Lagring | Brukerstøtte IT - Ansatt

Lagring

Lagring

Lurer du på hvor du bør lagre dokumenter, filer og forskningsmateriale? Les om dine lagringsmuligheter ved OsloMet.

Klassifisering

For å velge riktig lagringssted må du først klassifisere informasjonen som skal lagres.

Lagringsguide - Hva kan jeg lagre hvor?

 • Lagring på PC, Mac og mobile enheter

  Lagring på PC, Mac og mobile enheter
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  Privateid PC Ja Nei (1) Nei Nei
  Privateid mobil/nettbrett Ja Nei (1) Nei Nei
  OsloMet-driftet mobil/nettbrett (innrullet i MDM/onthehub) Ja Ja Nei Nei
  OsloMet-driftet stasjonær PC Ja Ja Ja (2) Nei
  OsloMet-driftet Mac Ja Ja (2) Nei Nei
  OsloMet-driftet laptop Ja Ja Ja (3) Nei
  Minnepinne / ekstern harddisk  (ikke kryptert) Ja Nei Nei Nei
  Minnepinne / ekstern harddisk  (kryptert) Ja Ja Ja (3) Nei
  Utstyr eid av OsloMet, men ikke i OsloMets driftsopplegg Ja Nei (1) Nei Nei
 • Lagring i e-post

  Sending av e-post
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  Privat e-post — sending av OsloMet-eid informasjon Ja Nei Nei Nei
  OsloMet-e-post Ja Ja Nei (4) Nei
 • Lagring i skytjenester og forskning

  Lagringstjenester
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  Skytjeneste: privat konto (Dropbox, Google Drive, OneDrive og lignende) Ja Nei Nei Nei
  OneDrive  (OsloMet) Ja Ja Nei Nei
  Box (under utfasing) Ja Ja Nei Nei
  Teams (OsloMet) Ja Ja Nei Nei
  Office 365 / Sharepoint (OsloMet) Ja Ja

  Nei

  Nei
  TSD Ja Ja Ja Ja
  Mime Ja Ja Nei Nei
 • Lagring på websider

  Publiseringsløsninger
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  Publisering på ansatt- eller student.oslomet.no (Liferay) Ja Ja (5) Nei Nei
  Publisering på oslomet.no (eZPublish) Ja Nei Nei Nei
  Publisering på uni.oslomet.no (Wordpress) Ja (8) Nei Nei Nei
 • Lagring i P360, SAP og OTRS

  Administrative tjenester
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  Public 360 Ja Ja Ja Nei
  SAP Ja Ja Ja Nei
  OTRS Ja Ja (5) Nei Nei
 • Lagring i skjematjenester og samhandlingsverktøy

  Skjematjenester og samhandlingsverktøy
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  EDU (under utfasing) Ja Nei Nei Nei
  Confluence Ja Ja (5) Ja (6) Nei
  Nettskjema Ja Ja (5) Ja (7) Ja (7)
  Canvas Ja Ja (5) Nei Nei
  Questback Ja Ja Ja Nei
  Skype for Business Ja Ja Nei Nei
  Zoom Ja Ja Nei Nei
  filesender.uninett.no Ja Ja Ja (9) Nei
 • Merknader til lagringsguiden

  (1) Webløsninger som kontor.oslomet.no / Office 365 / OneDrive etc. kan benyttes, men informasjonen kan ikke lastes ned.

  (2) Så fremt maskinen eller informasjonen er kryptert eller merket som fortrolig.

  (3) Kan benyttes dersom informasjonen er kryptert eller merket som fortrolig, og der det benyttes tofaktorautentisering. Kontakt itservicedesk@oslomet.no ved spørsmål. Per i dag kan ikke-sensitive personopplysninger i forskning lagres i OneDrive med klassifiseringen Fortrolig, Se også e-læring om klassifisering (go.nanolearning.com), alternativt retningslinjer for klassifisering.

