Arbeidstid | Arbeid, ferie og permisjon - Ansatt

Arbeidstid

Arbeidstid

Her finner du informasjon om arbeidstid og tidsregistrering.

Følgende gjelder for de ulike gruppene av ansatte:

 • UF-ansatte

 • TA-ansatte

  Normalarbeidstiden

  Normalarbeidstiden er fra kl. 07.00 til kl. 17.00, mandag til fredag, men det er ulik sommer- og vintertid:

  • Vintertid - fra og med 15. september til og med 14. mai; 7,75 timer per dag (38,75 timers uke).
  • Sommertid - fra og med 15. mai til og med 14. september; 7 timer per dag (35 timers uke).
  • Spisepausen er inkludert i arbeidstiden og den ansatte skal være tilgjengelig for arbeidsgiver.
  • Kjernetiden er fra kl. 09:00 til kl. 14:30 hele året.
  • Ytre arbeidstid er fra kl. 06:00 til kl. 09:00 og fra kl. 14:30 til kl. 21:00 mandag til fredag hele året.

  Overtid

  TA-ansatte kan bli pålagt å arbeide utover ordinær arbeidstid. Dette vil regnes som overtidsarbeid etter fellesbestemmelsene § 13. Du kan ikke pålegges å arbeide fleksitid utover ordinær arbeidstid.

  Avregningstidspunkt i forbindelse med koronasituasjonen

  På grunn av koronasituasjonen ble avregningstidspunktet for plusstid flyttet fra 31.12.2020 til 31.8.2021. Fordi det må være minimum 6 måneder mellom avregningstidspunkt ble partene i sentralt IDF (sak 8/22) enige om at avregningstidspunkt for 2021 og til og med april 2022 skal være 30. april 2022 (opengov.net). Etter dette går vi tilbake til 31. desember som årlig avregningstidspunkt. 

 • Timelønnede (timeliste)

  Les mer om digital timeliste for timelønnede

  Se kontaktperson for lønn nederst på siden dersom du har spørsmål.

Kontakt arbeidstid + SVA