Personvern: Starte forskningsprosjekt ved OsloMet

Personvern: Starte forskningsprosjekt ved OsloMet

Hvordan starte et forskningsprosjekt som krever at man tar hensyn til personvern? Hvilke avklaringer må gjøres på forhånd, og hvordan gjennomfører man?

Planlegging og oppstart av forskningsprosjekt

Planlegging og oppstart av forskningsprosjekt

 1. Hva du må huske på når du skal behandle personopplysninger i forskning i planleggings- og oppstartsfasen

  Planleggings- eller oppstartfasen er den delen av forskningsprosjektet som strekker seg fra utarbeidelse av prosjektskisse/søknad frem til at datainnsamlingsprosessen begynner. Bruk denne sjekklisten for å komme i gang:

  Se også nettside med flere sjekkpunkter i Sjekkliste for behandling av personopplysninger i forskning.

 2. Planlegge lagring

  Slå opp i klassifiseringsguiden og avgjør om dine data skal kategoriseres som åpen (grønn), begrenset (gul) eller fortrolig (rød). Merk at røde data omtales som sensitive personopplysninger og har strenge krav til beskyttelse.

  Når du har avklart informasjonsklassen for dine data må du sjekke OsloMets retningslinjer for hva slags type utstyr du kan jobbe på med disse dataene. Dette finner du i lagringsguiden til OsloMet. Se også Lagring av forskningsdata

  Lagringsguiden gjelder når du jobber med data som ikke eies av deg, men som eies av OsloMet eller som OsloMet er ansvarlig for. Eksempler på slike data kan være arbeid med forskningsprosjekter som behandler personopplysninger.

  Har du behov for å samle inn og lagre forskningsdata fysisk, sjekk ut nettsiden om Fysisk lagring og behandling av forskningsdata.

  Hvis det er noe du lurer på eller har problemer med når det gjelder type personopplysninger og hvilke elektroniske løsninger som er sikre nok, ta så tidlig som mulig kontakt med personvernkontakt FoU på ditt fakultet/senter.

  Hvis du trenger ytterligere bistand for å få svart ut dine spørsmål, kontakt FoU-IT ved å rette en henvendelse til itservicedesk@oslomet.no. Merk henvendelsen med hva det gjelder, eksempelvis:

  • Spørsmål til FOU-IT rundt klassifisering…

  • Ønsker vurdering av FOU-IT av prosjekt…

  • Spørsmål til gjennomføring av FOU-prosjekt….

 3. Skal du ta i bruk en ny applikasjon eller et IT-system?

  Har du behov for å ta i bruk eller anskaffe ny applikasjon, programvare, nytt teknisk utstyr eller et IT-system? Husk å klargjøre behovet, samt forhold rundt bruk og forvaltning før du går videre.

 4. Risikovurdering/personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

 5. Personvernkontakt

  Ta kontakt med personvernkontakt FoU for din enhet, fakultet/senter for bistand ved behov.