Verneombud og verneombudsordningen | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Verneombud og verneombudsordningen

Verneombud og verneombudsordningen

Oversikt over vernetjenesten samt lenker til interne dokumenter og eksterne ressurser som regulerer og beskriver verneombudets rolle og oppgaver.

Endringer av verneområder og nye verneombud meldes til lokal HMS-koordinator på fakultet, senter eller fellesadministrasjon.

Sentralt hovedverneombud (SHVO)

Universitetet har et sentralt hovedverneombud i 90 % stilling. 

Sentralt hovedverneombud 

Kine Anette Bylterud

Det sentrale hovedverneombudet skal samordne vernetjenestens virksomhet og være en av arbeidstakerrepresentantene i arbeidsmiljøutvalget. Retningslinjen for vernetjenesten beskriver oppgavene, basert på arbeidsmiljøloven og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning  - se lenker nederst på siden.

Stedfortredende verneombud

Universitetet har et stedfortredende hovedverneombud i 30 % stilling. 

Kristine Sandaker (HV)

Det sentrale hovedverneombudets stedfortreder trer inn ved SHVOs fravær. 

Lokale hovedverneombud (LHVO)

Ved hvert av fakultetene, i SVA og i den sentrale administrasjonen skal det være et lokalt hovedverneombud som koordinerer og følger opp verneombudene lokalt og som er verneombudenes representant i LAMU. Les mer i retningslinjen for vernetjeneste.

Universitetet har for tiden følgende LHVO:

Verneombud

Her finner du oversikt over verneområder og verneombud

Verneombudet skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og ha en fri og uavhengig stilling.

Verneombudet «velges» for to år.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning sier om verneombudets funksjonstid (§ 3-4): «… Dersom et verneombud slutter i virksomheten eller går over i varig arbeid innen et annet verneområde, opphører vervet. I så fall skal det umiddelbart velges nytt verneombud, med mindre det er valgt stedfortreder. …». Dette innebærer at verneombudet ikke uten videre kan trekke seg i valgperioden.

På arbeidstilsynets side «Verneombudets rolle og oppgaver» under punktet «Verneombud eller tillitsvalgt» kommenteres rollen slik: «Mange blander sammen rollen som verneombud og rollen som tillitsvalgt, men dette er to forskjellige roller. I noen tilfeller er verneombudet og den tillitsvalgte en og samme person. Dette er ikke ulovlig, men da må vedkommende være nøye med å skille på rollene. …»

Se også retningslinje for vernetjenesten.

Interne dokumenter

Eksterne ressurser

Kontakt

Kontakt