Droppe til innhold

Nyheter

Unntak fra karanteneregler for arbeidspendlere

Unntak fra karanteneregler for arbeidspendlere

Fra 27.oktober er det endring i unntak fra karanteneregler for arbeidspendlere.

Karanteneregler for arbeidspendlere fra Sverige og Finland. 

Ansatte som pendler mellom Sverige eller Finland og Norge i forbindelse med arbeid, er unntatt karantene i arbeidstiden, dersom de testes for covid-19 minst hver syvende dag. Det er arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge som er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen. Unntaket gjelder kun i arbeidstiden. Dersom arbeidstakeren har fritid i Norge, enten mellom arbeidsøktene eller før utreise, må de oppholde seg i reisekarantene i denne tiden. Det anbefales at ansatte som pendler tar med dokumentasjon på arbeidsbekreftelse, eks en kopi av arbeidskontrakt som kan vises på grensen.

Karanteneregler for arbeidstakere fra land definert som røde av EU.

Nye karantenebestemmelser for innreise av utenlandske arbeidstagere trer i kraft fra midnatt natt til lørdag 31. Oktober, 2020. Reglene vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

  1. Arbeidstagere fra land EU definerer som røde (mer enn 150 smittetilfeller pr. 100.000 innbygger) eksempel Polen, Frankrike, Storbritannia og Spania, vil måtte være i karantene i 10 dager, før de kan besøke OsloMets studiesteder. De kan starte sitt arbeid digitalt.
  2. Du må kunne dokumenteres at karanteneperioden gjennomføres på enerom. OsloMet har ved opphold i Oslo en avtale med Frogner House som har rutiner for karantene opphold på sine leiligheter. Arbeidsgiver bestiller opphold på e-post til booking@frognerhouse.no. Kostnaden dekkes av bestillende enhet.

Koronatesting

Personer som er bosatt i og ankommer Norge for å jobbe eller gjennomføre et oppdrag, kan unntas fra karanteneplikt i arbeidstiden når de har fått bekreftet negativ test. Dette gjelder også for personer som er bosatt i Norge og har vært på arbeidsreise. For å få unntak må arbeidsgiver sørge for to tester for koronavirus etter ankomst til Norge. Testene må bli tatt med minimum 48 timers mellomrom, og test to kan tidligst tas dag fem. Dersom første test er negativ, gjelder unntaket fra reisekarantene kun i arbeidstiden. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeidstiden og på fritiden.

  1. For å lette presset på Oslo Kommune anbefales det å bruke testing via SiO’s teststasjoner på OsloMet, Pilestredet 48 og 50, tilgjengelig 3 dager i uken (mandag, onsdag og fredag). Ansatte tilknyttet OsloMet skal forhåndsbestille testing på tlf. (+47) 22 85 33 00. For ansatte med norsk ID nummer er dette gratis. Se mer info om koronoatesting på SiO sine nettsider. 
  2. For personer som er på oppdrag eller arbeid for OsloMet og ikke har et norsk ID nummer, må oppdragsgiver bestille testtid hos en privat helseaktør som eks Aleris eller Dr.Dropin. Kostnad er ca. 600,- og dekkes av oppdragsgiver da det er Norge som har satt denne regelen.

Ta smittevernkurset

Det anbefales I tillegg at alle som skal besøke OsloMet sine studiesteder tar smittevernskurset før de skal være på campus 

Utfyllende informasjon

Mer informasjon om hva du skal gjøre hvis du ankommer Norge fra et rødt land eller område finner du på helsenorge.no.

 

 

 

 

chatbot-portlet