FoU-støtte for ansatte ved HV | FoU - Ansatt

FoU-støtte for ansatte ved HV

FoU-støtte for ansatte ved HV

Seksjon for FoU ved Fakultet for helsevitenskap yter service, rådgivning og støtte til våre institutter, forskningsgrupper og enkeltforskere. Våre tjenester omfatter strategiutvikling og implementering, ekstern forskningsfinansiering, forskningsetikk, datahåndtering og forskerutdanning. Seksjonen innehar sekretariatet for fakultetets FoU-utvalg og doktorgradsutvalg.

For spørsmål knyttet til doktorgradsutdanningene ta kontakt på phd-hv@oslomet.no.

Ansatte i seksjon for FoU ved HV

Nedenfor finner du informasjon som er spesifikk for ansatte ved Fakultet for helsevitenskap (HV). Felles informasjon om FoU-støtte på OsloMet finner du i toppmenyen, under "I forskning".

Ressursside for ph.d.-kandidater, veiledere og bedømmelseskomité

Ressursside for ph.d.-kandidater og -veiledere ved HV

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning i forskning

Forskningsfinansiering

Forskningsgrupper

Kriterier for og søknad om etablering /endring av forskningsgrupper ved HV

Tid til forskning

Kriterier for og søknad om FoU-tid

Forskningstermin

Retningslinjer for og søknad om forskningstermin

Statistikkstøtte

Søknad til REK

Søknad til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Vitenskapsombud

Fakultetets vitenskapsombud gir råd og veileder ansatte i forskningsetiske spørsmål. Målet er å ha en god forskningskultur og forebygge og løse konflikter på et lavest mulig nivå.

Kontakt vitenskapsombudet: Trine B. Haugen (oslomet.no)

Hvordan drifte et forskningsprosjekt?

Organisering 

Organisering av forskningen på HV

Skal du rekruttere en stipendiat?

Rekruttering av stipendiatstilling ved HV