Eksamen - Ansatt

Eksamen

Eksamen

Arbeidsfordeling og tidsfrister

Fakultetene og eksamensteamet gjennomfører årlige samarbeidsmøter for å sikre kvalitet og effektivitet i eksamensarbeidet, her finner du arbeidsfordeling og tidsfrister.

Brukerstøtte digital eksamen

Brukerstøtte for digital eksamen gir en oversikt over brukerveiledninger for deg som skal arrangere eller sensurere en eksamen i Inspera.

Eksamenskontoret

Eksamenskontoret bidrar med å besvare eksamenshenvendelser, planlegge, arrangere og fastsette datoer og booke rom til skoleeksamener, behandle søknader angående eksterne eksamenskandidater og om desentralisert eksamen for toppidrettsutøvere.

Eksamensplanlegging

Eksamensplanleggingen skjer i TP.  Datoene for eksamen blir tilgjengelige for studenten i Studentweb.