Lagring | Brukerstøtte IT - Ansatt

Lagring

Lagring

Lurer du på hvor du bør lagre dokumenter, filer og forskningsmateriale? Les om dine lagringsmuligheter ved OsloMet.

Klassifisering

For å velge riktig lagringssted må du først klassifisere informasjonen som skal lagres.

Behandle personopplysninger?

Sett deg inn i rutinene for for sikker sending av data, og lær deg hvordan du krypterer.


Lagringsguide - Hva kan jeg lagre hvor?

 • Lagring på utstyr og i skytjenester

   

   Åpen (grønn)Begrenset (gul)Fortrolig (rød)Strengt fortrolig (sort)
  ansatt.oslomet.noJa(5)NeiNei
  filesender.uninett.noJa(9)(9)Nei
  Mac (driftet av OsloMet)JaJa(2)Nei
  Minnepenn / Ekstern harddisk (ikke kryptert)JaNeiNeiNei
  Minnepenn / Ekstern harddisk (kryptert)JaJa(2)Nei
  Privat-eid Nettbrett/Mobil Ja(1)NeiNei
  OsloMet-driftet Nettbrett/MobilJa(10)NeiNei
  Microsoft Office 365 (OsloMet)Ja(5)NeiNei
  OneDrive / Sharepoint (OsloMet)Ja(5)NeiNei
  oslomet.noJaNeiNeiNei
  Privat-eid PC/MacJa(1)NeiNei
  OsloMet-driftet PC/MacJaJa(2)Nei
  Privat Skylagring (Dropbox, Google Drive, OneDrive e.l)JaNeiNeiNei
  student.oslomet.noJa(5)NeiNei
  Teams (OsloMet)Ja(5)NeiNei
  uni.oslomet.no(8)NeiNeiNei
  Utstyr eid av OsloMet (ikke i driftsopplegg)JaNeiNeiNei

   

  (1) Webløsninger som kontor.oslomet.no / Office 365 / OneDrive etc. kan benyttes, men informasjonen kan ikke lastes ned.

  (2) Så fremt maskinen eller informasjonen er kryptert. Informasjonen kan kun lagres i mapper som ikke er synkronisert med skytjenester. 

  PC: PC-er driftet av OsloMet er kryptert.  Benytt mappen C:\Users\(din bruker) \temp_persondata_utenbackup.
  MAC: Ikke alle Mac-er ved OsloMet er skryptert. Gå til System Preferences -> Security & Privacy -> FileVault for å sjekke om maskinen er satt opp med kryptering.

  Minnepenn/Ekstern disk: Passordet til den krypterte enheten skal følge OsloMets passordregler - benytt minst 16 valgfrie tegn. Minnepenner man har fått i gave eller lignende skal ikke benyttes. Følg veiledningen for kryptering av ekstern disk på ansatt.oslomet.no/kryptering.

  (4) E-post med røde data kan sendes internt (mellom @oslomet.no adresser) dersom den merkes som fortrolig (confidential) i Outlook. Slik e-post kan ikke synkroniseres ned til privat utstyr, som mobiltelefoner eller PC. Benytt Outlook-klienten. Unngå mobilapper og andre klienter enn Outlook om du skal sende røde data.  Les mer om sikker sending av data. Les også mer om bruk av e-post og skytjenester i forskningsprosjekter.

  (5) Gule data kan lagres dersom informasjonen er tilgangsstyrt og beskyttet med innlogging. Gule data skal ikke lastes ned eller synkroniseres med privat utstyr. Gule forskningsdata skal lagres med klassifiseringen fortrolig i Microsoft Office 365 (Teams, Word, Sharepoint, Excel osv.).

  (8) Ja, dersom man følgjer retningslinjene for uni.oslomet.no.

  (9) Filesender kan benyttes til sending av røde data dersom kryptering er slått på. Velg å opprette lenke, og send denne fra egen e-post. Passord på minst 16 tegn skal benyttes. Passord for oversendelsen skal ikke gjenbrukes.

  (10) Gjelder mobiltelefoner og nettbrett som er kjøpt inn gjennom IT-servicedesk, og satt opp og innrullert i appen Hub/Intelligent Hub.

  Spørsmål? Send din henvendelse til itservicedesk@oslomet.no

 • Lagring i forskningstjenester

  TjenesteApplikasjonÅpne (grønn)Begrenset (gul)Fortrolig (rød)Sterkt fortrolig (sort)
  Tjeneste for sensitive dataTSDJaJaJaJa
  Tjenese for statistisk analyseMime/FoU-01JaJaNeiNei
  Tjeneste for innsamling av dataNettskjemaJa(5)(7)(7)
  Tjeneste for innsamling av dataQuestbackJaJaNeiNei
  Tjeneste for vurdering av personvernNSD(12)(12)(12)(12)

   

  (5) Gule data kan lagres dersom informasjonen er tilgangsstyrt og beskyttet med innlogging. Gule data skal ikke lastes ned eller synkroniseres med privat utstyr. Gule forskningsdata skal lagres med klassifiseringen fortrolig i Microsoft Office 365 (Teams, Word, Sharepoint, Excel osv.).

  (7) Røde data som samles inn i Nettskjema må slettes, eller flyttes til egnet lagringsted innen rimelig tid, 90 dager. Nettskjema har støtte for å samle inn informasjon og overføre direkte til TSD, som er godkjent for å lagre sorte data. Diktafon-app er godkjent for mindre mengder røde data for student-oppgaver med lav sensitivitet.

