FoU-støtte for ansatte ved HV | FoU - Ansatt

FoU-støtte for ansatte ved Fakultet for helsevitenskap (HV)

FoU-støtte for ansatte ved Fakultet for helsevitenskap (HV)

Seksjon for FoU (HV) yter service, rådgivning og støtte til våre institutter, forskningsgrupper og enkeltforskere. Våre tjenester omfatter strategiutvikling og implementering, ekstern forskningsfinansiering, forskningsetikk, datahåndtering og forskerutdanning. Seksjonen innehar sekretariatet for fakultetets FoU-utvalg og doktorgradsutvalg.

For spørsmål knyttet til doktorgradsutdanningene ta kontakt på phd-hv@oslomet.no
Ansatte i seksjon for FoU, HV.

---
Nedenfor finner du informasjon som er spesifikk for ansatte ved Fakultet for helsevitenskap (HV). Felles informasjon om FoU-støtte på OsloMet finner du i toppmenyen, under "I forskning".

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning i forskning

Forskningsfinansiering

Ekstern forskningsfinansiering

Søknad om intern finansiering ved OsloMet og HV

Samarbeidsmidler helse- og sosialfag

Forskningsgrupper

Kriterier for og søknad om etablering /endring av forskningsgrupper ved HV

Tid til forskning

Kriterier for og søknad om FoU-tid

Forskningstermin

Retningslinjer for og søknad om forskningstermin

Statistikkstøtte

Statistikkstøtte ved Fakultet for helsevitenskap

Statistikkstøtte ved OsloMet

Kvalitativt metodeforum (forankret ved Senter for profesjonsstudier)

Kvantitativt metodeforum

Søknad til REK

Søknad til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Vitenskapsombud

Fakultetets vitenskapsombud gir råd og veileder ansatte i forskningsetiske spørsmål. Målet er å ha en god forskningskultur og forebygge og løse konflikter på et lavest mulig nivå.
Kontakt vitenskapsombudet: Trine B. Haugen

Hvordan drifte et forskningsprosjekt?

Ressursside for ph.d.-kandidater, veiledere og bedømmelseskomité