Digital timeregistrering | Arbeid, ferie og permisjon - Ansatt

Timelønn - digitale timelister

Timelønn - digitale timelister

Timelønnede medarbeidere som har oppdrag etter separat timeliste, må fylle ut og sende inn digitale timelister for å få utbetalt lønn. OsloMet bruker Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sine selvbetjeningsløsninger til digitale timelister.
Støtte til digitale timelister: variabellonn@oslomet.no
Teknisk støtte med DFØ-appen: lonn@dfo.no eller velg "Hjelp" i appen
TILGANG
Før du kan logge inn i de digitale løsningene og DFØ-appen, må du signere din nåværende arbeidsavtale i Digipost.
Etter signering vil tilgangen opprettes i løpet av 2-3 virkedager. 

Digitale timelister

Digitalisering gir effektive løsninger med digital attestering og godkjenning, raskere utbetalinger, digitalt arkiv over innsendte lister og mulighet for timelønnede til å sende inn timelister uavhengig av tid og sted.

Digitale timelister kan sendes på to måter:

A. med app som brukes fra smarttelefon eller nettbrett, eller

B. med en portal som brukes fra pc.

Du kan velge hvilken av disse du vil bruke. NB: Du må bruke en av disse måtene - enkelte timelønnede kan ha tilgang til SAP-portalen, men denne skal ikke benyttes til digitale timelister. 

App fra smarttelefon eller nettbrett 

Appen kan lastes ned her: 

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon om DFØ-appen, se https://dfo.no/kundesider/lonn/dfo-app

Teknisk hjelp får du på DFØ kundesenter lonn@dfo.no

NB: Før du sender digitale timelister, må du lese denne veilederen til DFØ-appen 

English user guideline here

Pc-portal "Betalmeg"

FAQ og mer informasjon om Betalmeg er tilgjengelig på https://dfo.no/kundesider/lonn/selvbetjening-for-honorarmottakere

Teknisk hjelp får du på DFØ kundesenter lonn@dfo.no

NB: Før du sender digitale timelister, må du lese denne veilederen til Betalmeg

For å føre timer skal "Godtgjørelse" brukes - ikke "Timeføring"

Enkel veileder til digitale timelister - uten bilder

 1. Last ned DFØ-appen eller logg inn på selvbetjening.dfo.no
 2. Trykk «Godtgjørelse», trykk + for å opprette liste
 3. Skriv saksnummer til avtalen du skal føre timer til i feltet som heter Formål – saksnummer finner du på arbeidsavtalen din
 4. Trykk Kostnadstilordning og sjekk om Kostnadssted er det samme som er oppgitt under Budsjettenhet/kostnadssted i avtalen din
 5. Om disse avviker fra hverandre, trykk på Kostnadssted, skriv inn det som står i avtalen og trykk OK
 6. Trykk + Legg til ny godtgjørelse
 7. Beskriv den utførte jobben i Beskrivelse, velg dato for utførte timer og velg den Lønnart som står i arbeidsavtalen din, trykk OK
 8. Trykk Antall og skriv antall timer du jobbet på den angitte datoen – merk at du selv må beregne faktor (f.eks. 3 timer med faktor 2: skriv da 6 timer)
 9. For alle timene du skal skrive på skjemaet, trykker du + Legg til ny godtgjørelse, og gjentar trinn 7-9
 10. Når timelisten er ferdig, trykker du SEND (øverst til høyre i DFØ-appen, nederst til høyre i Betalmeg)
 11. Du kan lagre timelisten og føre på flere timer senere – bruk diskett-ikonet

Merk

Lønnart skal stå i arbeidsavtalen, men der hvor informasjonen mangler er dette hovedregelen:

 • Timelærere med 100% stilling i annen offentlig virksomhet: lønnart 2101
 • Timelærere (med delstilling eller uten stilling i offentlig virksomhet): lønnart 3204
 • Praksislærer, praksisveileder (med delstilling eller uten stilling i offentlig virksomhet): lønnart 3203
 • Andre timelønnede som ikke er timelærere eller praksislærere/veiledere: lønnart 2006
 • Pensjonistlønn: lønnart 2003

Faktor må regnes ut av innsender. Mulitpliser antallet timer du har arbeidet med avtalt faktor for timene, og registrer det totale antallet timer som skal utbetales på datoene du har jobbet. Jobbet du f.eks. tre timer med faktor to den 12. april, fører du seks timer på 12. april.  

Sum viser alltid 0,00 NOK. Dette er fordi lønnsopplysningene er i lønnssystemet, som skjemaet blir registrert i etter godkjenning. Det er ikke en feil og du skal ikke selv skrive inn timesats, lønnstrinn e.l.

Mellomlagring av timelister: Bruk diskett-ikonet i DFØ-appen, og "Lagre"-knappen i Betalmeg. Timelisten blir da liggende som Utkast, og du kan fortsette på timeregistreringen neste gang du har jobbet. Pass på å sende inn listen en gang i måneden. 

Spørsmål om kontraktsinnhold, kontering og lønnart må rettes til dine kontaktpersoner på enheten du skal jobbe for.

Feil utfylling av timelister gjør at skjemaet sendes i retur til korrigering og dermed blir utbetalingen forsinket. Du vil få epost om at listen er sendt i retur. Eposten sendes til epostadressen oppgitt i arbeidsavtalen.

 

Har du mer enn en aktiv arbeidsavtale om timelønn ved OsloMet?

Timeansatte som har flere kontrakter på flere enheter i OsloMet samtidig, kan i noen tilfeller ikke bruke digital løsning på alle oppdragene. Dersom du har flere kontrakter samtidig, kontakt de som er ansvarlige for dine oppdrag, så undersøker vi hvor du kan bruke digital løsning.

 

For ansatte: Veiledning til godkjennere og saksbehandlere

Veiledning til godkjenning av digitale timelister og kontaktinformasjon finner du her