Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon

Felles Studentsystem (FS)

FS er HiOA sitt studieadministrative system og brukes i dag ved 36 utdanningsinstitusjoner i Norge. FS utvikles og forvaltes av Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan (tidl. CERES). Seksjon for studieadministrative systemer og eksamen er systemeier ved HiOA.

Nyheter og driftsmeldinger

Nyeste versjon av FS er versjon 8.0.8. Oppsummering av 8.0-endringene hos FS finner du her. En kort oppsummering av de viktigste endringene for HiOA vil du finne her (PDF).

Oversikt

SuperFS

Kurs og workshop

Kurs: Tilbud om kurs og workshops blir sendt per e-post til superbrukere når det er aktuelt.

Kontakt

Kontakt din superbruker om du trenger hjelp.