Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil

Logo og visuell profil for OsloMet

OsloMets visjon er å bygge kunnskap som løser samfunnets utfordringer. Identitetens viktigste jobb er å skape et gjenkjennelig, samlende og tydelig OsloMet, samtidig som den skal underbygge og styrke universitetets kommunikasjonsstrategi.

Logo

Hvorfor må du følge disse retningslinjene?

Last ned logoen til OsloMet

Bestilling av visittkort

Bestilling av profil- og gaveartikler

Logo

OsloMets logo er viktigste identitetsdriver. Alene forteller den mye av historien om hvem vi er - og hva vi ønsker å skape sammen. Logoen er et formgitt navnetrekk som består av OSLO og MET, byen og universitetet, som når de settes sammen gir hverandre retning og kraft. 

Logoen gir assosiasjoner til en pilform. En aktiv, levende og retningsgivende markør som viser vei gjennom studieløpet og ut i arbeidslivet. En markør som har kraft til å peke på det som vil være vesentlig for fremtidens velferdssamfunn. En nysgjerrig og kunnskapsrik kraft som vil opp, ut, videre, fremover. Og som får ting til å skje.

Symbolikken kan også oppleves som et tak. Et tak over et universitet som favner alle fagfeltene som skal til for å utvikle fremtidens velferdssamfunn, et smartere samfunn som inkluderer alle. Å studere eller å jobbe ved OsloMet er et verdivalg. Sammen kan vi løse fremtidens utfordringer. 

Logo og signatur

OsloMets logosymbol er et formgitt navnetrekk. Logosymbolet følges av en signatur.  Hovedregel er at i alt eksternt materiell skal symbol og signatur sammenstilles. Det formgitte navnetrekket skal kun unntaksvis stå alene, eks. på profileringsartikler, og kun med godkjenning fra kommunikasjonsavdelingen. 

Logoen opptrer i malverket som svart på gul bakgrunn. Den kan brukes i både svart og gul versjon. Når den brukes i gult er det viktig at kontrasten er god nok til å sikre god lesbarhet. 

I unntakstilfeller hvor hverken svart eller gul fungerer kan logoen brukes i hvit (negativ). Ta kontakt med grafisk@oslomet.no for spørsmål.

Regler for bruk av logo

Før du laster ned og bruker logoen, er det viktig at du setter deg inn i disse retningslinjene: 

 • Logoen plasseres i formatets topp der det er mulig. 
 • Logoen skal aldri være mindre enn 15mm bred. 
 • Logoen skal alltid ha luft tilsvarende høyden på O-en på alle sider. Beskyttelsesområdet er kun tenkt som et minimum, og det er ønskelig at logoen har mer luft rundt seg.

 • Logoen skal aldri brukes i andre farger enn sort og gult. 
 • Logoen skal aldri ha ulik farge på formgitt navnetrekk og signatur. 
 • Logoen skal aldri ha grafiske effekter som skygge, gradient, outline etc. 
 • Logoen skal aldri skaleres på en slik måte at proporsjonene ikke er 1:1. 
 • Logoen skal aldri rammes inn. 
 • Logoen må aldri plasseres på en bildebakgrunn som svekker lesbarheten. 

 

 

Logo i sosiale medier 

 Ta kontakt med Hallvard Lavoll hvis du lurer på noe angående logo i sosiale medier.

Hvorfor må du følge disse retningslinjene?

Poenget med å bruke en logo er å skape en rask identifikasjon av institusjonen vår. Dersom logoen vår brukes på en måte som ikke er konsekvent, vil det gjøre de visuelle virkemidlene våre mindre effektive. 

Last ned logoen til OsloMet

Gå til grafiske maler.

Kan jeg lage egen logo til arrangement, enhet eller prosjekt?

Så lenge det er et arrangement, enhet eller prosjekt som er eid av, organisert under eller utføres i regi av OsloMet er det ikke åpent for å lage egen logo. Her skal OsloMet komme frem som tydelig avsender. For spørsmål knyttet til  evt. sammenstillinger av eksisterende logoer og spørsmål knyttet til bruk av OsloMet-logoen, ta kontakt med grafisk@oslomet.no.

Slik skriver du navnet på norsk og engelsk

På norsk skrives det fullstendige navnet slik: OsloMet – storbyuniversitetet. 

På engelsk skrives det fullstendige navnet slik: OsloMet – Oslo Metropolitan University.

Kortformen skrives slik: OsloMet

Bestilling av visittkort

Ansatte kan selv sette opp og bestille visittkort.

Før du bestiller:

 •  Du må ha godkjenning fra nærmeste leder for å bestille visittkort. 
 •  Du kan bestille kort på norsk eller engelsk
 • Du står selv ansvarlig for at det som står på kortene er riktig og i henhold til enhetens egne retningslinjer.
 • Visittkortene trykkes automatisk etter at bestillingen er sendt, og  det er derfor viktig å være nøye når du leser korrektur. 
 • Visittkortene sendes pr. post til mottaker.
 • Bestillingen må merkes med din enhets kostnadssted

Pålogging skjer via Feide. Du kan bestille kortene dine her https://oslomet.webshop.byraservice.no/

Bestilling av profil- og gaveartikler med OsloMet-logo

Gå til bestilling av profil- og gaveartikler.

Veiledning og hjelp til grafisk profilering

chatbot-portlet