Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Campusprogrammet

OsloMet skal utvikle moderne universitetscampuser med rom for flere studenter og nye lærings- og samarbeidsformer, og videreutvikle bygningsmassen i en miljøvennlig retning.

I tråd med universitetets Strategi 2024 skal OsloMet utvikle moderne universitetscampuser med kapasitet til flere studenter, som er tilpasset nye lærings- og samarbeidsformer. Videreutviklingen av bygningsmassen skal skje i en bærekraftig retning i samarbeid med våre utleiere.

Vi regner med en økning i studenttallet i årene fremover, og OsloMet må drive sin virksomhet stadig mer arealeffektivt. Universitetets undervisning, forskning og administrative arbeid foregår i leide bygninger med tidsavgrensede leieavtaler, derfor er det nødvendig med langsiktig planlegging av hvordan arealer skal disponeres for å svare på institusjonens behov.

Ledelsen har derfor opprettet campusprogrammet, som skal ivareta en helhetlig campusutvikling i hele Oslo-regionen som støtter opp under universitetets virksomhetsstrategi. En del av arbeidet i programmet blir å definere hvordan OsloMet sin aktivitet på Romerike vil kunne bidra til å realisere strategien. Utflytting fra studiestedet på Kjeller, er også et prosjekt som ligger under campusprogrammet.

Arne-Vetle Gulliksen er engasjert som programleder frem til 2024.

Her kommer lenke til vedtatt mandag for programmet, og oversikt over styringsgruppe og referansegruppe.

Kommende aktiviteter

  • 29. oktober 2020:  Styreseminar der man skal diskutere mulighetene for fremtidens universitet og campus.
  • 25. november 2020: Dialogkonferanse med eksterne interessenter i OsloMet sin aktivitet på Romerike fremover.

Oppdateres med flere aktiviteter fortløpende.

Kontakt

Spørsmål til programmet? Send e-post til: campusprogrammet@oslomet.no

chatbot-portlet