Open Digital Archive | Formidling og publisering - Ansatt

Open Digital Archive (ODA)

Open Digital Archive (ODA)

ODA (tidligere Fagarkivet) er OsloMets digitale vitenarkiv. I ODA finner du bl.a. faglige arbeider, rapportserier, studentoppgaver og doktoravhandlinger, skrevet av ansatte eller studenter ved OsloMet.

I Open Digital Archive (ODA) finner du:

  • Fagfellevurderte tidsskriftsartikler og andre vitenskapelige dokumenter registrert i Cristin.
  • Inntil fem bacheloroppgaver med karakter A, eller B fra hvert emne.
  • Godkjente masteroppgaver av studenter fra OsloMets egne masterprogrammer.
  • Godkjente doktoravhandlinger av studenter fra OsloMets egne forskerutdanningsprogrammer.
  • Ikke-vitenskapelige publikasjoner, som rapporter o.l.

Egenarkivering av vitenskapelige tidsskriftsartikler

På OsloMet må alle laste opp sine vitenskapelige tidsskriftartikler i Cristin.

Alt du laster opp i Cristin blir lagret i et lukket arkiv. Dokumentene blir gjennomgått av Universitetsbiblioteket før tilgjengeliggjøring i ODA. Du kan laste opp dokumenter publisert fra 2003 og fremover.

Rettigheter og publisering

Universitetsbiblioteket sjekker og klarerer alle rettigheter med forlag og utgivere. 

Kontakt

Spørsmål? Kontakt oss på e-post oda-kontakt@oslomet.no