Postdoktorer - Ansatt

Postdoktorer

Postdoktorer

Postdoktorer er en viktig ressurs for OsloMet som bidrar med fremragende forskning og undervisning.

Vi ønsker å sette fokus på deg som postdoc’s videre karrierevei, på at vi som institusjon – lokalt og sentralt må bidra til at du får den tryggheten og kompetansen nødvendig til å ta neste steg i din karriere.

OsloMet har derfor et eget postdoktor program for å hjelpe postdoktorer med noen av sine behov, og da basert på OsloMets instruks for postdoktorer. Dette er et tilleggstilbud til aktiviteter og oppfølging du som postdoc får fra egen forskningsgruppe, institutt, fakultet/senter.

Postdoktorprogrammet ved OsloMet vil videreutvikles fortløpende.

Noen flere kurs som kan være nyttige etter behov:

Diskuter muligheter og behov med din veileder/mentor – vi ønsker å bidra til din utvikling som forsker!

I tillegg minner vi om at OsloMet Akademiet har flere relevante kurstilbud som kan være av interesse, for eksempel (krever innlogging):

 • Digital transformasjon og ledelse

  Digital transformasjon og ledelse ved OsloMet: En del av OsloMet sin digitaliseringsstrategi er å sette organisasjonen i stand til å være med i den digitale utviklingen som skjer generelt i samfunnet og spesielt i universitets- og høgskolesektoren. Som et ledd i den digitale kompetanseplanen gjennomfører OsloMet Program for digital transformasjon og ledelse. 

  Mer informasjon og påmelding på OsloMets akademiets sider (virksomhetsplattformen.difi.no)

 • Kurs for nye/uerfarne ph.d.-veiledere

  OsloMet tilbyr et 2-dagers kurs med mål om å gi nye/uerfarne veiledere innsikt i hele veiledningsprosessen, forskningsetikk, relasjonen kandidat-veileder, veilederrollen, karriereveiledning og kompetanse på publiseringsstrategier, m.m. Kurset vil også gi innblikk gjennom ulike relevante case.
  Se kursbeskrivelse for læringsmål og detaljer. 

  Mer informasjon og påmelding på OsloMets akademiets sider (virksomhetsplattformen.difi.no)

 • Kurs og veiledning innen akademisk språk

  Er du en doktorgradskandidat eller en forsker som skal holde en presentasjon på din første internasjonale konferanse? Eller ønsker du å forbedre ditt akademiske språk? Enhet for akademisk språkpraksis (AKS) tilbyr kurs, seminarer og veiledning.

  Mer informasjon og påmelding på AKS sine sider (oslomet.no)

Lenke til noen finansieringskilder