Innovasjon

Innovasjon er en viktig del av OsloMets samfunnsoppdrag. Kommersialisering, offentlig og sosial innovasjon står sentralt i universitetets forsknings- og utdanningsaktiviteter.

Innovasjon - knappemeny

Innovasjon - landingssidelenker