Film, lyd og foto | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Film, lyd og foto

Film, lyd og foto

Finn bilder du kan bruke i jobben, eller få hjelp til filming, streaming eller leie av utstyr.

Trenger du å bruke et bilde?

Du kan bruke bilder fra OsloMets Flickr-konto. Vær oppmerksom på at du må kreditere fotograf ved bruk.

Se og last ned våre bilder på Flickr (flickr.com).

Bildene er til fri bruk kun i redaksjonell sammenheng. Fotograf og OsloMet – storbyuniversitetet må krediteres. Kommersiell bruk eller annet må avklares med Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, foto@oslomet.no

AV-tjenester

Ansatte kan kontakte Medieseksjonen for å få AV-støtte. Medieseksjonen tilbyr utlån av fotoutstyr/audiovisuelt utstyr og studiofasiliteter, og kan blant annet bistå med videoproduksjon, lydproduksjon og streaming eller opptak av konferanser og forelesninger.

Kjøpe AV-utstyr til ditt fakultet/enhet?

Medieseksjonen tilbyr rådgivning for ansatte ved innkjøp av AV-utstyr til egen enhet. Kontakt Medieseksjonen.

Retningslinjer for foto og filmopptak

Samtykkeerklæring for fotografering

Ved vurdering av om det fotografiet du tenker å bruke trenger et lovlig grunnlag og hvilket lovlig grunnlag, sjekk ut datatilsynets nettside om Deling av bilder og åndsverksloven § 104 (lovdata.no).

Aktuelle lovlige grunnlag er "samtykke" (portrettfoto) eller "berettiget interesse" (situasjonsbilde og foto der personene som igjenkjennes ikke er hovedmotivet i bildet).

Samtykkeerklæring for fotografering – skjema for utfylling (PDF) når vi tar bilde av personer til bruk på våre nettsider.

Du kan også laste ned samtykkeskjema på nynorsk (PDF)  eller samtykkeskjema på engelsk (PDF).
 

Retningslinjer for filmopptak

Ved streaming/live-sending/direktesending av film ved OsloMet har du som arrangør ansvar for å få på plass et lovlig grunnlag for streaming/livesending o.l, se Datatilsynets nettside om Deling av bilder (Datatilsynet.no).

Dersom du skal filme og formidle arrangement o.l direkte på nettet (streaming) person(er) som bare er med i situasjonen og ikke er hovedperson(er) i filmen/streamingen,

  • kan du bruke det lovlige grunnlaget «berettiget interesse». Du anbefales å bruke skjema for vurdering av «berettiget interesse», som du finner på nettsiden om personvernrutiner. Vurderingen skal dokumenteres og arkiveres i P360.
  • skal du informere de tilstedeværende om filmingen. Informasjonen kan være det samme som følger av informasjon knyttet til et informert samtykke, bortsett fra at du informerer om at det lovlige grunnlaget er «berettiget interesse» og opplyser noe av vurderingen som er gjort.

Dersom du skal filme og formidle arrangement o.l direkte på nettet (streaming) en eller flere personer som er hovedpersoner i filmen/streamingen skal du innhente et informert samtykke fra disse, se skjema for Samtykkeskjema for streaming/live-sending/direktesending ved OsloMet (word). Samtykkeskjemaet skal arkiveres i P360.

 

Kontakt

Kontakt