Kurs og konferanser | Rom og lokaler - Ansatt

Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

Kurs- og konferansesenteret tar imot rombestillinger fortløpende gjennom hele året og har gode tekniske løsninger for kurs, møter og forelesninger.
 • Bestill rom på Kurs- og konferansesenteret via e-post: kk-senter@oslomet.no

 • Vennligst oppgi nøyaktig informasjon om dato, tid, romtype, antall deltakere, behov for teknisk utstyr, og  kontaktperson.

 

Kurs- og konferansesenteret

Kurs- og konferansesenteret i Pilestredet 46 har lekre, nyoppussede lokaler som er utrustet med gode tekniske løsninger for kurs, møter og forelesninger.

Rom og prisinformasjon

Kurs- og konferansesenteret tilbyr hjelp til å finne ledige rom andre steder på Campus Pilestredet, Kjeller og Sandvika, etter at timeplanene for all undervisning er lagt.

Konferansebistand

KK-senteret bistår med følgende:

 • Romreservasjon
 • Planlegging og koordinering
 • Veiskilting, navneskilt
 • Opprigg og nedrigg
 • Informasjon og praktisk tilrettelegging
 • Koordinering av bevertning
 • Koordinering av AV- og IT-støtte
 • Bestill trådløst nett til kurs og konferanser

Vi kopierer ikke for interne kurs, og henviser til trykkeritjenester og universitetets rammeavtale med Byråservice.

Sjekkliste for arrangementer

Nyttig tips til påmelding, invitasjon og evaluering, eksempler på budsjett og kjøreplan, samt aktivitetsliste som kan sikre at dere har tenkt på det meste!

Skal du arrangere kurs?

Nyttig informasjon til deg som skal planlegge eller gjennomføre kurs/kompetansetiltak via OsloMet-akademiet.

Møteservering

Det er tilrettelagt for enkel servering i fellesarealet utenfor kurs- og seminarrommene. OsloMet har rammeavtale med Elvebredden catering AS på møteservering.

Bestillingsfrister

 • Elvebredden må ha mottatt bestillingen før kl. 13.00 dagen i forveien på normale bestillinger.
  • Meld inn behov minst 2 dager i forveien.
  • Meld inn behovet i god tid til din innkjøper.

Hva må være med i bestillingen?

 • Produkter som ønskes.
 • Behov for engangsutstyr
 • Leverings dato
 • Tid
 • Sted
 • Antall personer
 • Eventuelle matallergier.

Husk å følge med på at det kommer en ordrebekreftelse fra din innkjøper slik at du vet at bestillingen er i orden.

Ansatte skal selv ta all videre kommunikasjon med leverandøren etter at bestillingen er sendt.

Kontaktopplysninger, e-post: hioa@elvebreddencatering.no eller telefon: 2267 9180.

Bestilling går via lokal innkjøper

All møteservering skal bestilles av din lokale innkjøper. Meld inn behov for møteservering via Min Bestilling.

For TKD kan behovet inntil videre meldes direkte til lokal innkjøper

Returutstyr etter møte/konferanse

Husk!
Returutstyr som kanner og diverse må settes tilbake på leveringssted.
Hvis utstyr flyttes på må det gis beskjed til Elvebredden på e-post hioa@elvebreddencatering.no.

Sentral romreservasjon hver høst og vår

Viktig informasjon om semesterbooking ved Kurs- og konferansesenteret

OsloMets oppdragsaktiviteter, samt store arrangementer med eksterne samarbeidspartnere, har førsteprioritet på Kurs- og konferansesenterets lokaler. Mer om kriterierne for store arrangementer finner du lenger nede i saken.

Når disse aktivitetene er klarlagt, kan vi legge inn annen aktivitet som ikke er ordinær timeplanlagt undervisning. Eksempler på annen aktivitet hos oss er; representasjonsvirksomhet, internasjonale besøk, møter med eksterne, interne møter og interne kompetanseutviklingskurs.  

For å komme med i prioriteringen, er det viktig at korrekt skjema benyttes. Bestillingen sendes i ferdigutfylt skjema til semesterbooking@oslomet.no
Det er ikke mulig å legge inn kommentarer om særbehov, endret romoppsett o.l i dette skjemaet. Særskilte behov meldes inn etter at rommene er bekreftet tildelt, når arrangementsdato nærmer seg.

