BiE | Brukerstøtte i Eiendom - Ansatt

Kontakt

Kontakt

Brukerstøtte i eiendom (BiE)

Brukerstøtte i eiendom (BiE)

Brukerstøtte i Eiendom har ansvar for drift og vedlikehold av universitetets bygninger og servicetjenester til studenter og ansatte. Dette gjelder daglig bygningsdriftsoppgaver, generelle og tekniske vedlikeholdstiltak og mindre ombygginger. BiE har også ansvar for servicetjenester som posthåndtering, flytting og tilrettelegging for bruk av sykler og tjenestebiler .
  • BiE bistår ved eiendomsrelaterte driftsoppgaver- og tjenester.
  • Ved hastesaker, vennligst kontakt sentralbordet på telefon 67235000. De overfører deg til riktig person.

Avfall og renhold

Avfallshåndtering er en viktig del av miljøfokuset til OsloMet. Universitetet skal produsere minst mulig avfall og legge til rette for god avfallssortering slik at avfallsmengden blir så liten som mulig. Eiendomsavdelingen skal sørge for god tilrettelegging og informasjon om avfallssortering, sørge for egnede og godt merkede avfallsbeholdere og bistå ved større mengder avfall. Les mer om avfall og renhold, og hvordan du kan bidra.

Arealbehov og ombyggingsprosjekter

Behov for tilpasninger av arealer til undervisning og administrasjon, eller små vedlikeholdsarbeider og enkel utbedring av lokaler? Eiendomsavdelingen kan bistå i dette arbeidet, her finner du mer informasjon og hvordan du melder inn behov.

Drift

Driftsteknikerne yter service til deg som brukere og har ansvar for å utføre reparasjoner og vedlikehold i universitetets bygninger. Her finner du informasjon om hvilke skader, mangler og behov du kan melde inn til drift.

 

 

Kopipapir

Er det tomt for kopipapir? Send inn en bestilling via kontaktskjemaet "Drift", så sørger eiendom for utlevering av mer kopipapir.

Flytting

Eiendom er behjelpelig ved flytting av møbler, bytte av kontor, flytting av større grupper og spesialrom. Gi beskjed når du skal flytte, slik at vi kan legge til rette for en god prosess. Her finner du mer informasjon om flytting.

Post

Posttjenesten ved OsloMet kan bistå med informasjon og assistanse ved postutsendelse- og mottak. Her finner du mer informasjon om å sende post, frister for innlevering og sporing av pakker.

Tjenestebiler

OsloMet har to tjenestebiler på campus Pilestredet til disposisjon for sine ansatte. Her finner du informasjon om bestilling og bruk av tjenestebil.