Campusprogrammet | Satsinger - Ansatt

Campusprogrammet

Campusprogrammet

OsloMet skal utvikle bærekraftige, moderne universitetscampuser med rom for flere studenter og nye lærings- og samarbeidsformer.

Bakgrunn

I tråd med universitets Strategi 2024 skal OsloMet utvikle moderne universitetscampuser med større kapasitet, tilpasset nye lærings- og samarbeidsformer. Bygningsmassen skal videreutvikles i bærekraftig retning, i samarbeid med våre utleiere.

Vi regner med en økning i studenttallet i årene fremover, og OsloMet må drive sin virksomhet mer arealeffektivt. Universitetets undervisning, forskning og administrative arbeid foregår i leide bygninger med tidsavgrensede leieavtaler, og det er nødvendig med langsiktig planlegging av hvordan arealer skal disponeres for å svare på institusjonens behov.

Ledelsen har derfor opprettet campusprogrammet, som skal ivareta en helhetlig campusutvikling i Oslo-regionen som støtter opp under universitetets virksomhetsstrategi. En del av arbeidet i programmet blir å definere hvordan OsloMet sin aktivitet på Romerike vil kunne bidra til å realisere strategien. Utflytting fra studiestedet på Kjeller ligger også under campusprogrammet.