Regelverk FoU - Ansatt

Regelverk FoU

Regelverk FoU

En oversikt over aktuelt regelverk, forskrifter og lover for forskning og utvikling.

De viktigste lovene og forskriftene

Her finner du oversikt over de viktigste lovene og forskriftene for FoU-området, som offentlighetsloven , forvaltningsloven mm. 

Regelverk innen forskningsetikk

Universitetet har ansvar for å sikre at forskningen utføres i samsvar med de rammer som er fastsatt, blant annet i høgskole- og universitetsloven, forskningsetikkloven med forskrift, forvaltningsloven, i vilkår fra eksterne finansieringskilder og i eksterne og interne retningslinjer.

Lovverk relevante for forskningsprosjekter

Avhengig av prosjektopplegg og forskningsdesign vil følgende lover med forskrifter være aktuelle.

Regelverk spesielt for stipendiater

I tillegg til at stipendiater skal følge det regelverk som gjelder for alle som driver med forskning, er det fastsatt en intern forskrift og noen interne retningslinjer spesielt for stipendiater.