Public 360 | Verktøyoversikt - Ansatt

Bruk av Public 360 ved OsloMet

Bruk av Public 360 ved OsloMet

Public 360 er systemet OsloMet plikter å bruke til saksbehandling og lagring av dokumenter om vår kjernevirksomhet.

Kontakt

Kontakt