Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil

Logo og visuell profil for OsloMet

OsloMet har én logo som skal benyttes både på norsk og engelsk.

Regler for bruk av logoen

Hvorfor må du følge disse retningslinjene?

Last ned logoen til OsloMet

Bestilling av visittkort

Bestilling av profil- og gaveartikler

Regler for bruk av logoen

Før du laster ned og bruker logoen, er det viktig at du setter deg inn i disse retningslinjene: 

  • Logoen plasseres i formatets topp der det er mulig.
  • Logoen får ikke skaleres ned til mindre enn 15 mm (bredde).
  • Logoen skal minimum alltid ha luft tilsvarende høyden på O-en på alle sider
  • Logoens utseende, proporsjoner og farger må ikke endres.
  • Du kan heller ikke endre avstanden mellom de enkelte bokstavene i logoen.
  • Det er viktig at logoen får nok plass, og at det beholdes mest mulig luft rundt logoen.

Ytterligere regler for logobruk (designmanualen) kommer i løpet av høsten. 

Logo i sosiale medier 

 Ta kontakt med Hallvard Lavoll hvis du lurer på noe angående logo i sosiale medier.

Hvorfor må du følge disse retningslinjene?

Poenget med å bruke en logo er å skape en rask identifikasjon av institusjonen vår. Dersom logoen vår brukes på en måte som ikke er konsekvent, vil det gjøre de visuelle virkemidlene våre mindre effektive. 

Last ned logoen til OsloMet

Gå til grafiske maler.

Slik skriver du navnet på norsk og engelsk

På norsk skrives det fullstendige navnet slik: OsloMet – storbyuniversitetet. 

På engelsk skrives det fullstendige navnet slik: OsloMet – Oslo Metropolitan University.

Kortformen skrives slik: OsloMet

Bestilling av visittkort

Viktig angående visittkortbestilling: Ny løsning for bestilling av visittkort med ny profil vil være klar i løpet av høsten 2018.

Bestilling av profil- og gaveartikler med OsloMet-logo

Gå til bestilling av profil- og gaveartikler.

Veiledning og hjelp til grafisk profilering