Reiser - Ansatt

Reiser

Reiser

Refusjon av avlyste reiser pga koronavirus

Dersom du har bestilt en reise og kjøpt billetter til fly/hotell, betalt konferanseavgift osv. og reisen er avlyst, leverer du reiseregning og/eller søker om refusjon slik:

 1. Avbestill flyreisen via Egencia og søk om refusjon –Egencia sørger da  for refusjonskrav til flyselskapene og du vil få billett,  betalte skatter og avgifter refundert etter flyselskapenens regler til ditt kredittkort eller kreditnota, avhengig av hvilken betalingsmåte som ble benyttet.  Hva og hvor mye man får refundert varierer etter billettype og flyselskap. Alle avbestillinger av flybilletter og søknader om refusjon sendes til customer_service@egencia.no med reisens referansenummer.
 2. Kontakt  hotell - den reisende avbestiller hotell selv i appen eller be om hjelp fra Egencia. Praksis og rettigheter varierer. Egencia har oversikt over rettigheter hos mange flyselskaper og hotellkjeder her.
 3. Undersøk dine forsikringsvilkår - Det du ikke får igjen fra flyselskapene kan eventuelt dekkes av reiseforsikringen som ligger i betalingskortet som ble brukt ved bestilling av reisen. Les om reiseforsikring her
  • Har du benyttet OsloMets avtale med Eurocard (firmakort) til å betale reisen, er du dekket av deres reiseforsikring og kan  kontakte Eurocard direkte og be dem om å fryse forfallsdatoen på regningen. Kontakt Eurocard på tlf 21 01 50 20. Se våre nettsider for skademeldingsskjema
  • Har du benyttet et annet kort til betaling av reisen, for eksempel American Express, må forsikringen i dette aktuelle kortet benyttes. Se våre nettsider for skademeldingsskjema til American Express. Det vises til det aktuelle private kredittkortselskapet dersom andre kort er benyttet
  • Hvis reisen unntaksvis ble betalt via faktura til OsloMets reisekonto hos Diner's Club, er den reisende dekket av samme forsikring som gjelder Eurocard, se ovenfor og OsloMets sider om reiseforsikring
  • Det vil ta ekstra tid under koronoapandemien å få avklart hvor mye du eventuelt får refundert av reiser.
 4. Send reiseregning eller utgiftsrefusjon for beløp som ikke dekkes av refusjon fra flyselskap, avbestillingsbeskyttelse eller forsikringer
  • Kontakt med forsikringsselskap må dokumenteres i refusjonskravet. 
  • Legg inn både fakturabeløp og kredittnotabeløp, på hver sin linje. Kreditnotabeløp legges inn med minus (dette kan kun gjøres i portalen. DFØ-appen godtar ikke negative tall), og systemet regner ut differansen
  • Legg ved alle kvitteringer på vanlig måte
  • Legg ved kommentar om at reisen er avlyst pga kansellering som følge av smittevernbestemmelser pga koronavirus

Før reisen

Informasjon om hvilke forberedelser du må gjøre før du bestiller reisen.

Bestille reisen

Hvordan bestille tjenestereise enten via telefon, e-post, online eller app.

Levere reiseregning

Slik leverer du reiseregning - raskt og effektivt via DFØ-app-en på mobiltelefonen.

Utenlandsreise

Tips og nyttig informasjon til bruk ved utenlandsreise.

Skyttelbuss

Skyttelbuss mellom Pilestredet og Kjeller - se busstider og avgangssted på studiested Pilestredet og Kjeller, og mellom UNIK Kjeller og Blindern.

Turbuss

Trenger du å bestille busstransport i forbindelse med jobben? Slik bestiller du.

Praksisreiser

Praksisreiser som ikke trenger godkjenning er tjenestereiser, se Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, §2, 1. 

Praksisreiser som trenger godkjenning er ikke tjenestereiser, men yrkesreiser. Du har fortsatt rett til full refusjon for utgifter som er påløpt, men kan ikke få dette etter fastsatte satser. I stedet må det leveres kvittering/regning for alle påløpte utgifter som skal refunderes.