Droppe til innhold

Dokument og prosjektarkiv

Av hensyn til ettersyn fra Riksrevisjonen eller ekstern finansiør må viktige dokumenter arkiveres.

P360

Følgende dokumenter skal arkiveres i P360:

 • Søknader til REK med alle vedlegg, korrespondanse med REK, godkjenning fra REK
 • Informasjonsskriv og samtykkeerklæring
 • Vedtak om dispensasjon fra taushetsplikt
 • Skjema for forskningsbiobank
 • Søknad om ekstern finansiering, korrespondanse, rapportering,
 • Avtaler og kontrakter med samarbeidspartnere
 • Taushetspliktserklæringer
 • Overdragelseserklæringer
 • Databehandleravtaler
 • Risikovurdering
 • Avtaler og godkjenninger som er tilknyttet prosjekt lagret i TSD 2.0

Sjekk med ditt fakultet hvordan dette gjøres og hvem som eventuelt kan hjelpe deg. Se også Hvordan sende søknad til REK .

Ut over det ovennevnte, vurderer prosjektleder hva som er hensiktsmessig å arkivere i prosjektet, f.eks. møtereferater og rutinebeskrivelser.

chatbot-portlet