Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Opphavsrett i undervisningen

Hvordan kan du bruke opphavsrettslig beskyttet materiale i undervisningen?

Innhold

Tekst

Du kan bruke:

 • utdrag av tekst i form av sitat så lenge du følger god skikk. Husk å kreditere opphaver.

 • tekst som er delt med en fribrukslisens så lenge bruken er innenfor de betingelsene lisensen gir – slik som Creative Commons.

 • tekst hvor du har avklart bruken med rettighetshaver.

 • tekst internt i undervisningen på OsloMet innenfor det som er definert i Kopinoravtalen.

Les mer om:

Bruk av tekst (DelRett)
Hvor mye som kan siteres (DelRett)

Bilder

Du kan bruke:

 • bilder fra OsloMets Flickr-konto. Husk å kreditere fotograf.

 • bilder som du har fått tillatelse fra rettighetshaver til å bruke.

 • bilder som er publisert med en fribrukslisens, slik som Creative Commons. Husk å kreditere opphaver – selv om bildet er merket med Public Domain.

 • bilder fra nett eller bøker i forelesninger og presentasjoner innenfor det som er definert i Kopinoravtalen.

Les mer om:

Riktig bruk av bilder og kunst (DelRett)
Hvordan du finner bilder på nettet til bruk i undervisning (DelRett)

Husk

Skal du bruke egne bilder som avbilder personer, må du innhente tillatelse fra de personene som er avbildet.

Film

Du kan bruke:

 • filmer gjort tilgjengelig via FilMet.

 • filmer som er publisert med en fribrukslisens, slik som Creative Commons.

 • sitater fra film om klippet skal være utgangspunkt for diskusjon eller kritisk analyse.

 • opptak av NRKs programmer til bruk i undervisning innenfor avtalen med Norwaco.

Les mer om:

Bruk av film (DelRett)

Husk

Vær oppmerksom på at ikke alle som publiserer filmer med en CC-lisens, f.eks. på YouTube, har klarert bruken av det innholdet filmen viser. Om det er åpenbart at filmen viser ulovlig innhold, skal du ikke bruke den.

Lyd

Du kan bruke:

 • musikk som er delt med fribrukslisens, slik som Creative Commons.

 • opptak av NRKs programmer til bruk i undervisning innenfor avtalen med Norwaco.

Les mer om:

Bruk av musikk (DelRett)
Musikk i bildefilmer (DelRett)
Musikk med CC-lisens (Creative Commons)

Andre relevante ressurser

Mer om opphavsrett og imaterielle rettigheter
Opphavsrett og bruk av verk i undervisningen (Creative Commons Norge)
DelRetts guide for fagansatte
Creative Commons Norge om kreditering

Kontakt

chatbot-portlet