Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy

Timeplanlegging ved OsloMet

Veiledninger, rutiner og frister for timeplanlegging ved OsloMet.

Timeplaner

Videoveiledninger: timeplan og rombooking i TP

Vi  har laget noen videoveiledninger som gir en kort introduksjon til TP, viser hvor undervisere finner timeplan, hvordan timeplanen ser ut for studentene og hvordan booke rom i TP rombestilling. 

Personlig timeplan

Som underviser vil du få timeplanen din automatisk inn i Outlook.  Du må være lagt inn som fagperson på undervisning i TP for å se din undervisning i Outlook. Kalenderen oppdateres daglig klokken 7, 10 13 og 15.  Du får følgende informasjon i Outlook:

  • Emnekode og tittel på aktivitet
  • Tid og rom
  • Lenke til å legge inn detaljer
  • Lenke til Mazemap (innendørskart)
  • Eventuelle ekstra faglærere som er tilknyttet aktiviteten

Du kan også sjekke timeplanen din i TP med ditt OsloMet- brukernavn og passord (Feide-pålogging). Fagperson timeplanene viser aktiviteter der du som fagperson er satt opp som underviser.

Andre timeplaner

Du kan også sjekke timeplaner direkte i  TP. 

  • Velg timeplanstypen du ønsker å se fra lenkene under
  • Velg riktig semester eller uke
  • søk opp det rommet eller emnet du ønsker å se timeplan for 

Timeplan for emne

Timeplan for rom/bygg

Slik ser du en emnetimeplan i TP. (Brukerveiledning i Office 365).

Savner du kull/klasse timeplan?

I Emnetimeplanen i TP, kan du enkelt se flere emner samtidig. Velger du alle emnene studentene skal ta i løpet av et semester, får du en kull/klasse timeplan. 

Når du har valgt et emne, kan du legge til flere emner i feltet "Legg til flere emner". 

 

Skriv emnekoden du ønsker. Forslag vil komme opp. Velg emnet. 

Og nå har du begge emnene i kalenderen. 

Hvis du i tillegg velger "sorter etter kalenderuker" til høyre under "semester", vil du få alle emnene i kronologisk rekkefølge. 

Kvalitetssikring av timeplan

Når timeplanen er lagt og du har fått beskjed av timeplanlegger om at det er klart for kvalitetssikring kan du søke opp timeplanen til emnet/emnene du vil se på i TP. 

Husk å velge riktig semester før du begynner. 

Velg den timeplansvisningen som er hensiktsmesssig (listevisning med all undervising samlet, listevisning sortert på undervisningsform og kalendervisning uke).  Legg  til flere emner i timeplanen dersom du ønsker å se dem i sammenheng. 

Undervisingsdetaljer 

Man kan legge inn mer informasjon, også kalt detaljere, om undervisningen i TP. Dette er tilgjengelig for alle ansatte. Men det logges hvem som gjør hva. Denne informasjonen vises i studentenes timeplan på student.oslomet.no .

Anbefalinger for undervisningsdetaljer høsten 2018

Vi anbefaler at emneansvarlige tester ut detaljering i TP.

  • Legg inn informasjon om tittel eller tema på undervisningen. Bruk en tittel som gjør st de enkelt kan finne temaet igjen i Canvas
  • I feltet "ressurser" ligger det en automatisk lenke til Canvas. Studentene kan da selv finne informasjon om læringsressurser for aktiviteten der når lenken er klar. Eventuelt, kan emneansvarlig legge til ekstra informasjon om ønskelig.

Brukerveiledninger

OsloMet sin brukerveiledning i undervisningsdetaljer. (i Office 365)

UiO sin brukerveiledning i undervisningsdetaljer 

Hva ser studentene på Min side?

Bruk denne lenken for å se personlig timeplan: https://student.oslomet.no/timeplan/-/timeplan/s235861 

Bytt ut studentnummeret på slutten for å se for en gitt student.

Bestemmelser om timeplanlegging

Forslag til nye retningslinjer. 

Frister for timeplanlegging

Høst- og vårsemesteret

Høst:

20. november - fakultetenes frist for å offentliggjøre endelig timeplan for våren.

For våren 2019 blir det 1. desember. 

Vår:

6. juni - fakultetenes frist for å offentliggjøre endelig timeplan for høsten.

I tillegg kommer interne frister på enhetene.

 

 

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende timeplanlegging sentralt ved OsloMet?