Utskrift | Brukerstøtte IT - Ansatt

Utskrift

Utskrift

OsloMet bruker utskriftssystemet Pullprint. Ved å bruke ansattkortet ditt kan du skrive ut fra en rekke multifunksjonsprintere på hele campus.
 • Installere skriver/printer

 • Behov for printer på hjemmekontor?

  Avklar ditt behov med nærmeste leder. Innkjøp av privat printer til hjemmekontor kan gjøres ved utgiftsrefusjon. OsloMet dekker 50% av utgiftene, inntil 1500,-.

  Har du primært behov for å lese korte artikler, rapporter o.l. anbefaler vi at du velger en rimelig printer (maks 1.500-2.000,-) fra et kjent merke som (HP, Canon, Epson).

  NB! IT-servicedesk har dessverre ikke mulighet til å utføre innkjøp, oppsett og support eller forsyning av blekk/toner til printere på hjemmekontor.

 • Printerservice

  Service

  • Kontakt leverandør, se servicetelefon på printer
  • Husk å oppgi printernummer

  All printer-service utføres av leverandøren. Ricoh dvs. multifunksjonsprintere (MFP), er merket med kontaktinformasjon for bestilling av service.

  Husk å oppgi printernummer/individnummer på printeren ved kontakt med leverandørservice. 

  Service/toner til lokal skriver

  IT-servicedesk utfører ikke service eller tonerskifte på lokal skriver plassert på kontor.

  Avdelingen/enheten har ansvaret for lokale printere og enheten må selv kontakte leverandør for service/toner.

  Toner

  • Leveres automatisk, men kan bestilles direkte fra leverandør, se servicetelefon på printer.
  • Husk å oppgi printernummer.

  Tonerkassetter skal leveres automatisk av leverandør før det er tomt, men det kan også bestilles direkte på telefon hvis det mangler. Se kontaktinfo hos leverandør.

 • Printeroversikt på campus

 • Pullprint og Multifunksjonsprintere (MFP)

  Om Pullprint

  Utskriftskøen ved OsloMet heter Pullprint. Køen har et nettverk av printere, og utskriften kan hentes i en av disse. 

  Pullprint-maskinene er montert med kortleser som leser/autentiserer adgangskortet til studenter og tilsatte. Når du har sendt utskriften din til Pullprint kan du skrive ut fra en valgfri printer ved å lese av kortet ditt.

  Hentefrist: 24 timer

  De fleste printerne våre har både utskrift-, skanning- og kopifunksjon.

  Ta kontakt med itservicedesk@oslomet.no ved problemer

   

  Forklaring om skriverplassering

  Plassering av skrivere er følgende: P46-PA497-MFP

  • Bygg: P46 står for Pilestredet og bygning 46
  • Fløy: Bokstavkoden etter bindestrek (-) står for fløyen i bygget, eksempelvis fløy PA
  • Etasje: Første tall står for etasje, eksempelvis 4. etasje i PA_4_97

  Skjermbilde: Hvordan Pullprint-systemet er organisert til skrivere

 • Sjekkliste ved feil med utskrift

  Sjekkpunkter du bør ha gjennomgått før du tar kontakt med IT-servicedesk dersom du har utskriftsproblemer. Tilsatte kontakter i første omgang servicetelefonen for Ricoh dersom det er feil på en Ricoh-printer.

  4.1 PC uten tilknyttet skriver / printer

  Alle OsloMets PC-er skal ha Pullprint installert. Dersom du bruker en OsloMet-PC uten Pullprint, kan du installere Pullprint.

  Hjelper ikke dette, gi beskjed til IT-servicedesk på e-post: itservicedesk@oslomet.no

  4.2 Tom for toner / blekk

  Dersom en skriver er tom for toner / blekk må du kontakte servicetelefonen til den printeren det gjelder, eks. Ricoh, se Bestille toner.

  4.3 Tom for papir

  Dersom en skriver er tom for papir, kontakter du administrasjonen ved din avdeling/enhet. Papir til skrivere og fakser er avdelingens ansvar.

  4.4 Utskrift av store filer / mange sider

  Dersom du skal skrive ut mange sider er det lurt å sjekke skriveren ved først å skrive ut den første siden. Dersom den kommer ut, kan du skrive ut de resterende sidene.

  4.5 Dele opp utskriftsjobber

  Det kan også være lurt å dele opp store utskriftsjobber. For eksempel skrive ut side 1-50, deretter side 51-100.

  5.6 Ikke tilgang til skriver

  Dersom du ikke har tilgang til skriver på din maskin, må du legge til skriver på nytt.

  Dersom du nylig har skiftet passord, får du ikke tilgang til skriver(e) som er lagt inn på din private datamaskin (PC/Mac). Melding er gjerne Server offline e.l. Du må da legge til skriver på nytt. Gå til veiledninger for installering av skriver/printer.

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk