FoU-, Formidlings- og Innovasjonsprisen - Ansatt

FoU- , Lovende forsker-, Formidlings- og Innovasjonsprisen

FoU- , Lovende forsker-, Formidlings- og Innovasjonsprisen

Vet du om noen på OsloMet som har utmerket seg på forskning, forskningsformidling eller innen innovasjon?

Formålet med FoU-prisen, Prisen for lovende forskere, Formidlingsprisen, og Innovasjonsprisen er å gi en påskjønnelse som stimulerer og gir inspirasjon til prismottakerne og deres miljøer ved OsloMet. Prisene er på 150.000 kroner og skal brukes til å videreføre arbeidet til personen, gruppen, miljøet eller prosjektet.

Man kan nominere enkeltindivider, grupper, fagmiljøer eller prosjektet til de fire prisene. Det er viktig at du legger inn en god begrunnelse for hvorfor din kandidat fortjener prisen. 

Nominasjonsskjemaene for årets priser er nå åpne. Fristen for å nominere kandidater er 2. oktober:

Prisene deles ut under OsloMets forsknings- og innovasjonsdag 23. november 2023.

Høsten 2021 bestemte rektoratet å innføre Prisen for lovende forskere. Denne prisen er rettet mot forskere i starten av sin forskerkarriere.

 • Mer om Prisen for lovende forskere

  Prisen for lovende forskere skal øke oppmerksomheten om forsknings- og utviklingsarbeidet ved OsloMet og inspirere til utvikling av denne virksomheten. Prisen tildeles enkeltforskere som har utmerket seg ved forskning eller utviklingsarbeid av meget høy kvalitet. Det legges vekt på samfunnsmessig relevans og på anerkjennelse i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer samt på kandidatens betydning for eget fagmiljø. 

  Prisen skal deles ut til ansatte i rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktorer) samt faglig ansatte som har disputert innen de siste fem årene. Kandidaten må på tildelingstidspunktet være ansatt i hovedstilling ved OsloMet. Fem-års-kravet kan fravikes på grunnlag av lovbestemte permisjoner, avtjent verneplikt eller sammenhengende sykefravær tilsvarende minst åtte ukers fulltidsfravær. Det må i så fall legges ved dokumentasjon.

  Prisen skal i sin helhet benyttes til FoU-virksomhet eller andre tiltak som er egnet til å styrke prisvinners fagmiljø i samsvar med prisvinners ønsker. Aktuelle tiltak kan f.eks. være workshops, reiseutgifter for nettverksbygging, innkjøp av programvare eller forskningsutstyr som kommer miljøet til gode, avlønning av vitenskapelige assistenter i en midlertidig periode eller publiseringsfond. Prispengene kan ikke benyttes til ordinære lønnsutgifter. Tildeling av prisen skal ikke resultere i noen form for reduksjon i tildeling av driftsmidler, utstyrsbevilgninger eller andre goder som prisvinner ordinært tilkommer.

 • Mer om FoU-prisen

  FoU-prisen skal øke oppmerksomheten om forsknings- og utviklingsarbeidet ved OsloMet og inspirere til utvikling av denne virksomheten. Prisen tildeles en medarbeider eller et fagmiljø som har utmerket seg ved forskning eller utviklingsarbeid av meget høy kvalitet. Det legges vekt på samfunnsmessig relevans og på anerkjennelse i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer samt på kandidatens bidrag til utvikling av fagmiljøet. 

  Prisen skal i sin helhet benyttes til FoU-virksomhet eller andre tiltak som er egnet til å styrke prisvinners fagmiljø i samsvar med prisvinners ønsker. Aktuelle tiltak kan f.eks. være workshops, reiseutgifter for nettverksbygging, innkjøp av programvare eller forskningsutstyr som kommer miljøet til gode, avlønning av vitenskapelige assistenter i en midlertidig periode eller publiseringsfond. Prispengene kan ikke benyttes til ordinære lønnsutgifter. Tildeling av prisen skal ikke resultere i noen form for reduksjon i tildeling av driftsmidler, utstyrsbevilgninger eller andre goder som prisvinner ordinært tilkommer.