  (4) E-post med røde data kan sendes internt dersom den merkes som fortrolig (confidential) i Outlook. Slik e-post kan ikke synkroniseres ned til privat utstyr, som mobiltelefoner eller PC. Les mer om bruk av e-post og skytjenester i forskningsprosjekter.

  (5) Ja, men kun dersom det er tilgangsstyrt og beskyttet med innlogging.

  (6) Gjelder kun fortrolige bedriftsopplysninger. Fortrolige personopplysninger kan ikke lagres.

  (7) Nettskjema har støtte for å samle inn informasjon og overføre direkte til TSD, som er godkjent for å lagre sorte data. Røde data som samles inn i Nettskjema skal innen rimelig tid slettes, eller flyttes til egnet sted.

  (8) Ja, dersom man følgjer retningslinjene for uni.oslomet.no.

  (9) Filesender kan benyttes til sending av røde data dersom kryptering er slått på. Passord på minst 16 tegn skal benyttes. Passord for oversendelsen skal ikke gjenbrukes.

  Spørsmål? Send din henvendelse til itservicedesk@oslomet.no

 • Mer info om lagring av dokumenter og filer

  Om lagring av vanlige dokumenter og filer

  OneDrive - Standard lagringsområde for tilsatte. 

  Logg på OneDrive (Office 365)

  • Inntil 1TB lagringsplass
  • Avanserte muligheter for deling av mapper, filer og samskriving på dokumenter.
  • Alltid tilgjengelig så lenge du har nett eller valgt å synce filene
  • Fullverdig versjonshistorikk
  • Mulighet å synkronisere filer med mobile enheter og PC-er.
  • Ikke egnet for sensitiv informasjon og ferdigstilt arkivverdig materiale.
  Veiledninger

  Hvordan synkronisere filer eller mapper til PC?

  Hvordan se OneDrive-filer på PC-en din?

  Hvordan kryptere fil eller dokument og sende sikkert via e-post.

  Fellesområde (K:)

  Viktig! K: er under utfasing og erstattes av Teams i 2021

  Delt nettverkslagring på OsloMet.

  • OsloMet sikkerhetskopierer filene.
  • Filene deles med egen avdeling eller andre etter organisasjonskart. 
  • Kun tilgjengelig på campus eller via VPN.
  • Lite egnet for sensitiv informasjon.

  OsloMet-PC (Skrivebord, C:\temp og C:\Users)

  • Ingen sikkerhetskopi av filene.
  • Tilgjengelig for brukere av PC-en, også uten nettilgang.
  • Brukes for lagring av filer du ønsker å bearbeide når du ikke har Internett-tilgang.
  • Ikke egnet for sensitiv informasjon.

  Mobile disker og minnepinner

  Lagringsenheter som ikke er krypterte og som gir adgang til lagret informasjon for alle som har disken/minnepinnen.

  • Alltid tilgjengelig.
  • Ingen sikkerhetskopi av filene
  • Mulig å overføre filer fra en enhet til en annen uten å  bruke nettverk. 
  • Dersom lagringsenheten blir kryptert, kan sensitiv informasjon lagres.

  Veiledninger

  Filoverføring

  Fildelingsprogrammer

  Du kan overføre eller synkronisere filer fra ditt hjemmeområde til en privat datamaskin. Du kan velge mellom følgende programvare, se Fildeling under Gratis programvare.

  Lagring av sensitivt forskningsmateriale

  Lagring av arkivverdige dokumenter og filer

  Public 360

  Saksbehandlingssystemet Public 360 ivaretar lagring av dokumentasjon/informasjon som er viktig for OsloMet med støtte for arbeidsprosess.

  • Samarbeid og deling av prosjektdokumentasjon internt og eksternt.
  • Også egnet for sensitiv informasjon.

  Se mer om sikker lagring av dokumenter ved  OsloMet.

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk