Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

KD vil etablere OsloMet på Lillestrøm

KD vil etablere OsloMet på Lillestrøm

Kunnskapsdepartementet (KD) ønsker at OsloMet etablerer en ny campus på Lillestrøm, og legger til grunn at minst 20 prosent av virksomheten til universitetet skal foregå der i fremtiden.

OsloMet fikk 10. mai svar fra Kunnskapsdepartementet (KD) på konseptvalgutredningen universitetet oversendte for ny campus på Romerike, etter at styret vedtok ny campus på Lillestrøm i desember.  

KD ønsker at OsloMet etablerer sin nye campus på Lillestrøm, og ber universitetet jobbe videre med konsepter for omfanget av den nye campusen og hvordan den skal henge sammen med virksomheten i Pilestredet.  

– Vi er glade for avklaringen om at vi skal etablere oss på Lillestrøm, slik universitetsstyret gikk inn for. Vi noterer oss også at Kunnskapsdepartementet gir tydelige føringer for arbeidet, som gjør det lettere å jobbe videre med saken, sier OsloMet-rektor Christen Krogh.  

Dette er føringene fra Kunnskapsdepartementet:  

  • OsloMet bes om å utrede flere konseptalternativer for henholdsvis innholdsmessig og omfangsmessig fordeling mellom Pilestredet og Romerike.  
  • Utredningene skal vurdere alternativer med minst 20 pst. av samlet virksomhet lagt til Romerike.
  • Alle alternativene som vurderes må kunne gjennomføres innenfor uendrede budsjettrammer for OsloMet som helhet, altså ikke bundet av tidligere kostnadsfordeling mellom Oslo og Romerike.  
  • Analyseperioden for vurdering av de ulike alternativene skal økes fra 15 til 40 år
  • Som alternative gjennomføringsmodeller for nytt bygg skal OsloMet vurdere statlig byggeprosjekt, leie i markedet og Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Økning i samarbeid med regionen  

Rektor er klar på at utviklingen må skje i tett samarbeid med kommunen, regionen, og departementet.  

– Lillestrømregionen har stort behov for våre utdanninger og fagmiljøer, som for eksempel lærerutdanning og sykepleie. Vi jobber også med å kunne etablere profesjonsutdanning i psykologi og en satsing på intelligent helse her, sier han.  

– Men vi ser selvfølgelig på hele bredden av våre utdanninger. Sammen med kommunene og andre aktører på Romerike vil vi gjerne ha dialog med Kunnskapsdepartementet om studieplasser, sier Krogh.