Timeplanlegging | Undervisningsverktøy - Ansatt

Timeplanlegging ved OsloMet

Timeplanlegging ved OsloMet

Veiledninger, rutiner og frister for timeplanlegging ved OsloMet.
 • Timeplaner

  Personlig timeplan

  Som underviser vil du få timeplanen din automatisk inn i Outlook.  Du må være lagt inn som fagperson på undervisning i TP for å se din undervisning i Outlook. Kalenderen oppdateres daglig klokken 07.00, 10.00, 13.00 og 15.00.  Du får følgende informasjon i Outlook:

  • Emnekode og tittel på aktivitet
  • Tid og rom
  • Lenke til å legge inn detaljer
  • Lenke til Mazemap (innendørskart)
  • Eventuelle ekstra faglærere som er tilknyttet aktiviteten

  Du kan også sjekke timeplanen din i TP med ditt OsloMet- brukernavn og passord (Feide-pålogging). Fagperson timeplanene viser aktiviteter der du som fagperson er satt opp som underviser.

  Andre timeplaner

  Du kan også sjekke timeplaner direkte i  TP. 

  Lenker til timeplan fra Canvas

  I venstremenyen i ditt dashboard, finner du en lenkesamling "i OsloMet". Øverste lenke er til emnetimeplanene i TP. 

   

  Studentene finner lenke til sin personlig timeplan på Min Side i sin "i OsloMet". 

  Se timeplan for flere emner samtidig:

   

  • I Emnetimeplanen i TP, kan du enkelt se flere emner samtidig. 
  • Når du har valgt et emne, kan du legge til flere emner i feltet "Legg til flere emner". 
  • Skriv emnekoden du ønsker. Forslag vil komme opp. Velg emnet. 

   

  Nå har du begge emnene i kalenderen. 

  Hvis du i tillegg velger "sorter etter kalenderuker" til høyre under "semester", vil du få alle emnene i kronologisk rekkefølge. 

  Informasjon om undervisningsrom

  Du kan finne informasjon om alle bygg og alle undervisningsrom på nettsidene våre

  I TP og på den personlige  timeplanen til studentene på student. oslomet.no, kan du trykke på romkoden og få informasjon om undervisningsrommene.   

  Følgende informasjon er tilgjengelig:

  • Basis informasjon om rommet som romtype, bygg, etasje og kapasitet.
  • Informasjon om adgang: trenger jeg nøkkel, adgangskort, slå en kode eller står rommet ulåst?
  • Lenke til Mazemap ( som viser hvor rommet ligger i bygget).
  • Utstyrsliste: er det fast PC, lerret og prosjektor, mikrofoner?
  • Bilder av rommet.

  Informasjonen kvalitetssikres i mai/juni 2019. 

 • Kvalitetssikring av timeplan

  Når timeplanen er lagt og du har fått beskjed av timeplanlegger om at det er klart for kvalitetssikring kan du søke opp timeplanen til emnet/emnene du vil se på i TP via knappen øverst på siden.

  Husk å velge riktig semester før du begynner. 

  Velg den timeplansvisningen som er hensiktsmesssig (listevisning med all undervising samlet, listevisning sortert på undervisningsform eller kalendervisning uke).  Legg  til flere emner i timeplanen dersom du ønsker å se dem i sammenheng. 

  Undervisingsdetaljer 

  Man kan legge inn mer informasjon  om undervisningen i TP. Dette er tilgjengelig for alle ansatte. Men det logges hvem som gjør hva. Denne informasjonen vises i studentenes timeplan på student.oslomet.no . Vi anbefaler at emneansvarlige legger inn undervisningsdetaljer  i TP. Dette gjør at studentene får all informasjon om timeplanen sin på ett sted. 

  Brukerveiledning for å legge inn undervisningsdetaljer i TP(i Canvas)

  English user manual for adding details to the time schedule (in Canvas)

 • Hva ser studentene på Min Side?

  Public Min Side

  Nye studenter og søkere, kan se samletimeplan for første semester på Min Side.

  • Søk studieprogram. 
  • Trykk på pilen for å se timeplan.

  Du kan velge forskjellige visninger av timeplanen:

  • Felles- og gruppeundervisning hver for seg eller samlet (standard)
  • Måneds-, ukes- eller listevisning (standard).

  I timeplanen på MinSide, er det en del nyttige lenker:BIldet viser et eksempel fra timeplanen på MinSide

  • En lenke til Canvas dashboard (OsloMets læringsplattform) i feltet ressurser. 
  • Adressen til bygget er lenket opp til informasjon om bygget på nettsidene.
  • Romnummer er lenket opp til informasjon om rommet på nettsidene.
  • Finn rom: er en lenke til innendørsnavigasjonssystemet Mazemap, som viser hvor rommet ligger i bygget.
  • Navn på intern underviser er lenket opp til profilen hans/hennes på nettsidene.
 •  Retningslinjer og rutiner for timeplanlegging

  Retningslinjer og rutiner for timeplanlegging

  Frister for timeplanlegging

  Se rutiner for timeplanlegging. 

 • Reservere rom

 • Rominformasjon

Kontakt timeplanlegging

Timeplanlegging ved fakultet for teknologi, kunst og design

Timeplanlegging ved fakultet for helsevitenskap

Timeplanlegging ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Kontakt timeplanlegging sentralt

Har du spørsmål om timeplanlegging sentralt på OsloMet?

Kontaktpunkt

E-post :

Timeplanlegging ved fakultet for samfunnsvitenskap