Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Formidling og publisering / Cristin

Cristin-kontakter

Hvert fakultet har Cristin-kontakter som veileder fakultetets ansatte og kvalitetssikrer de registrerte dataene.

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Kontaktpersoner for fakultetet: 

Fakultet for lærerutdanning (LUI)

Kontaktpersoner for fakultetet: 

Fakultet for samfunnsfag (SAM)

Kontaktperson for fakultetet: 

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Kontaktperson for fakultetet:

Senter for profesjonsstudier (SPS)

Kontaktperson:

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Kontaktperson:

Norsk institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring (NOVA)

Kontaktperson:

By- og regionforskninginstituttet (NIBR)

Kontaktperson:

Forbruksforskningsinstituttet (SIFO)

Kontaktperson:

Forskningsprogrammet HOV

Kontaktperson:

Seniorsenteret       

Kontaktperson: