Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Brukerstøtte IT

Lagring

Lurer du på hvor du bør lagre dokumenter, filer og forskningsmateriale? Les om dine lagringsmuligheter ved HiOA.

Innhold

 1. Lagring av vanlige dokumenter og filer
 2. Lagring av arkivverdige dokumenter og filer
 3. Lagring av sensitivt forskningsmateriale

1. Lagring av vanlige dokumenter og filer

Hjemmeområde (H:)

Personlig nettverkslagring på HiOA. Standard lagringsområde for tilsatte. 

 • HiOA sikkerhetskopierer filene.
 • Inntil 15GB lagringsplass. Brukere med behov for ytterligere plass kan sende søknad til BIT.
 • Personlig bruk, ingen delingsmuligheter. 
 • Kun tilgjengelig på campus eller via VPN-tilkobling.
 • Lite egnet for sensitiv informasjon.
Veiledninger

Koble til filserver fra HiOA-PC eller privat PC, eller når du er på reise/jobber hjemmefra.

Hvordan kryptere fil eller dokument og sende sikkert via e-post.

Fellesområde (K:)

Delt nettverkslagring på HiOA.

 • HiOA sikkerhetskopierer filene.
 • Filene deles med egen avdeling eller andre etter organisasjonskart. 
 • Kun tilgjengelig på campus eller via VPN.
 • Lite egnet for sensitiv informasjon.

HiOA-PC (C:\temp og C:\Users)

Lagring lokalt på PC.

 • Ingen sikkerhetskopi av filene.
 • Tilgjengelig for brukere av PC-en, også uten nettilgang.
 • Brukes for lagring av filer du ønsker å bearbeide når du ikke har Internett-tilgang.
 • Ikke egnet for sensitiv informasjon.

OneDrive og Box - lagring og deling i skyen

Logg på OneDrive (Office 365)

Logg på Box

 • Egnet for lagring av filer og dokumenter.
 • Avanserte muligheter for deling av mapper, filer og samskriving på dokumenter, både med interne og eksterne.
 • Fullverdig versjonshistorikk.
 • Tilgjengelig når du har nettilgang, men også mulig å arbeide og lagre offline.
 • Mulighet å synkronisere filer med mobile enheter og PC-er.
 • Ikke egnet for sensitiv informasjon og ferdigstilt arkivverdig materiale.
Mer om OneDrive og Box

Alt om lagring, deling og synkronisering via OneDrive

Kom i gang med Box - og veiledninger for Box

Nettarbeidsplass (ansatt.oslomet.no)

Intranett med delings- og lagringsmuligheter på HiOA.

 • Tilgjengelig når du har nettilgang.
 • Deling av filer og dokumenter med interne grupper, åpne/lukkete grupper.
 • Mulig å arbeide med dokumenter i grupper.
 • Lite egnet for sensitiv informasjon.

Mobile disker og minnepinner

Lagringsenheter som ikke er krypterte og som gir adgang til lagret informasjon for alle som har disken/minnepinnen.

 • Alltid tilgjengelig.
 • Ingen sikkerhetskopi av filene
 • Mulig å overføre filer fra en enhet til en annen uten å  bruke nettverk. 
 • Dersom lagringsenheten blir kryptert, kan sensitiv informasjon lagres.
Veiledninger

Kryptering av mobile lagringsmedier

Fullstendig sletting av innhold på minnepenn

Filoverføring

Fildelingsprogrammer

Du kan overføre eller synkronisere filer fra ditt hjemmeområde til en privat datamaskin. Du kan velge mellom følgende programvare, se Fildeling under Gratis programvare.

2. Lagring av arkivverdige dokumenter og filer

Public 360

Saksbehandlingssystemet Public 360 ivaretar lagring av dokumentasjon/informasjon som er viktig for HiOA med støtte for arbeidsprosess.

 • Samarbeid og deling av prosjektdokumentasjon internt og eksternt.
 • Også egnet for sensitiv informasjon.

Se mer om sikker lagring av dokumenter ved HiOA.

3. Lagring av sensitivt forskningsmateriale

Valg av riktig elektronisk verktøy og lagringssted for lagring av forskningsdata.

Lagringssteder for forskningsdata.

Hvordan kryptere fil eller dokument og sende sikkert via e-post.

Kontakt BIT

BIT på studiested Pilestredet

Telefon :
67235555
E-post :
Sted/Adresse :
SG29
Tidspunkt/Åpningstid :
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 08-15.45 (fredag til 15.00). Besøkstid: Mandag-fredag kl. 09-15.
Url :
Meld inn sak til BIT

BIT på studiested Kjeller

Telefon :
67235555
E-post :
Sted/Adresse :
2. etasje (rett over resepsjonen)
Tidspunkt/Åpningstid :
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 08-15.45 (fredag til 15.00). Besøkstid: Mandag-fredag kl. 09-15
Url :
Meld inn sak til BIT

Glemt / bytte passord?

Url :
Glemt passord?

Driftsmeldinger

Url :
Driftsmeldinger

Gi din tilbakemelding!

Url :
Hvor fornøyd er du med tjenestene BIT leverer? Svar her!