Public 360 | Verktøyoversikt - Ansatt

Bruk av Public 360 ved OsloMet

Bruk av Public 360 ved OsloMet

Public 360 er systemet OsloMet plikter å bruke til saksbehandling og lagring av dokumenter om vår kjernevirksomhet.

Hvordan bruke Public 360

Les mer om hva Public 360 er, hvordan systemet skal brukes og hva som skal lagres i systemet på våre nettsider i sharepoint.

Kontakt

Kontakt