Arbeidstid | Arbeid, ferie og permisjon - Ansatt

Arbeidstid

Arbeidstid

Her finner du informasjon om arbeidstid og tidsregistrering. Arbeidstid skal registreres fortløpende og senest den 14. hver måned.

Slik registrerer du arbeidstid i DFØ-appen eller i SAP-portalen.

Følgende gjelder for de ulike gruppene av ansatte: