Osloregionens Europakontor - Ansatt

Osloregionens Europakontor (ORE)

Osloregionens Europakontor (ORE)

OsloMet er medlem i Osloregionens Europakontor (ORE).

ORE-kontor i Brussel

Osloregionens Europakontor (ORE) har eget kontor i Brussel og bidrar med oppdatert informasjon om EU-politikk og programmer ved for eksempel nyhetsbrev og fagnyhetsbrev, informasjon om utlysninger, notater om politikkutvikling, informasjonsseminarer om EU-programmer. ORE arrangerer også arrangementer for matchmaking til EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer inkludert Horisont Europa. 

Kurs og studiereiser

ORE holder egne kurs og arrangerer studiereiser for norske miljøer.

Studiebesøk og hospitering

ORE har en egen hospiteringsordning der ansatte ved institusjonene kan arbeide i Brussel i perioder.

Informasjon om studiebesøk og hospitering ved ORE, Osloregionens Europakontor.

Ta kontakt med Vera Østensen i OsloMets avdeling for FoU for mer informasjon om mulighetene universitetet har gjennom ORE.

Mer informasjon om ORE kan man finne på deres nettsider. (osloregion.org)