Logo og visuell profil | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Logo og visuell profil for OsloMet

Logo og visuell profil for OsloMet

Her finner du logoen til OsloMet og andre visuelle profilelementer. Les om hvordan disse skal brukes.
 • OsloMet – slik skriver du navnet

  • Norsk: OsloMet – storbyuniversitetet
  • Engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University
  • Nordsamisk: OsloMet – stuorragávpotuniversitehta 
  • Lulesamisk: OsloMet – stuorstádauniversitiehtta 
  • Sørsamisk: OsloMet – stoerrestaareuniversiteete 
  • Kortformen skrives slik: OsloMet
 • Logo

  Formålet med logoen og de andre visuelle elementene våre er å kunne kommunisere om institusjonen vår på en effektiv og tydelig måte. Det vi kaller den visuelle identiteten vår gjør OsloMet lett gjenkjennelig.

  OsloMets logosymbol er et formgitt navnetrekk. Logosymbolet følges av en signatur.  Hovedregel er at i alt eksternt materiell skal symbol og signatur sammenstilles. Det formgitte navnetrekket skal kun unntaksvis stå alene, eks. på profileringsartikler, og kun med godkjenning fra kommunikasjonsavdelingen. 

  Logoen har i seg selv ingen bakgrunn, men opptrer i malverket som svart på gul bakgrunn. Den kan brukes i både svart og gul versjon. Når den brukes i gult er det viktig at kontrasten er god nok til å sikre god lesbarhet. 

  I unntakstilfeller hvor hverken svart eller gul fungerer kan logoen brukes i hvit (negativ). Ta kontakt med grafisk@oslomet.no for spørsmål.

  Regler for bruk av logo

  Før du laster ned og bruker logoen, er det viktig at du setter deg inn i disse retningslinjene: 

  • Logoen plasseres i formatets topp der det er mulig. 
  • Logoen skal aldri være mindre enn 15mm bred. 
  • Logoen skal alltid ha luft tilsvarende høyden på O-en på alle sider. Beskyttelsesområdet er kun tenkt som et minimum, og det er ønskelig at logoen har mer luft rundt seg.

  • Logoen skal aldri brukes i andre farger enn sort og gult. 
  • Logoen skal aldri ha ulik farge på formgitt navnetrekk og signatur. 
  • Logoen skal aldri ha grafiske effekter som skygge, gradient, outline etc. 
  • Logoen skal aldri skaleres på en slik måte at proporsjonene ikke er 1:1. 
  • Logoen skal aldri rammes inn. 
  • Logoen må aldri plasseres på en bildebakgrunn som svekker lesbarheten. 

   

  Logo i sosiale medier 

   Ta kontakt med grafisk@oslomet.no hvis du lurer på noe angående logo i sosiale medier.

  Last ned logoen til OsloMet

  Logoen kan lastes ned på OsloMet sitt bildearkiv (oslomet.fotoware.cloud).

  Tanken bak utformingen av OsloMets logo

  Logoen kan uttrykke noe om hvem vi er  - og hva vi ønsker å skape sammen. Logoen til OsloMet er et formgitt navnetrekk som består av OSLO og MET. Slik de to ordene i navnetrekket visuelt støtter hverandre, tenker vi at byen og universitetet når de settes sammen også gir hverandre retning og kraft. 

  Logoen gir assosiasjoner til en pilform.  Pilen blir som en aktiv, levende og retningsgivende markør som viser vei gjennom studieløpet og ut i arbeidslivet. En markør med kraft til å peke på det som vil være vesentlig for fremtidens velferdssamfunn. En nysgjerrig og kunnskapsrik kraft som vil opp, ut, videre, fremover. Og som får ting til å skje.

  Navnetrekket kan også sees som et tak. Det kan symbolisere et samlende universitet; under ett tak favnes de mange fagfeltene som skal til for å utvikle fremtidens velferdssamfunn, et smartere samfunn som inkluderer alle. Å studere eller å jobbe ved OsloMet er et verdivalg. Sammen kan vi løse fremtidens utfordringer. 

 • Kan jeg lage egen logo til arrangement, enhet eller prosjekt?

  Så lenge det er et arrangement, enhet eller prosjekt som er eid av, organisert under eller utføres i regi av OsloMet er det ikke åpent for å lage egen logo. Her skal OsloMet komme frem som tydelig avsender. For spørsmål knyttet til  evt. sammenstillinger av eksisterende logoer og spørsmål knyttet til bruk av OsloMet-logoen, ta kontakt med grafisk@oslomet.no.

