Forskningsetikk | Avtaler, etikk og jus - Ansatt

Forskningsetikk

Forskningsetikk

Universitetet har ansvar for å sikre at forskningen utføres i samsvar med de rammer som er fastsatt, blant annet i høgskole- og universitetsloven, forskningsetikkloven med forskrift, forvaltningsloven, i vilkår fra eksterne finansieringskilder og i eksterne og interne retningslinjer.

De nasjonale forskningsetiske komiteene har utarbeidet 14 retningslinjer som handler om hvordan forskningsetikk kan utøves gjennom god forskningspraksis. (forskningsetikk.no).

Kontakt: Forskningsetikk

Kontakt: Forskningsetikk