Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil

Film, lyd og foto

Finn bilder du kan bruke i jobben, eller få hjelp til filming, streaming eller leie av utstyr.

Trenger du å bruke et bilde?

Du kan bruke bilder fra OsloMets Flickr-konto. Vær oppmerksom på at du må kreditere fotograf ved bruk.

Se og last ned våre bilder på Flickr.

Bildene er til fri bruk kun i redaksjonell sammenheng. Fotograf og OsloMet – storbyuniversitetet må krediteres. Kommersiell bruk eller annet må avklares med Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, foto@oslomet.no

AV-tjenester

Ansatte kan kontakte Medieseksjonen for å få AV-støtte. Medieseksjonen tilbyr utlån av fotoutstyr/audiovisuelt utstyr og studiofasiliteter, og kan blant annet bistå med videoproduksjon, lydproduksjon og streaming eller opptak av konferanser og forelesninger.

Kjøpe AV-utstyr til ditt fakultet/enhet?

Medieseksjonen tilbyr rådgivning for ansatte ved innkjøp av AV-utstyr til egen enhet. Kontakt Medieseksjonen.

Retningslinjer for foto og filmopptak

Samtykkeerklæring for fotografering og filmopptak

Samtykkeerklæring for fotografering – skjema for utfylling (.PDF) når vi tar bilde av personer til bruk på våre nettsider.

Samtykkeskjema for streaming/live-sending/direktesending av film på OsloMet (.PDF) – alle som skal filme og formidle arrangement o.l. direkte på nettet (streaming) må fylle ut dette skjema og arkivere det i Public 360. Alle som blir filma skal gi informert samtykke i form av signatur i skjema.

 

Kontakt

chatbot-portlet