Panopto - Ansatt

Panopto - videotjeneste ved OsloMet

Panopto - videotjeneste ved OsloMet

Panopto er en plattform for publisering av videoer, videoopptak og generell videoproduksjon ved OsloMet. I Panopto kan du laste opp og lagre/publisere videoer for studentene dine, både i Canvas og gjennom andre kanaler.

Panopto-logo.Som ansatt på OsloMet har du automatisk tilgang til Panopto via lenken over. Tjenesten er også integrert med Canvas, som gjør det enkelt for deg som underviser å publisere undervisningsvideoer for studentene dine.

Tjenesten støtter automatisk teksting av video basert på talegjenkjenningsteknologi, som gjør det enklere for deg å  imøtekomme nasjonale krav om teksting av undervisningsvideoer.

 • Brukerveiledninger for Panopto

  Se Panopto-veiledninger (oslomet.gitbook.io) for OsloMets dokumentasjon av plattformen.

 • Tilgjengelighetserklæring for Panopto

 • Personvernerklæring for Panopto

  Denne personvernerklæringen beskriver hvordan OsloMet håndterer dine personopplysninger i Panopto. Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

  Hva regnes som personopplysninger?

  Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson, jf. GDPR artikkel 4 nr. 1. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning er om opplysningene kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

  Opplysninger som alene ikke kan knyttes til en enkeltperson, kan i tilfeller hvor de forekommer sammen med andre data utgjøre en personopplysning hvis de indirekte identifiserer en person.

  Kort om Panopto

  Panopto er en webapplikasjon som lar deg som student utføre oppgaver som gjøres i forbindelse med å se, opprette og lagre videoer for studenter ved OsloMet. Panopto gir deg også innsyn i informasjonen ved at materialet benyttes i læringsplattformen Canvas.

  Formålet med, samt rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i Panopto

  Formål

  Formålet med behandlingen av personopplysninger i Panopto er at du skal kunne benytte Panopto i dine studier ved OsloMet.

  Rettslig grunnlag

  Behandlingen hjemles i universitets- og høyskoleloven, § 4-15, og personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav b eller e, jf. nr. 3 bokstav b. Personvernforordningen er EUs nye lovgivning på personvernområdet, og skal gjelde for hele EU/EØS fra 25. mai 2018/sommeren 2018. Behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet, og for å oppfylle og overholde bestemmelser i universitets- og høyskoleloven. I enkelte tilfeller har vi også valgt å supplere det rettslige grunnlaget med samtykkeerklæringer. Behandlingen er også nødvendig for at OsloMet skal kunne oppfylle sin avtale med deg som student.

  Hvilke personopplysninger blir behandlet i Panopto og hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

  Per i dag blir det ikke lagret eller behandlet sensitive personopplysninger om deg i Panopto. Følgende personopplysninger kan bli behandlet i Panopto: profilinformasjon (slik som ditt navn og ditt studentnummer og hvilke emner og studieprogram du er tilknyttet).

  Vi lagrer også informasjon om hvilke handlinger du utfører i Panopto, samt din IP-adresse. Dette for å ha dokumentasjon på dine registreringer. Vi lagrer ikke informasjon om hvilke videoer du ser på og når du ser på dem. Kun anonyme data om dette blir innsamlet, for statistikkformål.

  Frivillige registreringer

  Deg selv via Panopto. I Panopto kan du lage eget materiale til bruk og deling i din utdanning ved OsloMet, forutsatt at din underviser åpner for dette.

  Registreringer som gjøres uten ditt uttalte samtykke

  Saksbehandlere ved OsloMet. I noen tilfeller er det nødvendig at saksbehandlere ved OsloMet registrerer opplysninger om deg tilknyttet dine studier. Dette er kun opplysninger som er nødvendig for at du skal kunne benytte Panopto.

  Vi utleverer dine personopplysninger til andre

  Utlevering eller eksport av data defineres som enhver avgivelse av data foruten til eget system/behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på dennes vegne. OsloMet kan utlevere eller eksportere data som inneholder personopplysninger til andre systemer, det vil si ekstern databehandler i de tilfellene der det anses som nødvendig.

  Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.

