Utskrift | Brukerstøtte IT - Ansatt

Utskrift

Utskrift

 • Behov for printer på hjemmekontor?

  Avklar ditt behov med nærmeste leder. Innkjøp av privat printer til hjemmekontor kan gjøres ved utgiftsrefusjon. OsloMet dekker 50% av utgiftene, inntil 1500,-.

  Har du primært behov for å lese korte artikler, rapporter o.l. anbefaler vi at du velger en rimelig printer (maks 1500-2000,-) fra et kjent merke som (HP, Canon, Epson).

  NB! IT-servicedesk har dessverre ikke mulighet til å utføre innkjøp, oppsett og support eller forsyning av blekk/toner til printere på hjemmekontor.

Printerservice

Service

 • Kontakt leverandør, se servicetelefon på printer.
 • Husk å oppgi printernummer.

Toner

 • Leveres automatisk, men kan bestilles direkte fra leverandør, se servicetelefon på printer.
 • Husk å oppgi printernummer.

Installere skriver/printer

Skriveroversikt

Utskriftstjenester for ansatte

1. Skriveroversikt på campus

2. Bestille toner og service til printere

3. Multifunksjonsprintere (MFP) og vanlige skrivere

3.1 Velge standardskriver

3.2 Legge til vanlig skriver

3.3 Om skrivertyper og plassering

3.4 Kopiering

3.5 Skanning

4. Sjekkliste ved feil med utskrift

5. Hva er Pullprint?

1. Skriveroversikt på campus

Man velger selv når og hvor man henter utskriften ved å gå til et av utskriftspunktene. Gjelder kun Pullprint-skrivere med montert kortleser.

Hentefrist innen 24 timer

Utskrift sendt til Pullprint-kø blir liggende i 24-timer før den slettes på print-serveren.

2. Bestille service og toner til printere

All printer-service utføres av leverandøren. Ricoh dvs. multifunksjonsprintere (MFP), er merket med kontaktinformasjon for bestilling av service.

 • Husk å oppgi printernummer/individnummer på printeren ved kontakt med leverandørservice. 

Tonerkassetter skal leveres automatisk av leverandør før det er tomt, men det kan også bestilles direkte på telefon hvis det mangler. Se kontaktinfo hos leverandør.

Kontakt Ricoh

Servicetelefon: 22 58 78 00

E-post: kundesenter@ricoh.no

Service/toner til lokal skriver

IT-servicedesk utfører ikke service eller tonerskifte på lokal skriver plassert på kontor.

 • Avdelingen/enheten har ansvaret for lokale printere og enheten må selv kontakte leverandør for service/toner.

3. Multifunksjonsprintere (MFP) og vanlige skrivere

Alle Ricoh-maskiner med kortleser støtter fargeutskrift, men kun multifunksjonsprintere (MFP) støtter A3-papirstørrelse, skanning og kopiering.

Disse tjenestene er først og fremst tilgjengelig på multifunksjonsprintere:

 • Utskrift – fra PC til papir
 • Kopiering – fra papir til papir
 • Skanning – fra papir til PC

Telefaks er ikke tilgjengelig på våre multifunksjonsprintere.

Ta eventuelt kontakt med en av resepsjonene på campus for å sende fax.

3.1 Sette standardskriver / Set default printer

 1. Søk etter "Printers"(eller "Skriver" dersom språk på din PC er Norsk) fra søkefeltet på oppgavelinjen.
 2. Velg "Printers & Scanners" i trefflisten.
 3. Under Printers & Scanners: Klikk på "Add a printer... "
 4. Finn "Pullprint on print" i listen over printere.
 5. Klikk på "Add device" – Pullprint blir satt som standardskriver.

Skjermbilde: Legg til printer

3.2 Legge til vanlig skriver

Det finnes andre lokale skrivere utenom Pullprint. Du kan lete opp og installere en lokal skriver på følgende måte.

Legge til vanlig skriver for Windows 10:  
 1. Søk i søkefeltet: "Printer" - for å installere annen skriver (lokal printer) på OsloMet.
 2. Velg: Advanced printer setup

Skjermbilde: Søk etter "printer" velg Advanced printer setup

 1. Finn: Lokal skriver/printer i ditt bygg/etasje.
  1. Bygg-Rom/Plassering:  eks. FG5-FG103.
  2. Forklaring: Skriveren er lokalisert i Falbesgate 5, rom 103, dvs. 1. etasje, rom 103.
 2. Klikk: Next
 3. Skriveren blir deretter installert.

