Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Opphavsrett i undervisningen

Hvordan kan du bruke opphavsrettslig beskyttet materiale i undervisningen?

Opphavsrett ved bruk av andres materiale:

Opphavsrett ved bruk av eget materiale:

Tekst

Du kan bruke:

  • utdrag av tekst i form av sitat så lenge du følger god skikk. Husk å kreditere opphaver.

  • tekst som er delt med en fribrukslisens så lenge bruken er innenfor de betingelsene lisensen gir – slik som Creative Commons.

  • tekst hvor du har avklart bruken med rettighetshaver.

  • tekst internt i undervisningen på OsloMet innenfor det som er definert i Kopinoravtalen.

Les mer om:

Bruk av tekst (DelRett)
Hvor mye som kan siteres (DelRett)

Bilder

Du kan bruke:

  • bilder fra OsloMets Flickr-konto (flickr.com). Husk å kreditere fotograf.

  • bilder som du har fått tillatelse fra rettighetshaver til å bruke.

  • bilder som er publisert med en fribrukslisens, slik som Creative Commons. Husk å kreditere opphaver – selv om bildet er merket med Public Domain.

  • bilder fra nett eller bøker i forelesninger og presentasjoner innenfor det som er definert i Kopinoravtalen.

Les mer om:

Riktig bruk av bilder og kunst (DelRett)
Hvordan du finner bilder på nettet til bruk i undervisning (DelRett)

Husk

Skal du bruke egne bilder som avbilder personer, må du innhente tillatelse fra de personene som er avbildet.

Film

Du kan bruke:

Les mer om:

Bruk av film (DelRett)

Husk

Vær oppmerksom på at ikke alle som publiserer filmer med en CC-lisens, f.eks. på YouTube, har klarert bruken av det innholdet filmen viser. Om det er åpenbart at filmen viser ulovlig innhold, skal du ikke bruke den.

Lyd

Du kan bruke:

  • musikk som er delt med fribrukslisens, slik som Creative Commons.

  • opptak av NRKs programmer til bruk i undervisning innenfor avtalen med Norwaco.

Les mer om:

Bruk av musikk (DelRett)
Musikk i bildefilmer (DelRett)
Musikk med CC-lisens (Creative Commons)

Rettigheter til egen undervisning

Du har selv opphavsretten til eget undervisningsmateriale med mindre annet er avtalt (se OsloMets rettighetspolitikk).

Ønsker du å produsere undervisningsfilmer, kan du gjøre dette i et av OsloMets selfie-studioer, eller få hjelp fra Medieseksjonen ved Universitetsbiblioteket. Les mer om dette på Medieseksjonens nettsider.

Skal OsloMet bruke opptak av undervisningen din, bør det inngås en skriftlig avtale.

Les mer om:

Arbeidstakers opphavsrett til undervisningsmateriell (DelRett)
Arbeidsgivers gjenbruk av undervisningsopptak (DelRett)
Produksjon av egne læremidler (DelRett)
Deling av undervisningsressurser (DelRett)


Andre relevante ressurser

Mer om opphavsrett og imaterielle rettigheter
Opphavsrett og bruk av verk i undervisningen (Creative Commons Norge)
DelRetts guide for fagansatte
Creative Commons Norge om kreditering

Kontakt

chatbot-portlet