Forskningsdatabasen

Her finn du tips og råd knytt til utfylling og bruk av Forskningsdatabasen. Forklaringane er delt inn i dei ulike fanene i Forskningsdatabasen. Klikk på plussteikna på bileta for å få utfyllande informasjon om Forskningsdatabasen.

Bruk av Forskningsdatabasen

 1. Om Forskningsdatabasen og registrering av informasjon

  Forskningsdatabasen er ein intern database der du skal registrere metainformasjon om forskinga. På denne måten blir forskinga søkbar og tilgjengeleg for andre tilsette ved OsloMet. Første versjon av Forskningsdatabasen vart lansert i juni 2020.

  Angåande registrering

  16. september 2020 bestemte viserektor i samråd med Forskningsdirektør fylgjande prioriteringar knytt til innlegging av informasjon i Forskningsdatabasen. Innspela kjem frå prosjektleiar og er også basert på tilbakemelding frå FAL (forskningsadministrativt ledernettverk.)

  • Nye søknadar som blir sendt, skal leggast inn seinast 14 dagar etter at søknaden er sendt. Gjerne før, på idestadiet, men seinast 14 dagar etter.

  • Aktive prosjekt skal oppdaterast - frå no av og med frist 31.12.2020.

  • Anbefalar alle å søke opp sitt eige "kortnamn" (det som står først i e-posten din). Gå inn på Participants, og trykk på eige kortnamn, trykk Edit, og slett og legg det til på nytt - så blir prosjektet oppdatert med korrekt namn og tilhøyrigheit.
  • Aktive studentoppgåver skal leggast inn med frist 31.03.2021.
  • Vi oppfordrar dere gjerne å legge inn ei linje om ein søknad allereie frå idestadiet, på denne måten kan FoU-administrasjonen få kjennskap til at det blir arbeidd med ein søknad. Fyll på med ytterlegare informasjon etterkvart. 
  • Når det gjeld historiske prosjekt, så fyll gjerne inn ytterlegare informasjon, då noko av dette skal gjenbrukast både på nettsider og som referanseprosjekt. Er det "historiske" prosjektet avslutta, eller søknaden ikkje vart innvilga, så kan dere klassfisere det med grøn farge. Då treng dere ikkje å fylle ut fanene som gjeld databehandling og godkjenningar. NB! Dette gjeld berre historiske prosjekt!
 2. Forskningsdatabasen si startside

 3. New project
 4. Overview
 5. Status
  Er eit "historisk" prosjekt avslutta, eller søknaden ikkje vart innvilga, så kan det klassfiserast med grøn farge. Då treng dere ikkje å fylle ut fanene som gjeld databehandling og godkjenningar. NB! Dette gjeld berre historiske prosjekt!
 6. Project info
 7. Project details
 8. Participants
 9. Data management
 10. Approvals
 11. Log

Kontakter Forskningsdatabasen