Open Digital Archive | Formidling og publisering - Ansatt

Open Digital Archive (ODA)

Open Digital Archive (ODA)

ODA er OsloMets digitale vitenarkiv. I ODA finner du bl.a. faglige arbeider, rapportserier, studentoppgaver og doktoravhandlinger, skrevet av ansatte eller studenter ved OsloMet.

I Open Digital Archive (ODA) finner du:

 • Fagfellevurderte tidsskriftsartikler og andre vitenskapelige dokumenter registrert i Cristin.
 • Inntil fem bacheloroppgaver med karakter A og B fra bachelorprogrammene.
 • Godkjente masteroppgaver av studenter fra OsloMets egne masterprogrammer.
 • Godkjente doktoravhandlinger av studenter fra OsloMets egne forskerutdanningsprogrammer.
 • Ikke-vitenskapelige publikasjoner, som rapporter og lignende.
 • Egenarkivering av vitenskapelige tidsskriftsartikler

  På OsloMet må alle laste opp sine vitenskapelige tidsskriftartikler i Cristin i henhold til OsloMets publiseringspolitikk.

  Alt du laster opp i Cristin blir lagret i et lukket arkiv. Dokumentene blir gjennomgått av Universitetsbiblioteket før tilgjengeliggjøring i ODA. Du kan laste opp dokumenter publisert fra 2003 og fremover.

 • Publisering av bacheloroppgaver

  I ODA ligger et utvalg av inntil fem bacheloroppgaver (A- og B-oppgaver) per årskull fra bachelorprogrammene. Disse er fra 2017 og senere. Oppgavene velges ut av emneansvarlig, som sender dem til oda-kontakt@oslomet.no.

 • Publisering av masteroppgaver

  Masteroppgaver som har fått bestått karakter høstes fra Inspera og legges ut i ODA av Universitetsbiblioteket. Publisering må godkjennes av kandidaten ved innlevering, eventuelt med embargoperiode. Informasjon om publisering av masteroppgaver.

 • Publisering av avhandlinger

  Avhandlingene skrevet ved OsloMet publiseres digitalt på Skriftserien (skriftserien.oslomet.no) og lagres i ODA. Informasjon om publisering av avhandlinger.

 • Arkivering av andre dokumenter

  I tillegg til vitenskapelige arbeider og studentoppgaver arkiveres rapporter, notater o.l. i ODA. Ta kontakt med oss hvis du trenger registreringstilgang.

 • Kontakt

  Spørsmål? Kontakt oss på e-post oda-kontakt@oslomet.no.