  Dine personopplysninger kan bli utlevert til følgende parter/virksomheter: Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Panopto utvikles av det private selskapet Panopto (Am.). Ansatte i selskapet som har behov for det i sin jobb vil ha tilgang til dine personopplysninger. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten. Ansatte ved Sikt som har behov for det i sin jobb vil ha tilgang til dine personopplysninger.

  Det er mulig å logge inn i Panopto med innloggingsløsningen FEIDE. FEIDE utvikles og leveres av UNINETT AS. Ansatte ved UNINETT AS som har behov for det i sin jobb vil ha tilgang til ditt FEIDE-navn og IP-adresse. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten. Etter seks måneder slettes dine personopplysninger hos FEIDE.

  Det er mulig å logge inn i Panopto med innloggingsløsningene MinID, BankID, Buypass og Commfides via ID-porten. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i ID-porten, samt opplysninger som benyttes for å administrere MinID.

  Hvis du logger inn med ID-porten, kan ansatte i brukerstøtte og forvaltning hos Difi ved behov se ditt fødselsnummer og kontaktinformasjon samt tidsavgrenset innloggingshistorikk. Behovet oppstår når Difi må yte hjelp til bruker eller ved feilsøking/-retting av tjenesten.

  Leverandørene av de elektroniske ID-ene (BankID, Buypass og Commfides) er behandlingsansvarlige for personopplysninger som er nødvendig for å administrere sine innloggingsløsninger.

  Sikkerheten rundt dine personopplysninger

  OsloMet gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine personopplysninger i Panopto. I tillegg er det iverksatt sikkerhetstiltak, slik som tilgangskontroller, for å forhindre at flere ansatte enn nødvendig får tilgang til dine personopplysninger. Ansatte har taushetsplikt rundt personopplysninger de får i sitt arbeide.

  Dine rettigheter

  Se nettside om dine rettigheter.

  Kontakt

  Se nettside om Kontakt.

  Tjenesteleverandør

  Panopto er tjenesteleverandør av Panopto. Det vil si at selskapet forvalter og har det daglige ansvaret for driften av Panopto. Gjennom dette arbeidet har utvalgte personer ved Panopto tilgang til alle personopplysninger som er registrert i tjenesten.

  Spørsmål kan rettes til panopto@oslomet.no som videreformidler eventuell kontakt med leverandør.

 • Viktig informasjon om videoopptak, personvern, klassifisering og lagring

  Opptak av undervisning og klassifisering av data

  Skal du ta opptak av et møte eller undervisningsøkt som skal ligge i Panopto, vil du i praksis håndtere personopplysninger. Du må ha et forhold til hvilken klassifisering opplysningene du tar opp har, se OsloMets rutine for klassifisering av data.

  Klassifiseringen vil være førende for hvor du kan lagre data. Se OsloMets lagringsguide. Du må sikre at du har nødvendig hjemmel for opptaket og at deltagere er godt informert i forkant. Se blant annet disse rutinene:

  OBS! Tjenesten skal aldri brukes til sensitiv informasjon.

  Sletting av video

  Hvis du sletter noe du har lastet opp eller produsert i Panopto, blir det flyttet til papirkurven først. Hvis du ønsker å slette en video permanent, må du tømme papirkurven etter at du har slettet den. Hvis du sletter noe ved en feiltakelse kan du gjenopprette videoen fra papirkurven. Lær mer om hvordan du kan arkivere, gjenopprette og slette innhold (panopto.com).

  Panopto-app til mobiltelefon

  Det finnes en Panopto mobil-app som det er mulig å installere på smart-telefon. Appen gir deg tilgang til alt av  video-innhold du har tilgang til i Panopto, samt muligheten til å gjøre opptak direkte til Panopto via din mobiltelefon. Hvis du velger å benytte denne appen, bør du av sikkerhetshensyn sørge for å ha låseskjerm/passord på din mobiltelefon, for å sikre at uvedkomne ikke får tilgang til dataene du har lagret inne i Panopto.

  Les mer om hvordan du kan bruke Panopto sin Mobil-app (panopto.com).

 • Brukerstøtte og kontaktinfo

  Det er opprettet en egen Panopto-kanal i teamet Digital Kollegastøtte hvor man kan stille spørsmål og få hjelp fortløpende.

  Du kan også sende en e-post til panopto@oslomet.no.