Skjermbilde: Finn ønsket printer i oversikten

4. Avslutt installering:

Skjermbilde: Avslutt installering av vanlig skriver.

3.3 Om skrivertyper og plassering

3.3.1 Forklaring om skrivertyper
A. MFP

Multifunksjonsprinter (MFP) av merke Ricoh eller Sharp; kopiere, skanne og skrive ut.

Mange MFP-skrivere har Pullprint-funksjon, det vil si at de har kortleser påmontert der brukere autentiserer seg før de velger hva de skal gjøre.

B. Pullprint

På Pullprint kan du kopiere, skanne og skrive ut. Den krever imidlertid bruk av adgangskort som avleses på en påmontert kortleser på skriveren.

En pullprint-utskriftskø er en kø med mange printere tilgjengelig på hele Campus.

Fristen for å hente utskrift er 24 timer på et av utskriftspunktene:

Skriveroversikt på PilestredetSkriveroversikt på Kjeller

3.3.2 Forklaring om skriverplassering

Plassering av skrivere er følgende: P46-PA497-MFP

 • Bygg: P46 står for Pilestredet og bygning 46
 • Fløy: Bokstavkoden etter bindestrek (-) står for fløyen i bygget, eksempelvis fløy PA
 • Etasje: Første tall står for etasje, eksempelvis 4. etasje i PA_4_97

3.4 Kopiering

På multifunksjonsprintere (MFP) kan man også kopiere.¨

 • Kopiering: Trykk på knappen Kopi /  Copy øverst til venstre ved siden av displayet. Bruk den som en vanlig kopimaskin.

Ta kontakt med itservicedesk@oslomet.no ved problemer.

3.5 Skanning

På multifunksjonsprintere (MFP) kan man også skanne og kopiere.

 1. Skanning: Dra kortet på printeren for autentisering. Velg E-post /  E-mail i displayet. Det er kun materen på toppen som kan brukes ved skanning.
 2. Avsender og mottaker er deg selv.
 3. Du vil motta en PDF, eller et annet format du velger, som vedlegg på e-post. Dette kan i noen tilfeller ta litt tid.

4. Sjekkliste ved feil med utskrift

Sjekkpunkter du bør ha gjennomgått før du tar kontakt med IT-servicedesk dersom du har utskriftsproblemer. Tilsatte kontakter i første omgang servicetelefonen for Ricoh dersom det er feil på en Ricoh-printer.

4.1 PC uten tilknyttet skriver / printer

Alle OsloMets PC-er skal ha Pullprint installert. Dersom du bruker en OsloMet-PC uten Pullprint, kan du installere Pullprint.

Hjelper ikke dette, gi beskjed til IT-servicedesk på e-post: itservicedesk@oslomet.no

4.2 Tom for toner / blekk

Dersom en skriver er tom for toner / blekk må du kontakte servicetelefonen til den printeren det gjelder, eks. Ricoh, se Bestille toner.

4.3 Tom for papir

Dersom en skriver er tom for papir, kontakter du administrasjonen ved din avdeling/enhet. Papir til skrivere og fakser er avdelingens ansvar.

4.4 Utskrift av store filer / mange sider

Dersom du skal skrive ut mange sider er det lurt å sjekke skriveren ved først å skrive ut den første siden. Dersom den kommer ut, kan du skrive ut de resterende sidene.

4.5 Dele opp utskriftsjobber

Det kan også være lurt å dele opp store utskriftsjobber. For eksempel skrive ut side 1-50, deretter side 51-100.

5.6 Ikke tilgang til skriver

Dersom du ikke har tilgang til skriver på din maskin, må du legge til skriver på nytt.

Dersom du nylig har skiftet passord, får du ikke tilgang til skriver(e) som er lagt inn på din private datamaskin (PC/Mac). Melding er gjerne Server offline e.l. Du må da legge til skriver på nytt. Gå til veiledninger for installering av skriver/printer.

5. Hva er Pullprint?

Utskriftskøen ved OsloMet heter Pullprint. Denne har et nettverk av printere, og utskriften kan hentes i en av disse. 

Pullprint-maskinene er montert med kortleser som leser/autentiserer adgangskortet til studenter og tilsatte.

Skjermbilde: Hvordan Pullprint-systemet er organisert til skrivere

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk