Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Regelverk FoU

De viktigste lovene og forskriftene

Her finner du oversikt over de viktigste lovene og forskriftene for FoU-området, som offentlighetsloven , forvaltningsloven mm. 

Regelverk innen forskningsetikk

Høgskolen har ansvar for å sikre at forskningen utføres i samsvar med de rammer som er fastsatt, blant annet i høgskole- og universitetsloven, forskningsetikkloven med forskrift, forvaltningsloven, i vilkår fra eksterne finansieringskilder og i eksterne og interne retningslinjer.

Lovverk relevante for forskningsprosjekter

Avhengig av prosjektopplegg og forskningsdesign vil følgende lover med forskrifter være aktuelle.

Regelverk spesielt for stipendiater

I tillegg til at stipendiater skal følge det regelverk som gjelder for alle som driver med forskning, er det fastsatt en intern forskrift og noen interne retningslinjer spesielt for stipendiater.

 

chatbot-portlet