  (12) NSD benyttes til arkivering av data for forskningsmiljøer i Norge og utlandet, særlig innenfor samfunnsvitenskap, humaniora og deler av medisinsk og helsefaglig forskning. NSD kan ta imot både anonyme data og data med personopplysninger. Dersom data skal kunne deles direkte, må data være anonyme. For kvalitative data som skal arkiveres hos NSD bør det foreligge tillatelse til å arkivere og dele data med indirekte personidentifikasjon. I tilfeller hvor OsloMet overfører data til NSD, med personopplysninger, skal det tegnes en databehandleravtale (lagringsavtale).

  Spørsmål? Send din henvendelse til itservicedesk@oslomet.no

 • Lagring i utdanningstjenester

   Åpne (grønn)Begrenset (gul)Fotrolig (rød)Sterkt fortrolig (sort)
  CanvasJa(5)NeiNei
  DLR (dlr.unit.no)JaJaNeiNei
  MediasiteJaJaNeiNei
  Microsoft Office 365 (OsloMet)Ja(5)NeiNei
  ZoomJa(11)(11)Nei

   

  (5) Gule data kan lagres dersom informasjonen er tilgangsstyrt og beskyttet med innlogging. Gule data skal ikke lastes ned eller synkroniseres med privat utstyr. Gule forskningsdata skal lagres med klassifiseringen fortrolig i Microsoft Office 365 (Teams, Word, Sharepoint, Excel osv.).

  (11) Bruk alltid OsloMets Zoom-lisens med Feide-innlogging, på adressen https://oslomet.zoom.us/. Se krav til opptak av Zoom-møter på https://ansatt.oslomet.no/rutine-zoom-forskningsintervjuer og https://ansatt.oslomet.no/rutine-opptak.

  Spørsmål? Send din henvendelse til itservicedesk@oslomet.no

 • Lagring i administrative tjenester

   Åpen (grønn)Begrenset (gul)Fortrolig (rød)Sterkt fortrolig (sort)
  ConfluenceJa(5)(6)Nei
  OTRSJa(5)NeiNei
  Public 360JaJaJaNei
  SAPJaJaJaNei

   

  (5) Gule data kan lagres dersom informasjonen er tilgangsstyrt og beskyttet med innlogging. Gule data skal ikke lastes ned eller synkroniseres med privat utstyr. Gule forskningsdata skal lagres med klassifiseringen fortrolig i Microsoft Office 365 (Teams, Word, Sharepoint, Excel osv.).

  (6) Gjelder kun fortrolige bedriftsopplysninger. Fortrolige personopplysninger kan ikke lagres.

  Spørsmål? Send din henvendelse til itservicedesk@oslomet.no

   

 • Lagring i e-post og kalender

   Åpen (grønn)Begrenset (gul)Fortrolig (rød)Sterkt fortrolig (sort)
  Outlook (OsloMet konto)Ja(4)(4)Nei
  Outlook kalender(OsloMet konto)(4)NeiNeiNei
  E-post (privat konto)JaNeiNeiNei

   

  (4) E-post med røde data kan sendes internt (mellom @oslomet.no adresser) dersom den merkes som fortrolig (confidential) i Outlook. Slik e-post kan ikke synkroniseres ned til privat utstyr, som mobiltelefoner eller PC. Benytt Outlook-klienten. Unngå mobilapper og andre klienter enn Outlook om du skal sende røde data. Les mer om sikker sending av data. Les også Bruk av e-post (Sikkerhetsinstruks).

  Spørsmål? Send din henvendelse til itservicedesk@oslomet.no

   

 • Mer om lagring og sikkerhetskopier (backup)

  OneDrive - Standard lagringsområde

  Logg på OneDrive (Office 365)

  • Inntil 1TB lagringsplass
  • Avanserte muligheter for deling av mapper, filer og samskriving på dokumenter.
  • Alltid tilgjengelig så lenge du har nett eller valgt å synce filene
  • Fullverdig versjonshistorikk
  • Mulighet å synkronisere filer med mobile enheter og PC-er.
  • Ikke egnet for sensitiv informasjon og ferdigstilt arkivverdig materiale.

  Sikkerhetskopi (backup)

  • OsloMet sikkerhetskopierer filene dine.

  Veiledninger

  OsloMet-PC (C:\temp og C:\Users)

  • Først og fremst egnet for korttidslagring.
  • Tilgjengelig for brukere av PC-en, også uten nettilgang
  • Brukes for lagring av filer du ønsker å bearbeide når du ikke har Internett-tilgang

  Sikkerhetskopi (backup)

  OsloMet har ingen sikkerhetskopi av filene. Du må selv sørge for å ivareta nødvendig sikkerhetskopiering.

  Mobile disker og minnepinner

  Lagringsenheter som ikke er krypterte og som gir adgang til lagret informasjon for alle som har disken/minnepinnen.

  • Alltid tilgjengelig.
  • Mulig å overføre filer fra en enhet til en annen uten å  bruke nettverk. 
  • Dersom lagringsenheten blir kryptert, kan sensitiv informasjon lagres.

  Sikkerhetskopi (backup)

  OsloMet har ingen sikkerhetskopi av filene. Du må selv sørge for å ivareta nødvendig sikkerhetskopiering.

  Veiledninger

  Filoverføring

  Fildelingsprogrammer

  Du kan overføre eller synkronisere filer fra ditt hjemmeområde til en privat datamaskin. Du kan velge mellom følgende programvare, se Fildeling under Gratis programvare.

  Lagring av forskningsmateriale

  Lagring av arkivverdige dokumenter og filer

  Public 360

  Saksbehandlingssystemet Public 360 ivaretar lagring av dokumentasjon/informasjon som er viktig for OsloMet med støtte for arbeidsprosess.

  • Samarbeid og deling av prosjektdokumentasjon internt og eksternt.
  • Også egnet for sensitiv informasjon.

  Se mer om sikker lagring av dokumenter ved  OsloMet.

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk