Droppe til innhold

Nyheter

Søk på mentoringprogrammet

Søk på mentoringprogrammet

Er du kandidat for opprykk til akademisk toppstilling, eller vil du være mentor? Søk om å få delta i mentoringprogrammet nå, og utvikle karrieren din.

I 2020 tilbys mentoring for opprykkskandidater til akademisk toppstilling.

Er du en potensiell opprykkskandidat?

Som adept i mentoringprogrammet skal du være en kandidat til opprykk til de akademiske toppstillingene professor, dosent eller forsker 1. Du er i dag enten:

 • Fast ansatt førsteamanuensis (i minst halv stilling) med en ambisjon om og vilje til å arbeide mot professoropprykk.
 • Fast ansatt førstelektor (i minst halv stilling) med en ambisjon om og vilje til å arbeide mot et dosentopprykk.
 • Fast ansatt forsker i SKO 1109 eller 1110 med ambisjon om og vilje til å arbeide mot opprykk til SKO 1183.

Ved utvelgelse vil blant annet følgende kriterier vektlegges:

 • Din motivasjon og begrunnelse
 • Faglig spredning
 • At du er i et fast tilsettingsforhold eller har minst 12 måneder igjen av tilsettingsperioden
 • At du er ansatt i minst 50 %-stilling
 • At du er medlem av eller leder en forskningsgruppe

Universitetets handlingsplan for mangfold slår fast at 25 % av deltakerne i mentoringprogrammet skal ha innvandrerbakgrunn. Innvandrerbakgrunn defineres her enten som "innvandrere", personer med to utenlandske foreldre som selv har innvandret eller "norskfødte med innvandrerforeldre", det vil si personer som er født og oppvokst i Norge med to utenlandsfødte foreldre. Hvorvidt programmet kommer til å gå på engelsk eller norsk vil avhenge av norskkunnskapene til deltakerne med innvandrerbakgrunn. 

Vil du være mentor?

OsloMet-akademiet ønsker også å rekruttere mentorer til mentoringprogrammet. Mentorer skal være ansatte i akademiske toppstillinger.

Ved utvelgelse vil følgende kriterier vektlegges:

 • Interesse for andres og egen vekst og læring 
 • Gode kommunikative evner
 • Nettverk
 • Vilje til å avsette tid til mentorrollen 

Mentorene vil få et tilskudd på opptil 10 000 kr som skal brukes på egen faglig utvikling.

Slik søker du

Slik er forløpet i mentoringprogrammet

 • Programmet starter opp i januar 2020og avsluttes i desember 2020.
 • I denne perioden forventes mentor og adept å avholde 10-12 møter.
 • Det vil i perioden avholdes fire fellessamlinger, en Mentor Master class og én samling eksklusivt for adepter. 

Planlagte aktiviteter og samlinger i 2020

 • Oppstartsmøte for adeptene/opprykkskandidatene: 16. januar
 • Mentor master class: 23. januar
 • Oppstartsamling: 13. februar (adeptene og mentorene)
 • Adeptsamling: 2. april
 • Underveissamling 1: 26. mai (adeptene og mentorene)
 • Underveissamling 2: 8. september (adeptene og mentorene)
 • Avslutningssamling: 26. november (adeptene og mentorene)

 

Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene, og du forplikter deg til å gjennomføre 10-12 mentor-adept-møter.

Se her for mer informasjon om programmet

chatbot-portlet