Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Arbeid, ferie og permisjon

Arbeidstid

Informasjon om arbeidstid og tidsregistrering for ansatte.
 • behandlingstid

  Arbeidstid skal registreres fortløpende og senest innen den 14. hver måned.

 • regel

  UF-ansatte skal utelukkende bruke DFØ-appen/SAP-portalen for fraværssøknad og egenmelding.

UF-ansatte

Timeregistrering - timeliste for timelønnede

Timelærerskjema og timeliste for timelønnede:

Mer informasjon finnes i Personalhåndboka.

TA-ansatte

 • All registrering av arbeidstid og fravær skal gjøres i DFØ-appen/ SAP-portalen.
 • Normalarbeidstiden er fra kl. 07.00 til kl. 17.00, mandag til fredag, men det er ulik sommer- og vintertid:
  • Vintertid - fra og med 15. september til og med 14. mai; 7,75 timer per dag  (38,75 timers uke).
  • Sommertid - fra og med 15. mai til og med 14. september; 7 timer per dag (35 timers uke).
  • Spisepausen er inkludert i arbeidstiden og den ansatte skal være tilgjengelig for arbeidsgiver.
  • Kjernetid er kl. 9.00 til kl.14.30 og ytre arbeidstid fra kl. 0600 til kl. 0900 og fra kl. 1430 til kl. 2100 - mandag til fredag hele året.
 • Fleksitid ut over ordinær arbeidstid kan ikke pålegges, dette er i så fall overtid.
 • Omfattes av Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten.

Mer informasjon finnes i Personalhåndboka

Arbeidstid på kvelden og i helger

Pålagt alminnelige arbeid (ikke overtid) til ubekvemme tider gir rett til «skumringstillegg».

Overtid

 • Overtid er kun tillatt dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det, og kan ikke brukes som fast ordning.  
 • Overtidsarbeidet  skal være pålagt og kontrollerbart.

Les mer om overtid og hvordan registrere overtid i SAP i Personalhåndboka.

Seniordager

 • Det gis tjenestefri med lønn tilsvarende åtte dager per år fra det kalenderåret en arbeidstaker fyller 62 år. Deltidsansatte har rett til fridager forholdsmessig. Mer om seniordager i Personalboka.

Helge- og høytidsdager

Ekstraerverv og sidegjøremål

Ekstraerverv, som også kalles sidegjøremål eller bierverv, registreres med E-skjema "Sidegjøremål". Informasjonen går inn i en oversikt i leder selvbetjening. 

Ta i bruk DFØ-appen

 • I DFØ-appen kan du blant annet:
 • - stemple inn og ut
 • - registrere overtid
 • - sende fraværssøknad 
 • - registrere og levere reiseregning
 • - søke refusjon av utgifter
Hvordan bruke DFØ-appen?

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA

chatbot-portlet