Kurs- og konferansesenteret har førsterett på auditorium Athene 1 (tre dager i uken) og Lille auditorium i P32 (to dager i uken). Bestilling av auditoriene gjøres på samme skjema som ordinære bestillinger til Kurs- og konferansesenteret.

Nærmere informasjon og romoversikt finner du her: https://ansatt.oslomet.no/lokaler-utstyr

Viktig om store arrangementer
Arrangementer som trenger mer plass enn kapasiteten i Athene I (108 plasser) eller Lille auditorium i P32 (132 plasser), bør legges utenom undervisningsperiodene - dvs. i mai, juni, slutten av november og i desember. Alternativt bør ikke dato for større arrangementer settes før timeplanene er klare, men planlegges ut fra når aktuelle lokaler er tilgjengelige.
Unntak: Konferanser som blir godkjent at skal gjennomføres i undervisningsperiodene - og som krever at undervisningen da må flyttes, må regne med å dekke kostnader for leie av andre lokaler til undervisningen, eksempelvis Storsalen.

Planlegger du et stort arrangement? Gå til verktøyet digital sjekkliste - et arbeidsverktøy hvor du finner nyttig informasjon, maler og sjekklister for oppstart, planlegging, gjennomføring og evaluering av et arrangement.

Ta gjerne kontakt med kk-senter@oslomet.no ved behov for videre bistand eller rådgivning.

Frist for rombestilling for:
 • Høstsemesteret: 1. april

 • Vårsemesteret: 1. oktober

Frist for store arrangementer og oppdragsfinansierte aktiviteter er tidligere, se info lenger ned på siden

Bruk av kurs- og konferansesenterets lokaler

 • Kurs- og konferansesenterets lokaler benyttes først og fremst til høgskolens etterutdanning og oppdragsvirksomhet, og andre arrangementer med eksterne samarbeidspartnere.

 • Videre benyttes lokalene mye til representasjon, møter med eksterne og internasjonale besøk, men også mange interne møter og mye av universitetets interne kompetanseutvikling, OsloMet-akademiet, foregår hos oss.

 • Med hensyn til større kursrekker og EVU-virksomheten er det ønskelig at avdelingene koordinerer sine behov og sender samlet ønske inn før fristene.

Spesielle frister for store arrangementer

Vi har egne frister for store arrangementer/ konferanser.

Dette gjelder for grupper med mer enn 108 deltakere - grupper som trenger hele auditoriet i 1. etasje i P46 (Athene I og II med totalt 192 plasser) eller andre store auditorier.

Vi gjør oppmerksom på at Kurs- og Konferansesenteret kun har tilgang til Athene I (108 plasser) og Lille auditorium i P32 (132 plasser) før all undervisning er lagt.

Arrangementer som trenger mer plass enn det er i Athene I, bør legges utenom undervisningsperiodene, dvs. i mai, juni, slutten av november samt desember.

Alternativt bør ikke dato for større arrangementer settes før timeplanene er klare, men planlegges ut fra når aktuelle lokaler er tilgjengelige.

Unntak: Konferanser som blir godkjent at skal gjennomføres i undervisningsperiodene - og som krever at undervisning da må flyttes, må regne med å dekke kostnader for leie av andre lokaler til undervisningen. F.eks. Storsalen.

Frist for å melde inn store arrangementer:
 • Høstsemesteret: 15. februar
 • Vårsemesteret 15. september
Frist for å melde inn rombehov for oppdragsfinansierte aktiviteter:
 • Høstsemesteret: 15.februar
 • Vårsemesteret: 15.september

Kontakt

Kontakt

KK-senteret

Telefon :
67 23 50 00
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 46, 3. etasje
Postadresse :
Kurs- og konferansesenteret OsloMet – storbyuniversitetet PB 4 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
08.00-15.45 alle hverdager
Url :
Kart, Pilestredet 46 (Google kart)

Ønsker du å leie/låne lokaler utover disse åpningstidene, ta kontakt med oss for nærmere avtale.