Felles studentsystem | FS - Ansatt

Felles Studentsystem (FS)

Felles Studentsystem (FS)

FS er OsloMet sitt studieadministrative system og brukes i dag ved over 30 utdanningsinstitusjoner i Norge. FS utvikles av SIKT. Systemeier på OsloMet er Seksjon for digitalisering av utdanning (DIU).