Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Lønn og refusjoner

Refusjoner

Alle kjøp av varer/tjenester skal i utgangspunktet gjøres via Min bestilling. Har du likevel hatt personlige utlegg som du ønsker refundert, finner du en beskrivelse av hvordan du skal gå frem for å få refundert utgiftene.
 • regel

  Husk kvitteringer!

 • telefon

  Bruk DFØ-appen for lettere og enklere registrering av utlegg

Registrere refusjon

Refusjoner skal registreres i enten SAP-portalen eller DFØ-appen:

 1. DFØ-appen - se veiledning for registrering av refusjoner i DFØ-appen
 2. SAP-portalen - se veiledning til registrering av refusjoner i SAP-portalen

Vedlegg scannes, lastes ned eller fotograferes før de "stiftes elektronisk" til saken.

For eksterne

Merk!
Etter 01.07.18 kan eksterne / honorerte bruke DFØ-appen og Selvbetjening for honorarmottagere til honorarskjema, reise og utgiftsrefusjon.

Eksempler på utgifter som kan refunderes

 • Tog
 • Buss
 • Parkering
 • Kollektiv reise
 • Ting som ikke kan kjøpes gjennom bestillingssystemet.

Refusjon av utlegg til databriller

Man får dekket kr 800 av innfatningen og 100 % av brilleglass, tilpasning og synsundersøkelse.

Søknadsskjema «arbeidsbriller til bruk ved dataskjerm»: Last ned word-fil | Last ned pdf-fil

 • Fyll ut personalia i skjemaet
  • Du må få bekreftelse fra nærmeste leder ved en underskrift
 • Ta med skjemaet til optiker så han/hun får skrevet på sin vurdering og underskrift.
 • Refusjon av utlegg registreres deretter i SAP-portalen.
 • Godkjennes i SAP: Attestasjon og anvisning

Mer informasjon om rutine for databriller.

Dette skal ikke i refusjonsskjema

Der OsloMet har rammeavtaler skal disse brukes.

 • Blomster – skal bestilles via Min bestilling. OsloMet har rammeavtale med Mester Grønn.
 • Flyreiser, km-godtgjørelse, og diettgodtgjørelse til ansatte skal registreres i SAP
  • Fly skal også inn i reiseregning i SAP dersom det er fakturert OsloMet
   • Velg «fakturert til Høgskolen» under betalingsmåte.

Refusjon av skattepliktige utlegg

 • Fri avis/tidsskrift
 • Fri telefon
 • Fri internett

Refusjon av skattepliktige utlegg:

Refusjon av kontingenter og medlemskap:

Ikke tilgang til SAP-portalen?

Utbetaling

Refusjoner utbetales utenom lønnskjøring 3-4 ganger hver måned.

Uteblitt betaling?

Kontakt lokal lønnsadministrasjon (økonomiseksjonen på din enhet).

Ta i bruk DFØ-appen

 • I DFØ-appen kan du blant annet:
 • - stemple inn og ut
 • - registrere overtid
 • - sende fraværssøknad 
 • - registrere og levere reiseregning
 • - søke refusjon av utgifter
Hvordan bruke DFØ-appen?

Kontakt

Ta kontakt med lønn/økonomimedarbeidere på egen enhet


chatbot-portlet