Koronasituasjonen ved OsloMet

OsloMet følger til enhver tid myndighetenes anbefalinger.