FoU-, Formidlings- og Innovasjonsprisen - Ansatt

FoU- , Formidlings- og Innovasjonsprisen

FoU- , Formidlings- og Innovasjonsprisen

Vet du om noen på OsloMet som har utmerket seg på forskning, forskningsformidling eller innen innovasjon?

Formålet med FoU-, formidlings, og Innovasjonsprisene er å gi en påskjønnelse som stimulerer og gir inspirasjon til prismottakerne og deres miljøer ved OsloMet. Prisene er på 60.000 kroner og skal brukes til å videreføre arbeidet til personen, gruppen, miljøet eller prosjektet.

Man kan nominere enkeltindivider, grupper, miljøer eller prosjektet til de tre prisene. Det er viktig at du legger inn en god begrunnelse for hvorfor din kandidat fortjener prisen. Nominasjonsskjemaene for årets priser legges ut i løpet av sommeren .

Nominasjonsskjemaene for årets priser er nå stengt. Fristen for å nominere kandidater var 15. september. Prisene deles ut under OsloMets forskningsdag til høsten.

 • Mer om FoU-prisen

  FoU-prisen skal øke oppmerksomheten om forsknings- og utviklingsarbeidet ved OsloMet og inspirere til utvikling av denne virksomheten. Prisen tildeles en medarbeider eller et fagmiljø som har utmerket seg ved forskning eller utviklingsarbeid av meget høy kvalitet. Det legges vekt på samfunnsmessig relevans og på anerkjennelse i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer samt på kandidatens bidrag til utvikling av fagmiljøet. Prispengene skal nyttes til tiltak som bidrar til ytterligere styrking av pristakerens FoU-miljø.

 • Mer om Innovasjonsprisen

  Innovasjonsprisen skal øke oppmerksomheten knyttet til innovasjon ved OsloMet, og inspirere til utvikling på dette området ved dette universitetet. Prisen tildeles en medarbeider, et fagmiljø eller et prosjekt, som har, eller har hatt tilknytning til OsloMet, og som gjennom innovasjon har utmerket seg på eller utenfor OsloMet. Den/de som mottar prisen har gjort en særlig innsats for å fremme innovasjon overfor studenter og ansatte ved OsloMet, og på en måte som gjør at resultater av innovasjonsarbeidet blir nyttiggjort også utenfor OsloMet. Det legges vekt på kandidatens bidrag til å fremme nye tanker og ideer som blir nyttiggjort, nye og innovative måter å jobbe på, og/eller at det er lagt til rette for særlig økt grad av innovasjon i prosjekter/satsinger. Prispengene skal nyttes til tiltak som bidrar til ytterligere styrking av innovasjon ved OsloMet.

 • Mer om Formidlingsprisen

  Formidlingsprisen deles ut til medarbeidere og fagmiljøer som aktivt formidler fagkunnskap på en framragende måte til samfunns- og arbeidsliv. Det legges vekt på brukerrettet og allmennrettet formidling av høy kvalitet i ulike formidlingskanaler. Prispengene skal nyttes til tiltak som styrker fagmiljøets profilering og formidlingsvirksomhet.

 • Tidligere vinnere

  2021

  OsloMets Forskningsdag 2021 (Youtube.com)
   

  2020 

  • FoU-prisen gikk til Leif Hernes ved Institutt for barnehagelærerutdanningen ved Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier.
  • Innovasjonsprisen gikk til TRALL-prosjektet ved Institutt for barnehagelærerutdanningen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.
  • Formidlingsprisen gikk til Svenn-Erik Mamelund fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved Senter for Velferds- og arbeidslivsforskning.  

  OsloMets FoU-dag 2020 (youtube.com)

  2019 

  • FoU-prisen gikk til Marit Haldar ved den tverrfaglige forskningsgruppen WATT på institutt for sosialfag ved Fakultet for Samfunnsvitenskap.
  • Formidlingsprisen gikk til forskningsgruppen Samfunnsernæring ved institutt for Sykepleie og helsefremmende arbeid ved Fakultet for Helsevitenskap

  2018 

  • FoU-prisen gikk til Karl Joachim Breunig ved forskergruppen DISKO på Handelshøyskolen på fakultet for Samfunnsvitenskap.
  • Innovasjonsprisen gikk til forskerne bak prosjektet Cozin ledet av Anthony Giannoumis fra Institutt for Informasjonsteknologi på fakultet for Teknologi, Kunst og Design
  • Formidlingsprisen gikk til Ungdatasenteret ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Senter for Velferds- og arbeidslivsforskning. 
    

Kontakt

Kontakt