FoU-støtte for ansatte ved SAM | FoU - Ansatt

FoU-støtte for tilsatte ved SAM

FoU-støtte for tilsatte ved SAM

Her har vi samlet nyttig informasjon om FoU for tilsatte ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Felles informasjon om FoU-støtte på OsloMet finner du i toppmenyen, under "I forskning".

Tildeling av FoU-tid

Les mer om krav og forventninger for tildeling av FoU-tid

Forskningsfinansiering, stipender med mer

Vil du søke midler? Internt eller eksternt? Har du fått tilslag?

Søknadsutvikling

  • Ta kontakt med FoU-seksjonen ved fakultetet! Vi kan hjelpe deg!
  • Søknaden og budsjettet skal være godkjent av ledelsen med dette skjemaet:

Fakultetets godkjenningsskjema for søknader om eksterne midler

Har du fått tilslag på eksterne midler?

  • Fakultetet arrangerer et formelt oppstartsmøte i samarbeid med prosjektleder

FoU-håndbok

FoU-støtte ved fakultetet

Hva gjør vi?