Opphavsrett i undervisningen | Digitale læringsressurser - Ansatt

Opphavsrett i undervisningen

Opphavsrett i undervisningen

Hvordan kan du bruke opphavsrettslig beskyttet materiale i undervisningen?

Opphavsrett ved bruk av andres materiale:

Opphavsrett ved bruk av eget materiale:

Tekst

Du kan bruke:

Les mer om:

Bruk av tekst (delrett.no)
Hvor mye som kan siteres (delrett.no)

Bilder

Du kan bruke:

Les mer om:

Riktig bruk av bilder og kunst (delrett.no)
Hvordan du finner bilder på nettet til bruk i undervisning (delrett.no)

Husk

Skal du bruke egne bilder som avbilder personer (delrett.no), må du innhente tillatelse fra de personene som er avbildet.

Film

Du kan bruke:

Les mer om:

Bruk av film (delrett.no)

Husk

Vær oppmerksom på at ikke alle som publiserer filmer med en CC-lisens, f.eks. på YouTube, har klarert bruken av det innholdet filmen viser. Om det er åpenbart at filmen viser ulovlig innhold, skal du ikke bruke den.

Lyd

Du kan bruke:

Les mer om:

Bruk av musikk (delrett.no)
Musikk i bildefilmer (delrett.no)
Musikk med CC-lisens (creativecommons.no)

Rettigheter til egen undervisning

Du har selv opphavsretten til eget undervisningsmateriale med mindre annet er avtalt (se OsloMets rettighetspolitikk).

Ønsker du å lage undervisningsfilmer, kan du gjøre dette i et av OsloMets selfie-studioer, eller få hjelp fra Medieseksjonen ved Universitetsbiblioteket. Les mer om dette på Medieseksjonens nettsider (oslomet.no). Produsentrettighetene tilfaller OsloMet om du får bistand fra Medieseksjonen i produksjonen, eller om du gjør opptak av forelesning i auditorium med montert opptaksutstyr. Lager du selv undervisningsfilmer med det utstyret du har på kontoret, vil produsentrettighetene tilfalle deg.

Skal OsloMet bruke opptak av undervisningen din, bør det inngås en skriftlig avtale (PDF).

Les mer om:

Arbeidstakers opphavsrett til undervisningsmateriell (delrett.no)
Arbeidsgivers gjenbruk av undervisningsopptak (delrett.no)
Produksjon av egne læremidler (delrett.no)
Deling av undervisningsressurser (delrett.no)


Andre relevante ressurser

Mer om opphavsrett og imaterielle rettigheter
Opphavsrett og bruk av verk i undervisningen (Creative Commons Norge)
DelRetts guide for fagansatte (delrett.no)
Creative Commons Norge om kreditering (creativecommons.no)
Kort forelesning om hvordan du kan gjenbruke andres verk i egen undervisning (film.oslomet.no)

Kontakt

Kontakt