Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Reiser

Refusjon av avlyste reiser pga koronavirus

Dersom du har bestilt en reise og kjøpt billetter til fly/hotell, betalt konferanseavgift osv. og reisen er avlyst, leverer du reiseregning eller søker om refusjon slik:

  1. Avbestill reisen i Egencia – du vil da få en kreditnota for betalte skatter og avgifter. Flybilletter og hotell refunderes ikke av reisebyrået.
  2. Kontakt flyselskap eller hotell - avbestill billetter og undersøk avbestillingsrettighetene dine hos flyselskapet og/eller hotellet. Praksis og rettigheter varierer. 
  3. Undersøk dine forsikringsvilkår - har du reisekonto i OsloMet, betalt reisen med kredittkort eller om du har privat reiseforsikring, skal du etter fellesavtalen for reisebyråtjenester først søke å få reisen dekket gjennom de tilknyttede forskringsordningene. Les om reiseforsikring her
  4. Send reiseregning eller utgiftsrefusjon for beløp som ikke dekkes av avbestillingsbeskyttelse eller forsikringer
    • Legg inn både fakturabeløp og kredittnotabeløp, på hver sin linje. Kreditnotabeløp legges inn med minus (dette kan kun gjøres i portalen. DFØ-appen godtar ikke negative tall), og systemet regner ut differansen
    • Legg ved alle kvitteringer på vanlig måte
    • Legg ved kommentar om at reisen er avlyst pga kansellering som følge av smittevernbestemmelser pga koronavirus

Før reisen

Informasjon om hvilke forberedelser du må gjøre før du bestiller reisen.

Bestille reisen

Hvordan bestille tjenestereise enten via telefon, e-post, online eller app.

Levere reiseregning

Slik leverer du reiseregning - raskt og effektivt via DFØ-app-en på mobiltelefonen.

Utenlandsreise

Tips og nyttig informasjon til bruk ved utenlandsreise.

Skyttelbuss

Skyttelbuss mellom Pilestredet og Kjeller - se busstider og avgangssted på studiested Pilestredet og Kjeller, og mellom UNIK Kjeller og Blindern.

Turbuss

Trenger du å bestille busstransport i forbindelse med jobben? Slik bestiller du.

Praksisreiser

Praksisreiser som ikke trenger godkjenning er tjenestereiser, se Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, §2, 1. 

Praksisreiser som trenger godkjenning er ikke tjenestereiser, men yrkesreiser. Du har fortsatt rett til full refusjon for utgifter som er påløpt, men kan ikke få dette etter fastsatte satser. I stedet må det leveres kvittering/regning for alle påløpte utgifter som skal refunderes. 

chatbot-portlet