IT-servicedesk - Ansatt

IT-servicedesk

IT-servicedesk

Her finner du en oversikt over IT-tjenester ved OsloMet. IT-servicedesk er til stede både i Pilestredet og på Kjeller.
  • Åpen IT-servicedesk

    IT-servicedesk har åpent for fysisk oppmøte i våre skranker. Vi har for øyeblikket ingen spesielle restriksjoner grunnet korona.

Lang leveringstid på IT-utstyr

Vi har for øyeblikket lang leveringstid på IT-utstyr. Dette skyldes internasjonale utfordringer med logistikk og for lav produksjon av microchiper.

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk