Open Digital Archive | Formidling og publisering - Ansatt

Open Digital Archive (ODA)

Open Digital Archive (ODA)

ODA er OsloMets digitale vitenarkiv og inneholder bl.a. fagfellevurderte tidsskriftsartikler, masteroppgaver og doktoravhandlinger fra OsloMet.

I Open Digital Archive (ODA) finner du:

  • Fagfellevurderte tidsskriftsartikler og andre vitenskapelige dokumenter registrert i Cristin.
  • Godkjente masteroppgaver av studenter fra OsloMets egne masterprogrammer.
  • Godkjente doktoravhandlinger av studenter fra OsloMets egne forskerutdanningsprogrammer.

Egenarkivering av vitenskapelige tidsskriftsartikler

På OsloMet må alle laste opp sine vitenskapelige tidsskriftartikler i Cristin.

Alt du laster opp i Cristin blir lagret i et lukket arkiv. Dokumentene blir gjennomgått av Universitetsbiblioteket før tilgjengeliggjøring i ODA.

Rettigheter og publisering

Universitetsbiblioteket sjekker og klarerer alle rettigheter med forlag og utgivere. Du kan laste opp dokumenter publisert fra 2003 og fremover.

Ikke-vitenskapelige publikasjoner og bacheloroppgaver publiseres også i ODA (tidligere Fagarkivet):

 

Kontakt

Kontakt