A-å verktøy | Verktøyoversikt - Ansatt

Verktøy A-Å

Verktøy A-Å

A-G

 • Adobe Connect

  Nettbasert undervisning/møter

 • Arrangement - sjekkliste

  Sjekklister, maler, eksempler og ressurser

 • Atekst

  Artikler fra norske, svenske og danske aviser

 • AV-utlån

  Medieseksjonens utlåns- og bookingsystem. Her kan studenter og ansatte bestille audiovisuelt utstyr til faglige prosjekter

 • Biblioteksøk (Oria)

  Litteratursøk

 • BiE

  Brukerstøtte i Eiendom

 • Bildebasen for OsloMet

  OsloMet-bilder på Flickr - bildene er til fri bruk kun i redaksjonell sammenheng. Fotograf og OsloMet – storbyuniversitetet må krediteres

 • Blogg.hioa.no

  Alle blogger ved OsloMet. Studenter, tilsatte, prosjekter og organisasjoner kan ta i bruk WordPress-blogg

 • Bokskapet

 • Box

  Skylagring av filer i Box

 • Canvas

  Canvas er en skybasert læringsplattform

 • Clue Online

  Digital ordbok og oversetting fra/til norsk fra mange ulike språk.

 • Cristin

  Forskningsdatabase for norske vitenskapelige publikasjoner som artikler, foredrag, mediebidrag, kunstneriske utstillinger og bøker

 • Databaser fra biblioteket

  Søk i vitenskapelige og fagdatabaser fra Universitetsbiblioteket.

 • EndNote

  Referanseverktøy som gjør det lettere å bl.a. sette inn siteringer og lage litteraturlister i Word-dokumenter

 • EPN

  Emneplanlegging på Nett

 • Fagarkivet

  Et av våre digitale publiseringsarkiver. Her finner du bl.a. faglige arbeider, rapportserier og bacheloroppgaver (med karakter A eller B), skrevet av ansatte eller studenter.

 • Fagpersonweb

  Et støtteverktøy når du i din undervisningspraksis trenger innsyn i undervisnings-eller studentinformasjon som er registrert i Felles studentsystem (FS). Fagpersonweb har mulighet for generering av lister og statistikk.

 • Feide Innsyn

  Sjekk dine tilganger via Feide. Se under Tjenester/Services

 • Felles studentsystem

  OsloMet sitt studieadministrative system

 • Filesender

  Sikker overføring av store filer i UH-sektoren

 • Forskningsdatabasen

  Oversikt over metainformasjon om all forskning ved OsloMet, inkludert studentoppgåver som omhandlar personopplysningar.

H-Å

 • Hjelp A-Å

  Support/brukerstøtte for tjenester

 • Inspera

  Logg på Inspera - verktøy for digital eksamen

 • IT-servicedesk

  Brukerstøtte IT for teknisk support av PC, telefoni og øvrig IKT-utstyr ved OsloMet

 • Leganto – pensumlistesystem

  Pensumlistesystemet Leganto er tilgjengelig via Canvas.

 • Læreverkstedet

  Læreverkstedet er et produksjons- og øvingstiltak som inngår i PISA-kurset

 • Læringsbiblioteket.no

  Læringsbiblioteket er en database med oppsummert forskning om hvordan ulike former for digitalisering av utdanning bidrar til studenters læring.

 • Mazemap

  MazeMap er et interaktivt kart over campus Oslog og Kjeller. Her kan du søke opp romnummer, finne skrivere, se bilder av rom og få hjelp til å finne fram. Romkodene i TP er koblet opp til MazeMap.

 • Mime forskningsserver

  Forskningsserver for ikke-sensitive data, primært for forskningsprosjekt med tunge beregningsoppgaver (Stata, R, SPSS)

 • Min Bestilling

  Bestille en vare eller tjeneste

 • Nettskjema

  Undersøkelsesverktøy for å utforme og administrere datainnsamling, tilbakemeldinger og spørreskjemaer. Driftes av UiO.

 • ODA

  OsloMets vitenarkiv

 • Office 365

  Office 365 inkluderer Outlook webmail, gratis Microsoft Office-pakke, og flere skytjenester som Office Online og OneDrive (1 TB gratis lagringsplass).

 • Open Access

  Publisering/arkivering av eget forskningsmateriale

 • Ordbøker og leksika

  Ordbøker, faglige og generelle leksika

 • Oria - biblioteksøk

  Søk etter artikler, bøker, tidsskrifter i alle OsloMets samlinger (fysisk og elektronisk, samt artikler).

 • OTRS

  Henvendelseshåndteringssystemet ved OsloMet. Oversikt over OTRS-innlogginger.

 • Outlook online (webmail)

  E-post for ansatte (webmail / online, skybasert).

 • Personalhåndbok

  Et verktøy for ansatte, ledere og HR. Gir svar på hvilke rettigheter og plikter som følger arbeidsforholdet.

 • Prosjektverktøy

  Maler for gjennomføring av prosjekter

 • Passord.oslomet.no

  Administrer din IT-konto ved OsloMet. Her kan du lage nytt passord.

 • Public 360

  OsloMets saksbehandlingssystem

 • Rombestilling- og info

  Om reservasjon av møterom og hvordan gjennomføre videomøte og videokonferanse

 • SAP-portalen

  Registrering av arbeidstid, reise, permisjon/fravær, lønn m.m.

 • Samhandlingsverktøy

  Prosjektrom, forskerrom og samhandlingsrom

 • SPSS

  Statistisk dataanalyseprogram

 • Studentweb

 • Styringsportalen

  Styringsportalen gir informasjon om økonomidata, måltall og resultatindikatorer, HR-data, studentdata og forskningsdata.

 • Tableau

  Presentasjons- og rapportverktøy koblet til Felles studentsystem (FS).

 • Teams

  Verktøy for samhandling og intern kommunikasjon.

 • TP - (timeplanlegging)

  Timeplanlegging for undervisning og eksamen.

 • UBW

  Innlogging til økonomisystemet Unit4 ERP web (tidligere Agresso).

 • Urkund (plagiatkontroll)

  Tekstgjenkjenningsprogram som brukes i Canvas og Inspera

 • Varbi

  Rekrutteringssystem - HR

 • Zoom

  Digitalt læringsverktøy