Campusprogrammet | Satsinger - Ansatt

Campusprogrammet

Campusprogrammet

OsloMet skal utvikle bærekraftige, moderne universitetscampuser med rom for flere studenter og nye lærings- og samarbeidsformer.

Bakgrunn

I tråd med universitetets Strategi 2024 skal OsloMet utvikle moderne universitetscampuser med større kapasitet, tilpasset nye lærings- og samarbeidsformer. Bygningsmassen skal videreutvikles i bærekraftig retning, i samarbeid med våre utleiere.

Prognoser viser en økning i studenttallet i årene fremover, og OsloMet må drive sin virksomhet mer arealeffektivt. Universitetets undervisning, forskning og administrative arbeid foregår i leide bygninger med tidsavgrensede leieavtaler, og det er nødvendig med langsiktig planlegging av hvordan arealer skal disponeres for å svare på institusjonens og samfunnets behov.

Campusprogrammet skal ivareta en helhetlig campusutvikling for OsloMet både i Oslo og på Romerike, som støtter opp under universitetets virksomhetsstrategi.