Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

IT-tjenester

Lagring

Lurer du på hvor du bør lagre dokumenter, filer og forskningsmateriale? Les om dine lagringsmuligheter ved OsloMet.

Innhold

 1. Lagring av vanlige dokumenter og filer - OneDrive
 2. Lagring av arkivverdige dokumenter og filer
 3. Lagring av sensitivt forskningsmateriale

1. Lagring av vanlige dokumenter og filer

OneDrive

Standard lagringsområde for tilsatte. 

Logg på OneDrive (Office 365)

 • Inntil 1TB lagringsplass
 • Avanserte muligheter for deling av mapper, filer og samskriving på dokumenter.
 • Alltid tilgjengelig så lenge du har nett eller valgt å synce filene
 • Fullverdig versjonshistorikk
 • Mulighet å synkronisere filer med mobile enheter og PC-er.
 • Ikke egnet for sensitiv informasjon og ferdigstilt arkivverdig materiale.
Veiledninger

Hvordan synkronisere filer eller mapper til PC?

Hvordan se OneDrive-filer på PC-en din?

Hvordan kryptere fil eller dokument og sende sikkert via e-post.

Fellesområde (K:)

Delt nettverkslagring på OsloMet.

 • OsloMet sikkerhetskopierer filene.
 • Filene deles med egen avdeling eller andre etter organisasjonskart. 
 • Kun tilgjengelig på campus eller via VPN.
 • Lite egnet for sensitiv informasjon.

OsloMet-PC (Skrivebord, C:\temp og C:\Users)

Lagring lokalt på PC.

 • Ingen sikkerhetskopi av filene.
 • Tilgjengelig for brukere av PC-en, også uten nettilgang.
 • Brukes for lagring av filer du ønsker å bearbeide når du ikke har Internett-tilgang.
 • Ikke egnet for sensitiv informasjon.

Mobile disker og minnepinner

Lagringsenheter som ikke er krypterte og som gir adgang til lagret informasjon for alle som har disken/minnepinnen.

 • Alltid tilgjengelig.
 • Ingen sikkerhetskopi av filene
 • Mulig å overføre filer fra en enhet til en annen uten å  bruke nettverk. 
 • Dersom lagringsenheten blir kryptert, kan sensitiv informasjon lagres.
Veiledninger

Kryptering av mobile lagringsmedier

Fullstendig sletting av innhold på minnepenn

Filoverføring

Fildelingsprogrammer

Du kan overføre eller synkronisere filer fra ditt hjemmeområde til en privat datamaskin. Du kan velge mellom følgende programvare, se Fildeling under Gratis programvare.

2. Lagring av arkivverdige dokumenter og filer

Public 360

Saksbehandlingssystemet Public 360 ivaretar lagring av dokumentasjon/informasjon som er viktig for OsloMet med støtte for arbeidsprosess.

 • Samarbeid og deling av prosjektdokumentasjon internt og eksternt.
 • Også egnet for sensitiv informasjon.

Se mer om sikker lagring av dokumenter ved  OsloMet.

3. Lagring av sensitivt forskningsmateriale

Valg av riktig elektronisk verktøy og lagringssted for lagring av forskningsdata.

Lagringssteder for forskningsdata.

Hvordan kryptere fil eller dokument og sende sikkert via e-post.

Kontakt IT-servicedesk


chatbot-portlet