Ukraina: Informasjon til studenter og ansatte

– OsloMet fordømmer angrepet i Ukraina. Vi er alle preget av det som skjer, og gjør det vi kan for å støtte og vise omsorg for berørte studenter og ansatte, sier rektor Christen Krogh.