Arbeidstid | Arbeid, ferie og permisjon - Ansatt

Arbeidstid

Arbeidstid

Informasjon om arbeidstid og tidsregistrering for ansatte. Arbeidstid skal registreres fortløpende og senest den 14. hver måned.

Slik registrerer du arbeidstid i DFØ-appen eller i SAP-portalen.

Følgende gjelder for de ulike gruppene av ansatte:

Kontakt lokal HR

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA