Arbeidstid | Arbeid, ferie og permisjon - Ansatt

Arbeidstid

Arbeidstid

Her finner du informasjon om arbeidstid og tidsregistrering.

Er du leder og har spørsmål om arbeidstid? Sjekk ut lederhåndboka (compendia.no).

 • Arbeidstid for undervisnings- og forskningsansatte (UF)

 • Arbeidstid for teknisk-administrativt ansatte (TA)

  Normalarbeidstiden

  Normalarbeidstiden er fra kl. 07.00 til kl. 17.00, mandag til fredag, men det er ulik sommer- og vintertid:

  • Vintertid - fra og med 15. september til og med 14. mai; 7,75 timer per dag (38,75 timers uke).
  • Sommertid - fra og med 15. mai til og med 14. september; 7 timer per dag (35 timers uke).
  • Spisepausen er inkludert i arbeidstiden og den ansatte skal være tilgjengelig for arbeidsgiver.
  • Kjernetiden er fra kl. 09:00 til kl. 14:30 hele året.
  • Ytre arbeidstid er fra kl. 06:00 til kl. 09:00 og fra kl. 14:30 til kl. 21:00 mandag til fredag hele året.

  Overtid

  TA-ansatte kan bli pålagt å arbeide utover ordinær arbeidstid. Dette vil regnes som overtidsarbeid etter fellesbestemmelsene § 13. Du kan ikke pålegges å arbeide fleksitid utover ordinær arbeidstid.

  Avregningstidspunkt

  Fra og med 31.12.2022 er 31. desember igjen årlig avregningstidspunkt. 

 • Arbeidstid for timelønnede (timeliste)

  Les mer om digital timeliste for timelønnede.

  Kontakt variabellonn@oslomet.no dersom du ikke finner svar på spørsmål om timeføring for timelønnede på nettsiden.

Kontakt arbeidstid + SVA

Kontakt HR-fellestjenester om arbeidstid

Url :
Ta kontakt via Nettskjema

Spørsmål om lønn?

Url :
Mer informasjon om lønn

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

SVA-ansatte skal fortsatt kontakte HR ved sitt institutt med spørsmål om arbeidstid.