 • Farger

  OsloMets primærfarge er gul. En varm, kraftfull farge. En farge vi er alene om i norsk universitetssektor. Gul er fargen som skal erfares først og mest i hele OsloMets identitet.

  Sekundærfarger henter vi fra flagget. Rødt og blått, som også er tertiære motpoler i fargesirkelen. I tillegg har vi nyanser av disse som støttefarger. 

  Sort brukes kun som tekstfarge.

  I trykksaker kan det bli nødvendig å justere fargeverdiene avhengig av underlaget slik at sluttproduktet får samme fargeuttrykk som vist i dette oppsettet.

  Primærfarge

  • CMYK 0 / 12 / 100 / 0
  • RGB 255 / 220 / 0
  • HEX FFDC00
  • UU Nei
  • RAL 1023
  • NCS S 0580_Y10R
  • PMS  109U / 1235C
  • UU Nei

      ANDRE:

  • Folie MacTac MaCal 9309-59 Canari Yellow
  • Akryl til lysskilt 1H70 Yellow / LED – Kaldhvite

  Sekundærfarger

  • PMS 2347U / 2347C
  • RGB224 / 45 / 0
  • HEXE02D00
  • CMYK5 / 100 / 100 / 0
  • UU AA normal tekst /  AAA stor tekst (min 18 pt /14 pt fet)

  • CMYK 95 / 55 / 0 / 0
  • RGB 0 / 122 / 204
  • PMS 2143U / 2143C
  • HEX 007ACC
  • UU AA normal tekst / AAA stor tekst (min 18 pt /14 pt fet)

  Støttefarger

  • CMYK 57 / 0 / 8 / 0
  • RGB 64 / 228 / 255
  • PMS 304U / 636C
  • HEX 40E4FF
  • UU Nei

  • CMYK 30 / 100 / 80 / 25
  • RGB 153 / 0 / 43
  • PMS 7421U / 7421C
  • HEX 99002B
  • UU AAA

  • CMYK 100 / 100 / 20 / 50
  • RGB 0 / 0 / 100
  • PMS 281U / 282C
  • HEX 000064
  • UU AAA

  • CMYK 0 / 60 / 100 / 0
  • RGB 255 /129 / 0
  • PMS 2018U / 2018C
  • HEX FF8100
  • UU Nei

  Tekstfarge

  • CMYK 40 / 40 / 30 / 100 (dekksvart) 
  • CMYK 0 / 0 / 0 / 100
  • HEX 000000
  • UU AAA
 • Typografi

  Systemfont

  Systemfonten vår er Arial. Den skal brukes der profilfont ikke er forhåndsprogrammert. 

  Profilfont

  Profilfonten vår heter Moderat. Den er en enkel, grotesk font. Klar og tydelig, men med mye karakter. Denne brukes ofte på synlige flater som webside, postere, flyers og større publikasjoner. I de fleste av malene er fonten forhåndsprogrammert.

 • Foto

  Bildene som brukes ved OsloMet skal være med på å underbygge universitetets faglighet, urbanitet og mangfold. Vi ønsker dokumentariske og relevante bilder av god kvalitet. Bilder er en viktig del av vår visuelle profil og de bør derfor i størst mulig grad ha tilknytning til OsloMet. Eksterne bildedatabaser skal som hovedregel ikke benyttes. Dette gjelder spesielt i forbindelse med profilering av studier og studentliv.

  Hovedregelen er at universitetets bilder fra OsloMet sitt bildearkiv (oslomet.fotoware.cloud) skal brukes. Bildene kan brukes fritt i redaksjonell sammenheng. 

  Fotograf og OsloMet må alltid krediteres.

  Pressebilder av ansatte skal kun brukes i sammenhenger hvor personen er omtalt.

  Se også retningslinjene for bilder brukt på OsloMet sine hovednettsteder: ansatt.oslomet.no, og student.oslomet.no og oslomet.no (krever innlogging).

  Samtykkeerklæring

  Ved bilder av enkeltpersoner eller der personer er lett gjenkjennelig, skal man innhente samtykke før det publiseres på nett.

  Bilder med grupper av mennesker fra offentlige arrangementer er som hovedregel i orden å publisere i den sammenhengen det er tatt. Men skal et bilde fronte et tema og eksponeres stort, eller stå i en annen sammenheng enn der bildet ble tatt, bør man ha samtykke.

  Har du spørsmål om foto ved OsloMet, ta kontakt med foto@oslomet.no.

Veiledning og hjelp til grafisk profilering

Veiledning og hjelp til grafisk profilering