Droppe til innhold

Nominér til FoU- , Formidlings- og Innovasjonsprisen!

Vet du om noen på OsloMet som har utmerket seg på forskning, forskningsformidling eller innen innovasjon? Nominér før fristen går ut 30. september 2020.

Formålet med FoU-, formidlings, og Innovasjonsprisene er å gi en påskjønnelse som stimulerer og gir inspirasjon til prismottakerne og deres miljøer ved OsloMet. Prisene er på 60.000 kroner og skal brukes til å videreføre arbeidet til personen, gruppen, miljøet eller prosjektet.

Du kan nominere enkeltindivider, grupper, miljøer eller prosjektet til de tre prisene. Det er viktig at du legger inn en god begrunnelse før 30. september 2020, for hvorfor din kandidat fortjener prisen:

FoU-prisen: https://nettskjema.no/a/fou-prisen2020

Formidlingsprisen: https://nettskjema.no/a/formidlingsprisen2020

Innovasjonsprisen: https://nettskjema.no/a/innovasjonsprisen2020

I 2019 gikk FoU-prisen til Marit Haldar ved den tverrfaglige forskningsgruppen WATT på institutt for sosialfag, og Formidlingsprisen gikk til forskningsgruppen Samfunnsernæring ved institutt for Sykepleie og helsefremmende arbeid.

Mer om FoU-prisen

FoU-prisen skal øke oppmerksomheten om forsknings- og utviklingsarbeidet ved OsloMet og inspirere til utvikling av denne virksomheten. Prisen tildeles en medarbeider eller et fagmiljø som har utmerket seg ved forskning eller utviklingsarbeid av meget høy kvalitet. Det legges vekt på samfunnsmessig relevans og på anerkjennelse i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer samt på kandidatens bidrag til utvikling av fagmiljøet. Prispengene skal nyttes til tiltak som bidrar til ytterligere styrking av pristakerens FoU-miljø.

Mer om Formidlingsprisen

Formidlingsprisen deles ut til medarbeidere og fagmiljøer som aktivt formidler fagkunnskap på en framragende måte til samfunns- og arbeidsliv. Det legges vekt på brukerrettet og allmennrettet formidling av høy kvalitet i ulike formidlingskanaler. Prispengene skal nyttes til tiltak som styrker fagmiljøets profilering og formidlingsvirksomhet.

Mer om Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen skal øke oppmerksomheten knyttet til innovasjon ved OsloMet, og inspirere til utvikling på dette området ved dette universitetet. Prisen tildeles en medarbeider, et fagmiljø eller et prosjekt, som har, eller har hatt tilknytning til OsloMet, og som gjennom innovasjon har utmerket seg på eller utenfor OsloMet. Den/de som mottar prisen har gjort en særlig innsats for å fremme innovasjon overfor studenter og ansatte ved OsloMet, og på en måte som gjør at resultater av innovasjonsarbeidet blir nyttiggjort også utenfor OsloMet. Det legges vekt på kandidatens bidrag til å fremme nye tanker og ideer som blir nyttiggjort, nye og innovative måter å jobbe på, og/eller at det er lagt til rette for særlig økt grad av innovasjon i prosjekter/satsinger. Prispengene skal nyttes til tiltak som bidrar til ytterligere styrking av innovasjon ved OsloMet.

Kontakt

chatbot-portlet