Personvernkontakter - Ansatt

Personvernkontakter

Personvernkontakter

Ta kontakt med personvernkontakt for din enhet, fakultet/senter for bistand ved behov.

Personvernkontakten kan hjelpe deg med oppfølging av personvernkrav i arbeidsprosesser/behandlinger og prosjekter der personvern/informasjonssikkerhet er sentrale elementer. For mer informasjon om personvernkontaktes rolle og oppgave, se retningslinjene for behandling av personopplysninger.