 • Mer om Innovasjonsprisen

  Innovasjonsprisen skal øke oppmerksomheten knyttet til innovasjon ved OsloMet, og inspirere til utvikling på dette området ved dette universitetet. Prisen tildeles en medarbeider, et fagmiljø eller et prosjekt, som har, eller har hatt tilknytning til OsloMet, og som gjennom innovasjon har utmerket seg på eller utenfor OsloMet. Den/de som mottar prisen har gjort en særlig innsats for å fremme innovasjon overfor studenter og ansatte ved OsloMet, og på en måte som gjør at resultater av innovasjonsarbeidet blir nyttiggjort også utenfor OsloMet. Det legges vekt på kandidatens bidrag til å fremme nye tanker og ideer som blir nyttiggjort, nye og innovative måter å jobbe på, og/eller at det er lagt til rette for særlig økt grad av innovasjon i prosjekter/satsinger. 

  Prisen skal i sin helhet brukes til tiltak som kan bidra til å styrke miljøets bidrag til innovasjon i samsvar med prisvinners ønsker. Aktuelle tiltak kan f.eks. være workshops, reiseutgifter for nettverksbygging, innkjøp av programvare eller utstyr som kommer miljøet til gode, avlønning av vitenskapelige assistenter i en midlertidig periode, TTO-utgifter, patentering eller formidlingsutgifter. Prispengene kan ikke benyttes til ordinære lønnsutgifter. Tildeling av prisen skal ikke resultere i noen form for reduksjon i tildeling av driftsmidler, utstyrsbevilgninger eller andre goder som prisvinner ordinært tilkommer.

 • Mer om Formidlingsprisen

  Formidlingsprisen deles ut til medarbeidere og fagmiljøer som aktivt formidler fagkunnskap på en framragende måte til samfunns- og arbeidsliv. Det legges vekt på brukerrettet og allmennrettet formidling av høy kvalitet i ulike formidlingskanaler. 

  Prisen skal i sin helhet brukes til tiltak som kan bidra til å styrke miljøets profilering og formidlingsvirksomhet i samsvar med prisvinners ønsker. Aktuelle tiltak kan f.eks. være workshops, konferanser, reiseutgifter for nettverksbygging, avlønning av vitenskapelige assistenter i en midlertidig periode eller publiseringsfond. Prispengene kan ikke benyttes til ordinære lønnsutgifter. Tildeling av prisen skal ikke resultere i noen form for reduksjon i tildeling av driftsmidler, utstyrsbevilgninger eller andre goder som prisvinner ordinært tilkommer.
   

 • Tidligere vinnere

  2022

  • FoU-prisen gikk til Robert Buch ved Handelshøyskolen, Fakultet for Samfunnsvitenskap
  • Prisen for lovende forskere gikk til Semih Gonen ved institutt for Bygg og energiteknikk, Fakultet for Teknologi, kunst og design.
  • Innovasjonsprisen gikk til Gustavo Borges Moreno e Mello, institutt for Informasjonsteknologi, Fakultet for Teknologi, kunst og design.
  • Formidlingsprisen gikk til Kristin Skare Orgeret, institutt for Journalistikk og mediefag, Fakultet for Samfunnsvitenskap

  2021

  OsloMets Forskningsdag 2021 (Youtube.com)

  2020 

  • FoU-prisen gikk til Leif Hernes ved Institutt for barnehagelærerutdanningen ved Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier.
  • Innovasjonsprisen gikk til TRALL-prosjektet ved Institutt for barnehagelærerutdanningen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.
  • Formidlingsprisen gikk til Svenn-Erik Mamelund fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved Senter for Velferds- og arbeidslivsforskning.  

  OsloMets FoU-dag 2020 (youtube.com)

  2019 

  • FoU-prisen gikk til Marit Haldar ved den tverrfaglige forskningsgruppen WATT på institutt for sosialfag ved Fakultet for Samfunnsvitenskap.
  • Formidlingsprisen gikk til forskningsgruppen Samfunnsernæring ved institutt for Sykepleie og helsefremmende arbeid ved Fakultet for Helsevitenskap

  2018 

  • FoU-prisen gikk til Karl Joachim Breunig ved forskergruppen DISKO på Handelshøyskolen på fakultet for Samfunnsvitenskap.
  • Innovasjonsprisen gikk til forskerne bak prosjektet Cozin ledet av Anthony Giannoumis fra Institutt for Informasjonsteknologi på fakultet for Teknologi, Kunst og Design
  • Formidlingsprisen gikk til Ungdatasenteret ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Senter for Velferds- og arbeidslivsforskning. 

Kontakt

Kontakt