØ-appen søker du om godkjenning av reiser, fører reiseregning, søker om refusjon av utlegg, henter lønnsslipp, registrerer tid og søker om fravær - og mye mer.

SAP-portalen er DFØs selvbetjeningsløsning for ansatt- og lønnsdata. DFØ-appen er SAP på mobil.

SAP er kun tilgjengelig når du er logget på OsloMet-nettverket. Koble til VPN dersom du jobber hjemmefra/utenfra for tilgang til SAP. DFØ-appen er tilgjengeleg fra vanlig nettverk.

Kontakt

Kontakt